Kiedy próbuje Pan opublikować kontr-narracyjną naukę....

14 marca 2024 r.

Data: 14 marca 2024 r.

Treść Sekcje

 • Proszę posłuchać artykułu
 • Przeczytaj artykuł
 • Slam dunk...?
 • Kiedy grzechotasz klatką....
 • Zgnilizna na szczycie
 • Jądro Cureus
 • Co dalej?

Dr Rob Verkerk, dyrektor wykonawczy i naukowy ANH-Intl i ANH-USA

TOPLINE

 • Kluczowy artykuł opublikowany w czasopiśmie Springer Nature, który ujawnił wiele problemów związanych z "bezpieczną i skuteczną" narracją popieraną przez establishment naukowy i medyczny, został niedawno opublikowany, a następnie wycofany
 • Czasopismo podało kilka powodów wycofania, które nastąpiło po prawie 5 miesiącach wzajemnej weryfikacji i nie dało prawa do odpowiedzi ani odwołania
 • Przejęcie wiodących czasopism akademickich przez kompleks medyczno-przemysłowy praktycznie uniemożliwia naukowcom o odmiennych poglądach wykorzystanie "przyjętej" nauki do zakwestionowania dominującej narracji
 • Steve Kirsch, doświadczony przedsiębiorca z Doliny Krzemowej i jeden z fundatorów szczepionek przeciwko COVID-19, współautor artykułu, pozwał Springer Nature za szkody spowodowane wycofaniem artykułu.

Proszę posłuchać artykułu

Przeczytaj artykuł

"Czasopisma medyczne decydują o tym, co jest prawdą, a co nie, a dowody nie mają znaczenia. Liczy się tylko ich postrzeganie rzeczywistości".
- Steve Kirsch, newsletter Steve'a Kirscha (kirschsubstack.com), 19 lutego 2024 r.

Slam dunk...?

Wiodący kardiolog, dr Peter McCullough, dwoje naukowców, dr Jessica Rose i Stephanie Seneff, oraz weteran przedsiębiorczości z Doliny Krzemowej i wczesny fundator szczepionek przeciwko COVID-19, Steve Kirsch, znaleźli się wśród ekspertów, którzy opublikowali obszerny artykuł naukowy w czasopiśmie Springer Nature. Cureus Pod koniec stycznia ukazał się artykuł, który obnażył zakres, w jakim opinia publiczna została wprowadzona w błąd w kwestii dostępnej wiedzy naukowej na temat bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek przeciwko COVID-19. Artykuł, który przeszedł prawie 5-miesięczny intensywny proces wzajemnej weryfikacji, dokumentuje poważne problemy w sposobie, w jaki dane, które doprowadziły do wydania zezwoleń na stosowanie w nagłych wypadkach (EUA), późniejszej rejestracji, a następnie globalnych masowych szczepień, zostały zinterpretowane i przekazane opinii publicznej. Wydawca, grupa Springer Nature, jest jednym z największych wydawców akademickich na świecie.

Dla tych z nas, którzy mieli obawy co do bezpieczeństwa szczepionek mRNA, publikacja artykułu ugruntowała wiele naszych poglądów na temat stopnia, w jakim oficjalna narracja wokół COVID-19 i srebrnej kuli oferowanej światu w postaci nowych szczepionek genetycznych mRNA została zmanipulowana. Takie obawy wyrażaliśmy już w latach 2020-2022 poprzez własne analizy dostępnych informacji (zobacz nasze repozytorium ponad 300 artykułów na temat COVID tutaj [w odwrotnej kolejności chronologicznej]). Uznając cenzurę trwającą w czasopismach i potrzebę dotarcia do odbiorców spoza środowiska akademickiego, zdecydowaliśmy się opublikować większość naszych interpretacji wydarzeń na naszej własnej stronie internetowej. Wyjątkiem było moje główne autorstwo artykułu na temat wyników wśród osób niezaszczepionych, który został wyciągnięty z jednego serwera preprintów, zanim został opublikowany w 2022 r. w nowo utworzonym, nieocenzurowanym, recenzowanym czasopiśmie, the International Journal for Vaccine Research, Theory and Practice (Międzynarodowe czasopismo poświęcone badaniom nad szczepionkami, teorią i praktyką).

Pomijając ten fakt Cureus Dla wielu z nas papier wydawał się strzałem w dziesiątkę, który powinien powiedzieć światu, że ta nowa technologia nie sprostała machinie propagandy i cenzury, która towarzyszyła jej wprowadzeniu. Co gorsza, świat został oszukany, a wielu zostało skrzywdzonych, a nawet niepotrzebnie zabitych - a oszałamiająco duża liczba ludzi na całym świecie była chroniona przed tą rzeczywistością. Może ten artykuł to zmieni?

Kiedy grzechotasz klatką....

Niespodzianka, niespodzianka, miesiąc później artykuł został wycofany przez CureusW oświadczeniu o wycofaniu dziennik stwierdził, co następuje:

Do jakich konkretnie cytowanych źródeł się odnosili? Dlaczego ich nie podali? Prawdopodobnie dlatego, że potrzebowali powodu, aby wycofać artykuł, bez żadnego prawdziwego powodu, jak sugeruje sam Steve Kirsch, poza tym, że jest on sprzeczny z narracją.

Steve Kirsch opublikował teraz pełną odpowiedź w swoim Substack, który został wysłany do autorów, a osiem punktów zostało wyszczególnionych. Redaktorzy stwierdzają, że "znaczna liczba obaw... nie może zostać naprawiona za pomocą korekty". Innymi słowy, nie ma prawa do odpowiedzi, nie ma procesu odwoławczego. Każdy z tych 8 punktów można zakwestionować, a każdy z nich podważa fundamentalne i coraz słabsze filary podtrzymywane przez bohaterów głównego nurtu narracji.

Jedną z trudności, jakie napotkali autorzy, było poleganie na nauce opublikowanej w czasopismach głównego nurtu. Wynika to z faktu, że wszystkie te czasopisma przyjęły politykę "podążania za narracją". Autorzy oparli się zatem na 8 cytowanych badaniach w swoim przeglądzie narracyjnym, które pozostają na serwerach preprintów, więc nie zostały poddane wzajemnej weryfikacji, ale było to tylko 8 z 293 odniesień ogółem (tj. mniej niż 3%). Ten paradoks spowodowany przejęciem czasopism naukowych stwarza sytuację nie do utrzymania dla każdego naukowca próbującego ujawnić wadliwą narrację.

Przypomnijmy, że serwery preprintów były głównym medium, za pomocą którego publikowano prawie wszystkie artykuły naukowe w pierwszych dniach pandemii, biorąc pod uwagę, że okoliczności uznano za nadzwyczajne i nie było wystarczająco dużo czasu, aby umożliwić wzajemną weryfikację. Kiedy jednak okazało się, że polityka większości czasopism polega na odrzucaniu kontrnarracji, niektóre z tych artykułów zostały pozostawione na lodzie i pozostały na serwerach preprintów, mimo że znaczna ich część zawierała kluczowe dane, informacje i interpretacje. Mniejsza część z nich została usunięta z niektórych serwerów preprintów, takich jak ResearchGate. Na zawsze pozostawiając duże czasopisma naukowe (i wszystkich, którzy polegają na oferowanej przez nie perspektywie), władze zdrowotne, media głównego nurtu i miliony ludzi na całym świecie z wypaczonym obrazem nauki na temat tych nowych szczepionek genetycznych.

Starając się zrównoważyć zniekształconą i ocenzurowaną naukę, jest całkowicie stosowne, aby kilka z tych preprintów zostało włączonych przez autorów Cureus takie jak systematyczny przegląd prowadzony przez współzałożyciela Cochrane, Petera Gøtzsche, wykazujący poważne szkody związane ze szczepionkami. Albo Kevin McKernan et alDwa artykuły Denisa Rancourta i współpracowników, które ujawniły obecność obcych fragmentów DNA w szczepionkach (tutaj i tutaj), które nie miały powodu, aby się tam znajdować, gdyby zachowano odpowiednią kontrolę jakości szczepionki opartej na biologii syntetycznej. Lub preprint Denisa Rancourta i współpracowników, który kwestionuje, wraz z dowodami, liczne, często niepoparte dowodami twierdzenia opublikowane w głównych czasopismach, takich jak ten artykuł w International Journal of Molecular Scienceże szczepionki uratowały miliony istnień ludzkich.

Pierwszy autor Cureus Nathaniel Mead, naukowiec z tytułem magistra wyszkolony w UNC Gillings School of Global Public Health w Chapel Hill w Karolinie Północnej (USA). Trudno byłoby go zaszufladkować jako teoretyka spiskowego; opublikował wiele artykułów w recenzowanych czasopismach i pracował w dziedzinie medycyny integracyjnej, zwłaszcza opieki nad chorymi na raka, od połowy lat 80-tych. Jest także współautorem książki opublikowanej przez Harper Collins, Podręcznik szybkiego powrotu do zdrowiaw 2006 roku, z przedmową dr Mehmeta Oza. OK, może nie jest akolitą Big Pharma, ale jego osiągnięcia pokazują, że jest wysoce kompetentnym naukowcem i edukatorem.

Zgnilizna na szczycie

W rzeczywistości wydaje się, że na najwyższym szczeblu redakcyjnym głównych czasopism i grup wydawniczych istnieje nienasycone pragnienie wymazania wszelkiej kontrnarracji naukowej, niezależnie od jej jakości. Nawet jeśli nauka była wystarczająco dobra, aby przejść przez trudny proces wzajemnej oceny i została zatwierdzona do publikacji przez redaktorów niższego szczebla czasopism, jak miało to miejsce w przypadku Cureus papier, jego dni mogą być policzone, jeśli będzie grzechotał klatkami we wrażliwych miejscach.

Proszę przypomnieć sobie niedawną historię. Jest to bardzo podobny scenariusz, w którym znalazł się Andrew Wakefield, kiedy po raz pierwszy napisał swoją słynną (inni, którzy zwykle nigdy jej nie czytali, mogą powiedzieć, że niesławną) publikację. Lancet artykuł z 1998 roku, sugerujące możliwość i potrzebę dalszych badań nad możliwym związkiem między szczepionkami MMR a autyzmem u dzieci. Albo, zaledwie rok później, badanie porównawcze Arpada Pusztaia dotyczące genetycznie modyfikowanych (GM) ziemniaków, wykazujące dowody na znaczną szkodliwość dla szczurów po ich spożyciu w porównaniu z ziemniakami kontrolnymi (niezmodyfikowanymi genetycznie). Oba artykuły zostały początkowo opublikowane, szeroko komentowane, a następnie nagle bardzo bezceremonialnie wycofane. Co więcej, rozpoczęto polowanie na czarownice, które miało na celu całkowite zniszczenie reputacji obu głównych autorów. Były to przypadki, które zapoczątkowały machinę, która obecnie pracuje nad zniszczeniem wszelkiej kontr-narracji naukowej, zwłaszcza gdy jest ona ukierunkowana na nowe, niezwykle lukratywne przedsięwzięcie zarabiania pieniędzy, niezależnie od tego, czy dotyczy to szczepionek genetycznych, czy inżynierii genetycznej lub edycji naszej żywności.

The Cureus jądro

Dla wielu naukowców głównego nurtu pieczęć "wycofano" na artykule oznacza, że nie jest on wart "papieru", na którym został napisany. Jednak dla coraz większej liczby z nas, którzy zdają sobie sprawę z tego, jak pokręcony i zniewolony stał się system akademicki, możemy być jeszcze bardziej pociągnięci do czytania i studiowania wycofanych artykułów. Nasuwa się pytanie: czego nie chcieli, aby ludzie zobaczyli? Zła nauka czy niewłaściwy rodzaj nauki?

Pod tym względem jest coś w rodzaju srebrnej podszewki; artykuły, które zostały wycofane, są nadal dostępne do przeczytania i pobrania. Jak sugeruje tytuł artykułu, ci, którzy zdecydują się go nie czytać, raczej nie wyciągną wniosków z programu masowych szczepień przeciwko COVID-19. Zachęcamy Państwa do pobrania i przeczytania artykułu, korzystając z poniższych hiperłączy, z których ostatni jest pełnym plikiem PDF artykułu.

>>> Mead et al. Retrakcja: Szczepionki mRNA przeciwko COVID-19: Wnioski wyciągnięte z badań rejestracyjnych i globalnej kampanii szczepień. Cureus 2024 Feb; 16(2): r137.

>>> [Pobierz PDF]

Ci, którym brakuje czasu, mogą chcieć zapoznać się z kilkoma kluczowymi wnioskami z artykułu, które znajdą Państwo poniżej:

 • Dane wykorzystywane przez producentów szczepionek i organy regulacyjne w celu uzasadnienia niewiarygodnej, niemal 100% skuteczności i wysokiego poziomu bezpieczeństwa szczepionek genetycznych w badaniach fazy 3 zostały w znacznym stopniu przeinaczone.
 • Jednym z ważnych sposobów, w jaki doszło do tego przekłamania, było wykorzystanie bardzo ograniczonych punktów danych (liczby badanych) w celu nagłośnienia względnego zmniejszenia ryzyka, a nie bezwzględnego zmniejszenia ryzyka.
 • Badania nie były w żaden sposób reprezentatywne dla całych populacji, do których skierowane były szczepionki, ponieważ pominięto w nich dzieci, kobiety w ciąży, słabe osoby starsze, osoby z obniżoną odpornością, cierpiące na raka, choroby autoimmunologiczne lub inne przewlekłe stany zapalne.
 • Informacje od informatorów zaangażowanych w badania, a także od osób zaszczepionych, wskazują na poważne problemy z integralnością danych i zarządzaniem szczepionkami, ujawniając, że szkody (zdarzenia niepożądane), w tym zgony, były rutynowo i celowo pomijane w oficjalnych danych.
 • Narracja, która stara się postrzegać globalną kampanię szczepień przeciwko COVID-19 jako ryczący sukces, położyła niewystarczający nacisk na niektóre badania opublikowane w głównych czasopismach, które ujawniły niepowodzenia związane ze szczepionkami, takie jak te związane z brakiem wpływu na przenoszenie, tworzenie presji selekcyjnej, która indukuje nowe warianty ucieczki immunologicznej, oraz badania Cleveland, które wykazały, że wskaźniki zachorowań na COVID-19 wzrosły proporcjonalnie do liczby otrzymanych szczepień (dawek przypominających).
 • W artykule zaproponowano różne mechanizmy, które mogą powodować szkody związane ze szczepionką przeciwko COVID-19, takie jak mimikra molekularna, reaktywność krzyżowa antygenów, patogenny priming, reaktywacja wirusa i wyczerpanie immunologiczne.
 • Ujawnia również mechanizmy, które prawdopodobnie wyjaśniają, dlaczego szczepionki były znacznie mniej skuteczne niż twierdzili ich producenci, polegając jedynie na częściowo sterylizujących przeciwciałach neutralizujących po adaptacyjnej stronie układu odpornościowego, co w połączeniu z masowymi szczepieniami generowało również warianty ucieczki immunologicznej, które utrwalały chorobę COVID-19 dłużej niż miałoby to miejsce, gdyby pozwolono na rozwój naturalnej, a nie szczepionkowej odporności u większej liczby osób.
 • Zwolennicy głównego nurtu narracji zdecydowali się szeroko zignorować najważniejszą, wrodzoną stronę układu odpornościowego, która była odpowiedzialna za znacznie większą naturalną odporność dzieci w porównaniu ze starszymi dorosłymi.
 • Dokument pokazuje również rażące zaniedbania organów regulacyjnych i producentów w zakresie bezpieczeństwa i kontroli jakości, takie jak nieujawnienie zanieczyszczeń związanych z procesem, takich jak promotory wirusa symulującego raka (SV) 40.

Co dalej?

Steve Kirsch nie jest kimś, kto zamierza się tym przejmować. W swoim podstacku z 6 marca poinformował, że pozwie wydawcę Springer Nature. Na kwotę $250 milionów.

Wnosi on 4 roszczenia przeciwko Springer Nature: zniesławienie, naruszenie dorozumianej umowy, oszukańcze wprowadzenie w błąd i niedozwoloną ingerencję. Naszym zdaniem to dobrze, że te argumenty są przede wszystkim prawne, a nie naukowe, ale z drugiej strony system prawny jest również znany z braku obiektywizmu, gdy pieniądze zaczynają przechodzić z rąk do rąk. Kirsch powiedział Springer Nature, że jego redaktorzy powinni zostać zwolnieni, że ich wycofany artykuł powinien zostać przywrócony, a publiczne przeprosiny powinny zostać opublikowane.

To będzie ważna sprawa, niezależnie od wyniku. Wszyscy wiemy, że konsekwencje przegranej dla Springer Nature mogą być śmiertelnym ciosem dla całego, coraz bardziej chwiejnego domku z kart Big Pharma / Big Government / Big Journal / Medical Establishment. Być może nie śmiertelny, ale bardzo szkodliwy ze względu na precedens, jaki by ustanowił. Dlatego też wyraźne zwycięstwo będzie tak trudne. Ale bycie biernym obserwatorem również nie jest opcją, zakładając, że ma Pan możliwość, tak jak Steve Kirsch, coś z tym zrobić.

Chcielibyśmy podziękować Steve'owi Kirschowi za to, że postawił na swoim. Big Pharma może to robić każdego dnia, ale firmy farmaceutyczne robią to dla zysku i kontroli rynku, zaskakująco często kosztem zdrowia publicznego (patrz tutaj i tutaj). Kiedy więcej tych, którzy mają znacznie lepiej dopasowany kompas moralny, którzy dbają o etykę nauki, którzy dbają o próbę naprawienia wzrostu autorytaryzmu naukowego i medycznego, którzy naprawdę dbają o prawa osób poszkodowanych przez te genetyczne szczepionki, które, o dziwo, są nadal określane jako "bezpieczne i skuteczne" przez władze zdrowotne, robią to, co zrobił pan Kirsch, mamy szansę, że wahadło powróci we właściwym kierunku. Gdzie dobre praktyki etyczne, przejrzystość i dyskurs naukowy zostaną ponownie przywrócone jako podstawowe wartości przez wszystkie czasopisma naukowe, organy służby zdrowia i twórców produktów medycznych.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o wynikach sprawy.

Nasza praca jest finansowana z darowizn, więc proszę rozważyć darowiznę teraz, aby pomóc wesprzeć nasze liczne kampanie, a także nasz aktywizm, badania i edukację. Dziękujemy.

 

>>> Jeśli nie jest Pan jeszcze zapisany na cotygodniowy biuletyn ANH International, proszę zapisać się bezpłatnie, korzystając z przycisku SUBSCRIBE na górze naszej strony internetowej - lub jeszcze lepiej - zostać członkiem Pathfinder i dołączyć do plemienia ANH-Intl, aby korzystać z przywilejów wyjątkowych dla naszych członków.

>> Zapraszamy do ponownej publikacji - wystarczy przestrzegać naszych wytycznych Alliance for Natural Health International dotyczących ponownej publikacji

>>> Wróć do strony głównej ANH International