Licht schijnen in de schaduwbans

29 nov 2023

Datum:29 november 2023

Door Rob Verkerk PhD1 en Paraschiva Florescu2
1 Oprichter, Alliance for Natural Health; uitvoerend & wetenschappelijk directeur, ANH Intl en USA
2 Missiebegeleider, ANH Intl

X (voorheen Twitter), onder leiding van Elon Musk, staat op het punt om een update uit te brengen die gebruikers van zijn platform zal waarschuwen als hun account wordt geblokkeerd, en zo ja, de reden waarom, en hoe ze in beroep kunnen gaan tegen de beperkingen. Maar voor veel gebruikers van sociale media - de overgrote meerderheid van de mensen op deze planeet - is shadowbanning een concept dat ze nog moeten leren kennen, laat staan dat ze weten hoe het van invloed is op de manier waarop ze gezondheidsgerelateerde beslissingen nemen die, letterlijk, een kwestie van leven of dood kunnen zijn.

WIE beheert onze toegang tot informatie

Als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) er ook maar iets mee te maken heeft, verliezen we ons recht om beslissingen te nemen over onze eigen gezondheid in het geval van bedreigingen van de volksgezondheid (reëel, gefabriceerd of ingebeeld), of die nu verband houden met virussen, een klimaatnoodsituatie of wat de WHO dan ook besluit dat een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang (PHEIC) is.

>>> Meer informatie over de De plannen van de WHO voor suprematie over de menselijke gezondheid

De impact van deze plannen heeft al invloed op de manier waarop we dagelijks informatie raadplegen om gezondheidsgerelateerde beslissingen te nemen. terwijl we steeds meer censuur ervaren op sociale mediaplatforms, zowel openlijk (denk aan deplatforming) als heimelijk (shadowbanning), die exponentieel toenam in het tijdperk van de covide 'pandemie'.

Een weinig erkende, verraderlijke vorm van censuur, die in de volksmond "schaduwbannen" wordt genoemd omdat het subtiel, geheimzinnig en ondoorzichtig is - alsof het op de loer ligt - geeft sociale mediaplatforms de mogelijkheid om de publieke opinie in de "gewenste" richting te sturen door alternatieve meningen en standpunten te onderdrukken.

Dergelijke tactieken namen snel toe tijdens het covid om andersdenkenden te weren, zoals degenen die het Center for Countering Digital Hate (CCDH) als doelwit had in zijn Disinformation Dozen rapport, waaronder Robert F Kennedy Jnr en een reeks bekende beoefenaars en opvoeders op het gebied van natuurlijke gezondheid, zoals Drs. Joseph Mercola, Sherri Tenpenny en Christiane Northrup, dat hun inhoud door de massa gezien wordt.

Sociale media is een van de belangrijkste manieren waarop het publiek tegenwoordig informatie ontvangt. De afgelopen decennia hebben grote aantallen mensen, vooral de jongere leden van onze soort, nieuwe en steeds intiemere relaties met technologie opgebouwd. Er is één relatie die boven alle andere uitsteekt. Het is de verrukte relatie die zovelen hebben ontwikkeld met hun mobiele telefoon en de communicatie- en mediasystemen die ze bieden. Deze relatie kan zo belangrijk worden dat het belang ervan de directe, echte relatie die mensen met andere mensen hebben, overschaduwt.

Als ze eenmaal verslaafd of afhankelijk zijn, hebben particuliere sociale mediaplatforms een enorme macht om te bepalen hoe mensen denken of zich gedragen door de informatie die ze beschikbaar stellen aan individuele gebruikers te modereren. Dankzij machinaal leren en kunstmatige intelligentie (AI) kan informatie nu worden geïndividualiseerd op basis van iemands specifieke profiel, voorkeuren of interesses.

We leven niet meer in een wereld die vrijheid van meningsuiting waardeert. Dit maakt het nog moeilijker om te weten hoe de informatie die we ontvangen, gecontroleerd wordt door de nieuwe informatiepoppenmeesters van de wereld. Dit is vooral problematisch voor de jongere generatie die nooit is blootgesteld aan een vrije pers of vrije media en is geconditioneerd door vervormde media en propaganda.

Censuur in de schaduw 

Social media providers hebben de macht om iedereen te "straffen" die inhoud publiceert die niet in lijn is met een "geaccepteerd" verhaal. In het ergste geval kan de hele pagina of het hele kanaal van een gebruiker, samen met vaak jarenlange inhoud, in een nanoseconde verdwijnen en nooit meer worden gezien.  

Deplatforming is het ultieme en zeer openlijke middel om inhoud te modereren. Het bestaan ervan is begrijpelijk gezien de mogelijkheid dat groepen sociale media gebruiken om informatie te delen die kan aanzetten tot extreme meningsuiting, terrorisme, geweld, racisme of ander sociaal onaanvaardbaar gedrag. Andere kanalen kunnen worden verwijderd omdat ze zich bezighouden met frauduleuze activiteiten of zich voordoen als bekende personen. Dit is een vorm van "hard-action censuur"..

De vraag is nu welke andere vormen van meningsuiting zouden moeten of kunnen worden verboden, en zijn de sociale mediabedrijven degenen die daarover moeten beslissen? Vanuit een laissez-faire, vrij ondernemerschap standpunt is het misschien moeilijk om er iets tegen in te brengen dat de social media baronnen rentmeesters zijn over de inhoud op hun eigen platforms. Als hun regels, die vaak door overheden en andere slechte actoren worden gestuurd, u niet bevallen, kunt u altijd ergens anders heen gaan.

Maar zoals zo vaak het geval is, is het niet zo eenvoudig. De situatie wordt gecompliceerd door het oligopolie dat Big Social is, met hoofdrolspelers als Alphabet/Google, Facebook/Instagram, Tiktok, WeChat - en natuurlijk X, dat nu onder controle staat van Musk, die beweert zich in te zetten voor vrije meningsuiting.    

Moeten we aannemen dat dergelijke organisaties over alle kennis beschikken die nodig is om de waarde of het gebrek aan waarde te beoordelen van elke medische behandeling of oplossing voor ziektepreventie die er bestaat? Naar onze mening zou dat een onmogelijke taak zijn voor een nationale of internationale organisatie van dit type.

Het lijkt er steeds meer op dat informatie die wordt beschouwd als "medische mis- en desinformatie" minder zal worden onderworpen aan "hard-action censuur" en meer aan "soft-action censuur". Dit laatste type is meer heimelijk dan openlijk, omdat er geen duidelijke en zichtbare verwijdering van inhoud of opschorting van accounts plaatsvindt.

De term shadowbanning is nog steeds zo in de schaduw dat het Merriam-Webster woordenboek het niet herkent. Als we echter even terugkijken naar het Merriam-Webster woordenboek woord van het jaar van 2022, dan vinden we de term gaslightingwat nauw verwant is aan shadowbanning, dat gekoppeld is aan een wereldwijd systeem van psychologische en gedragsmanipulatie. Merriam-Webster definieert gaslighting als "psychologische manipulatie van een persoon, meestal gedurende een langere periode, waardoor het slachtoffer de geldigheid van zijn eigen gedachten, perceptie van de werkelijkheid of herinneringen in twijfel trekt en die meestal leidt tot verwarring, verlies van zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde, onzekerheid over iemands emotionele of mentale stabiliteit en afhankelijkheid van de dader.". In deze definitie staan drie elementen centraal: de betrokkenheid van "psychologische" manipulatie, het proces van het in twijfel trekken van de werkelijkheid en het eindresultaat van verwarring/onzekerheid en instabiliteit.

Bij gebrek aan een definitie van "shadowban" van Merriam-Webster, moeten we ons wenden tot de Wisconsin Senate Bill 582 2021, die het als volgt definieert:

"Schaduwverbod" betekent het beperken of elimineren van de blootstelling van een gebruiker, of inhoud of materiaal geplaatst door een gebruiker, aan andere gebruikers van de social media-internetsite op welke manier dan ook, ongeacht of de actie wordt bepaald door een individu of een algoritme, en ongeacht of de actie duidelijk is voor een gebruiker."

Zou het kunnen dat de combinatie van gaslighting en shadowbanning de marionettenmeesters van de wereld een perfecte combinatie van hulpmiddelen biedt om de perceptie van de wereld door het publiek en de daaropvolgende besluitvorming over zaken die onze gezondheid beïnvloeden, te controleren?  

De onverschrokken opkomst van AI voorziet Big Social van de tools die nodig zijn om shadowbans te laten werken op manieren die onmogelijk zouden zijn als ze door menselijke contentmoderators beheerd zouden worden.  

De praktijk is zo schimmig van aard dat serviceproviders vaak proberen te ontkennen dat deze praktijk überhaupt bestaat. Hierdoor vragen "slachtoffers" zich af of hun inhoud opzettelijk niet geprioriteerd is omdat de inhoud niet overeenkomt met de gekozen waarden van de aanbieder van sociale media, of dat andere gebruikers er echt niet in geïnteresseerd zijn. Hierdoor raken accounthouders in de war en twijfelen ze of hun inhoud het wel goed doet - wat leidt tot een mix van manipulatie, twijfelen aan de realiteit en verwarring. Ziet u het verband met gaslighting?

Maar de algoritmen voor schaduwverboden reageren heel verschillend op verschillende onderwerpen en op verschillende kanalen. Neem bijvoorbeeld Russell Brand, met momenteel 6,7 miljoen abonnees op YouTube. Hij is zeker niet gedeplatformeerd, maar wordt hij geschaduwd? Hij spreekt zich regelmatig uit over onderwerpen die in het verleden werden afgedaan als "samenzweringstheorieën", zoals zijn recente video over Lee Fang en de fantastische onthulling van Jack Poulson.ée, "Moderna bespioneert u", gepubliceerd op UnHerd.

Wat niemand van ons weet, is hoe kanalen zoals die van Russell Brand op het grote publiek overkomen. Zou het kunnen dat degenen onder ons die al openstaan voor zijn inhoud en geabonneerd zijn, zijn posts gemakkelijk zien, omdat ze ons als voorgestelde video's worden aangeboden? Maar degenen die het verhaal van de gevestigde orde hebben gevolgd, hebben misschien moeite om deze inhoud te vinden zonder proactief te zoeken op Brand's kanaal? 

Het selectieproces waarbij sommige gebruikers worden toegelaten op mainstream sociale mediaplatforms, zelfs als ze niet actief worden gepromoot, en andere niet, wordt aan het zicht van het publiek onttrokken. We zouden kunnen speculeren dat sociale mediaplatforms ervoor kiezen om sommige afwijkende stemmen relatief met rust te laten om de indruk te wekken dat de vrijheid van meningsuiting springlevend is.

De geheimzinnige aard van shadowbanning leidt tot wantrouwen, niet alleen in wat we zien en horen, maar ook in elkaar, wat verdere scheiding en isolatie van individuen en gemeenschappen veroorzaakt.

Het is niet alleen een theorie

De impact van shadowbans op sommige kanalen is onmiskenbaar. Zo'n twee maanden geleden merkte de Amerikaanse chiropractor, keto-dieet- en intermittent fasting-voorlichter Dr. Eric Berg, met 11,2 miljoen abonnees op YouTube, een drastische afname in nieuwe weergaven en paginaverkeer na de invoering van het nieuwe medische misinformatiebeleid van YouTube. Zijn keto en intermittent echt zo controversieel dat de zichtbaarheid van dergelijke inhoud moet worden beperkt? Heeft de NIH of de WHO het als een no-go area beschouwd, op dezelfde manier als met ivermectine en hydroxychloroquine? [Kanttekening: op dit punt werd het publiek niet geïnformeerd over het feit dat erkenning van de effectiviteit van een van deze medicijnen de mogelijkheid voor covid-19 genetische vaccins om een noodvergunning te krijgen in gevaar zou hebben gebracht.].

Het schaamteloze voorbeeld van Dr. Berg stimuleerde ons om onze Free Speech 4 Health-campagne op te zetten, die momenteel in ontwikkeling is.

Hoe werkt de framing of manipulatie van informatie die voorspelbare keuzes en gedragingen teweegbrengt? Meestal is dit gebaseerd op een benadering die ontwikkeld is door gedragspsychologen die hun hele leven al bezig zijn met het begrijpen van de complexe processen die betrokken zijn bij menselijke besluitvorming en gedrag. Ze krijgen routinematig opdrachten van gezondheidsautoriteiten om dergelijk werk te doen, iets dat aan het licht kwam in het geval van de Scientific Pandemic Insights Group on Behaviours (SPI-B), een onderdeel van de Scientific Advisory Group on Emergencies (SAGE) van Engeland, in opdracht van het Britse Cabinet Office.

Sociale mediaplatforms rechtvaardigen hun technieken om inhoud te modereren als noodzakelijk om om te gaan met "gevaarlijke desinformatie" die wordt gedeeld door degenen die nu samenzweringstheoretici, anti-vaxxers, klimaatontkenners, covide-ontkenners en natuurlijk extreemrechtse extremisten worden genoemd. In een artikel in de Washington Post staat dat "Hoewel de term misschien onnauwkeurig is en soms verkeerd wordt gebruikt, passen de meeste sociale mediabedrijven nu moderatietechnieken toe die de megafoons van mensen beperken zonder het hen te vertellen, inclusief het onderdrukken van wat bedrijven "randinhoud" noemen.". Dit gebrek aan transparantie vormt een probleem vanuit juridisch oogpunt, omdat het beroep, betwisting en een eerlijk proces verhindert. De EU Digital Services Act, die in augustus van dit jaar van kracht werd, verbiedt "schaduwbannen" in overweging 55, met uitzondering van "misleidende commerciële inhoud in grote hoeveelheden".

Paddy Leerssen, een onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Informatierecht beschrijft shadowbanning als het geven van een "valse indruk dat inhoud nog steeds online is, terwijl in feite niemand anders het kan zien". Omdat shadowbanning zo verraderlijk, subtiel en ondoorzichtig is, en vanwege de voortdurende ontkenning van het bestaan ervan, stellen wij dat het een vorm van gaslighting is met een reeks schadelijke gevolgen voor ons recht op vrije meningsuiting en toegang tot informatie en uiteindelijk voor onze gezondheid als individu en als samenleving.

Gevolgen: meer dan toegang tot informatie

Schaduwbannen verhindert niet alleen dat we toegang krijgen tot een breed scala aan informatie waarmee we onze eigen weloverwogen beslissingen kunnen nemen over een hele reeks onderwerpen. Het kan ook invloed hebben op onze gezondheid en levenskwaliteit als ons gezondheidsbevorderende, ziekterisicobeperkende of levensreddende informatie wordt onthouden die toevallig concurreert met de belangen van Big Pharma, die tot de belangrijkste spelers behoren die de afgelopen 70 jaar de machtigste invloed hebben gehad op de medische praktijk en het gezondheidsbeleid.

Het lijkt erop dat één van de belangrijkste drijfveren van het nieuwe systeem van controle over medische informatie, dat werd voorgesteld via de Nobelprijs Top in Washington DC waarover we eerder dit jaar schreven, het sturen en bijsturen van onze beslissingen is ten gunste van de agenda's van Big Pharma, Big Social, Big Tech en Big Government.

Dit proces heeft nog een ander ongelukkig effect: het bedreigt ook de wetenschappelijke methode waarop mensen eeuwenlang hebben vertrouwd, door afwijkende stemmen uit te sluiten en discours en open debat te verhinderen.

Schaduwverboden en gedragingen die ons recht op vrije meningsuiting bedreigen, houden ons gepolariseerd, gedestabiliseerd en zetten ons tegen elkaar op. Ze maken taboes van informatie die in strijd is met het geaccepteerde verhaal - en verhinderen dat het publiek kan worstelen met de complexiteit en onzekerheid over belangrijke onderwerpen zoals hoe we het beste onze gezondheid kunnen beheren, democratische regeringen kunnen kiezen of kunnen reageren op conflicten of oorlog, waaronder de huidige oorlogen in Gaza en Oekraïne.

Deze polarisatie vermindert de tolerantie van mensen voor onze verschillen, waardoor het waarschijnlijker wordt dat iemand met een andere mening een etiket opgeplakt krijgt, aangevallen en verstoten wordt, dan dat hij of zij welkom is in een discussie bij een kopje thee. Onze toenemende intolerantie voor andere meningen draagt bij aan een steeds groter sociaal isolement, het uiteenvallen van gezinnen en gemeenschappen en het onvermogen om gelijkgestemde mensen te vinden - iemands stam, die zo belangrijk is om als mens tot bloei te komen. 

Actie ondernemen

Verandering gebeurt niet door zelfgenoegzaamheid, maar door actie. Dit is wat we kunnen doen om shadowbanning tegen te gaan:

  • Bewustwording creëren over de praktijk van shadowbanning, hoe het werkt en wat de gevolgen kunnen zijn als het wordt toegepast op zogenaamde 'medische desinformatie' en gezondheidskwesties. We werken momenteel aan een video om dit te vergemakkelijken.
  • Lobby bij Google, Youtube, Facebook - ja, en zelfs X - en dwing ze om transparant te zijn over de algoritmen en andere processen die ze gebruiken om inhoud te modereren. We zullen uw hulp hierbij nodig hebben zodra we de video klaar hebben
  • Lobby bij politici om ervoor te zorgen dat zij de oligopolies van Big Social helpen beheren op een manier die ervoor zorgt dat zij de gezondheid van burgers niet in gevaar brengen door ons informatie te onthouden of te manipuleren op een manier die het publiek niet langer in staat stelt om een eerlijke voorstelling te krijgen van verschillende benaderingen van gezondheidsmanagement.
  • Petitie voor platforms zoals Youtube om hun beleid inzake 'medische desinformatie' te wijzigen, zodat gezondheidsinformatie niet beperkt is tot goedgekeurde teksten van nationale autoriteiten en de WHO.
  • Deel dit artikel wijd en zijd zodat anderen meer kunnen leren over shadowbanning
  • Gebruik alternatieve platforms voor het delen van video's zoals Rumble of Odyssey en ondersteun alternatieve platforms voor het delen van informatie zoals Substack die transparantie betrachten en vrijheid van meningsuiting aanmoedigen.

 

>>> Als u nog niet bent ingeschreven voor de wekelijkse nieuwsbrief van ANH International, schrijf u dan nu gratis in via de knop SUBSCRIBE bovenaan onze website - of nog beter - word Pathfinder-lid en sluit u aan bij de ANH-Intl-stam om te profiteren van de voordelen die uniek zijn voor onze leden.    

>> Voel je vrij om te herpubliceren - volg onze richtlijnen voor herpublicatie van Alliance for Natural Health International.

>>> Terug naar de homepage van ANH International