Waarom verbergt de EU de waarheid over supplementen?

14 sep 2023

EU-wetten op supplementen

"Voedingssupplementen" zijn geconcentreerde bronnen van vitaminen en mineralen die aan de voeding worden toegevoegd.

Supplementen worden door veel mensen dagelijks ingenomen om gezonder en energieker te worden.

Toch raadt de Europese Unie de inname van voedingssupplementen af.

Volgens de Europese wetgeving is het verboden om te beweren dat vitaminen en mineralen nodig zijn voor een "evenwichtige en gevarieerde voeding".

Daarnaast is het verboden om te beweren dat vitaminen en mineralen ziekten kunnen voorkomen, behandelen of genezen (zie artikel 6.2 hieronder).

EU-richtlijn* 2002/46/EG - art. 6.2

"De etikettering, presentatie en reclame mogen aan voedingssupplementen niet de eigenschap toeschrijven dat ze een menselijke ziekte voorkomen, behandelen of genezen, of naar dergelijke eigenschappen verwijzen."

*Richtlijn: Een wetgevingsbesluit waarin een doel wordt gesteld dat de EU-landen moeten bereiken. Het is echter aan de individuele landen om hun eigen wetten te maken om deze doelen te bereiken. (Bron: europa.eu)

De Europese Richtlijn

Deze wet werd in 2002 ingevoerd binnen de Europese richtlijn, die het kader vormt voor nationale regelgeving over voedingssupplementen.

De EU-landen moeten ervoor zorgen dat het op de markt brengen van voedingssupplementen voldoet aan de regels die in de Richtlijn staan.

Bovendien draagt de richtlijn de Europese Commissie op om maximaal toegestane hoeveelheden vitaminen en mineralen in voedingssupplementen vast te stellen, alsof deze micronutriënten schadelijk voor ons zouden zijn.

EU-richtlijn2002/46/EG - art. 5.1

"De maximumhoeveelheden vitaminen en mineralen in voedingssupplementen per dagelijkse portie consumptie, zoals aanbevolen door de fabrikant, worden vastgesteld, rekening houdend met het volgende:

(a) veilige maximumgehalten aan vitaminen en mineralen die aan de hand van een wetenschappelijke risicobeoordeling op basis van algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens zijn vastgesteld, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met de variërende mate van gevoeligheid van verschillende groepen consumenten;

(b) inname van vitaminen en mineralen uit andere voedingsbronnen."

EU-richtlijn2002/46/EG - art. 5.2

"Bij de vaststelling van de in lid 1 bedoelde maximumgehalten moet ook rekening worden gehouden met de referentie-innames aan vitaminen en mineralen voor de bevolking."

De formulering van de wet

Na 22 jaar gaat de Europese Commissie verder met het afronden van een ontwerpverordening. Het is de bedoeling om dit ontwerp in het eerste kwartaal van 2024 af te ronden.

Voordat dit kan gebeuren, moet de Europese Commissie de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) raadplegen, die advies geeft over risico's in verband met voedsel. De EFSA heeft een methodologie ontwikkeld om een advies te geven over de veilige bovengrenzen voor vitaminen en mineralen voor dagelijks gebruik.

Deze methodologie gaat echter volledig voorbij aan de gezondheidsvoordelen van vitaminen en mineralen en hun belang voor de menselijke gezondheid. De EFSA houdt alleen rekening met de mogelijke risico's voor de meest gevoelige of kwetsbare bevolkingsgroepen. Als gevolg daarvan zullen de maximaal toegestane concentraties die mogelijk worden vastgesteld, extreem laag zijn. Hierdoor zou de overgrote meerderheid van de bevolking verstoken kunnen blijven van talrijke gezondheidsvoordelen.

De EFSA gebruikt dezelfde risicoanalyse om de maximaal aanvaardbare hoeveelheden vitaminen en mineralen te bepalen als giftige stoffen, die schadelijk zijn voor het menselijk lichaam.

Bovendien is het door de EFSA gebruikte model nooit onderworpen aan een behoorlijke wetenschappelijke beoordeling.

Geïmplementeerde maximumniveaus

Op dit moment mag elk EU-land nog steeds zelf beslissen of ze maximale niveaus in hun land invoeren of niet.

Binnen een paar jaar, wanneer de verordening wordt geïmplementeerd, zal deze keuzevrijheid echter volledig verdwijnen.

Wanneer de nieuwe maximumwaarden in heel Europa verplicht worden, zal dit een ernstige bedreiging voor onze gezondheid vormen.

Noch de nationale regeringen, noch het Europees Parlement hebben veel invloed op dit besluitvormingsproces.

De Europese Commissie hoeft alleen kennis te nemen van het advies van het Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders (PAFF-comité).

Deze PAFF-commissie bestaat uit deskundigen uit de EU-landen die niet democratisch gekozen zijn.

Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden de aanneming van een ontwerpuitvoeringshandeling blokkeren.

Als het ontwerp wordt afgekeurd, zal de Europese Commissie het naar een comité van beroep sturen of het ontwerp herzien en terugsturen naar hetzelfde comité.

De manier waarop de commissies in het algemeen werken, krijgt veel kritiek.

Dit komt doordat de besluitvorming ondoorzichtig is, waardoor lobbyisten veel mogelijkheden hebben om de wetgeving via achterkamertjesdeals te beïnvloeden.

Een comité brengt dus zelden nieuwe standpunten in die tegen de ontwerpwet van de Europese Commissie ingaan.

Daarom ligt de toekomst van maximaal toegestane hoeveelheden vitaminen en mineralen in voedingssupplementen bijna volledig in handen van de Europese Commissie en de EFSA.

Vitamine- en mineralentekort

De bovenstaande onderdrukkende maatregelen lijken in strijd met de huidige situatie, aangezien verschillende onderzoeken aantonen dat er op grote schaal vitamine- en mineralentekorten zijn.

De kwaliteit van ons voedsel is aanzienlijk verslechterd door de manier waarop we landbouw bedrijven.

Intensieve en chemische landbouw met kunstmest en pesticiden en vroege oogst leiden tot lage vitaminegehaltes in fruit en groenten.

De industriële verwerking van voedsel verarmt onze voeding nog meer.

Voorbeelden van gemelde tekorten zijn vitamine A, vitamine B12, vitamine D, magnesium en kalium.

De uitputting van vitaminen en mineralen kan ernstige ziekten veroorzaken!

  • Nachtblindheid -> door vitamine A-tekort
  • Beriberi -> door gebrek aan vitamine B1
  • Pellagra -> door een tekort aan vitamine B3
  • Pernicieuze anemie -> door een tekort aan vitamine B12
  • Scheurbuik -> door een tekort aan vitamine C
  • Engelse ziekte -> door een tekort aan vitamine D

Het is zeer waarschijnlijk dat minder ernstige lichamelijke en geestelijke toestanden ook veroorzaakt kunnen worden door tekorten.

In Nederland is bijna tweederde van de bevolking chronisch ziek.

*Uit statistieken van het RIVM blijkt dat 10,3 miljoen mensen in Nederland nu één of meer chronische aandoeningen hebben.

Waarom mag men niet vrijuit spreken over de voordelen van supplementen?

Verrassend genoeg wordt het gebruik van vitaminen en mineralen onderdrukt, terwijl men weet welke gevolgen tekorten kunnen hebben.

Er is maar één industrie die profiteert van de rampzalige statistieken over chronische aandoeningen: de farmaceutische industrie.

Deze industrie wil zoveel mogelijk inkomsten genereren door zoveel mogelijk medische geneesmiddelen te verkopen.

Door het gebruik van supplementen te ontmoedigen en de maximaal toegestane hoeveelheden vitaminen en mineralen te minimaliseren, kan de farmaceutische industrie haar verkoop verhogen.

Het Corporate Europe Observatory (CEO) is een onderzoeksgroep die de invloed van bedrijven en de lobbygroepen van de farmaceutische industrie in de EU-beleidsvorming blootlegt.

Uit een publicatie van CEO 2021 blijkt dat er meer dan 290 lobbyisten actief zijn in de Europese hoofdstad.

Met een budget van minstens €36 miljoen verdedigen zij de belangen van hun bedrijfstak.

Met zo'n leger aan lobbyisten is het onweerlegbaar dat de farmaceutische industrie meer invloed heeft op de totstandkoming van Europese regelgeving dan wij als geïnteresseerde burgers.

Daarom zijn deze lobbyisten zo succesvol in het in diskrediet brengen van voedingssupplementen en het geheimhouden van hun geneeskracht voor het publiek.

De Alliance for Natural Health staat voor individuele keuzevrijheid met betrekking tot onze gezondheid.

Het promoot het Micronutrient Risk Benefit Model (MRB Model) om tegenwicht te bieden aan de ontwikkeling in de Europese Unie om de maximaal toegestane vitaminen en mineralen sterk te verlagen door middel van harmonisatie.

Bekijk de video hieronder.