Proszę nic nie robić i scedować suwerenność zdrowotną na WHO.

wrz 20, 2023

Data: 20 września 2023 r.

Treść Sekcje

  • Gdzie jesteśmy teraz?
  • Uspokojenie Starszych
  • Co dalej?   
  • Proszę powiedzieć "nie" samozadowoleniu

Paraschiva Florescu, moderator misji, oraz Dr Rob Verkerk, założyciel, Alliance for Natural Health; dyrektor wykonawczy i naukowy, ANH Intl i USA

Wydaje się, że po kryzysie związanym z COVID-19 wiele osób ma poczucie, że sprawy wracają do pewnego rodzaju normalności sprzed COVID-19. Wcale tak nie jest. Podczas gdy nasze umysły są karmione hipnotycznymi wiadomościami, reklamami i katastrofami, ostre pazury rosnącego totalitarnego potwora chwytają nasze wolności, jedną po drugiej. Naszą wolność do swobodnego mówienia, swobodnego poruszania się i swobodnego wyboru. Wolności, które są warunkiem wstępnym indywidualnej - i narodowej - suwerenności, koncepcji, do których lekceważenia nakłaniają nas nasi globalni panowie.

Czy pamiętają Państwo groźbę traktatu pandemicznego, który jest przygotowywany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), wraz z poprawkami do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR), które omawialiśmy tutaj kilka miesięcy temu? Może myśleli Państwo, że to wszystko było tylko złym snem, o którym teraz zapomnieliśmy? Niestety, to prawdziwe życie - i wiąże się z wcieleniem nowego traktatu międzynarodowego, wraz ze wszystkimi związanymi z nim poprawkami, które coraz bardziej zbliżają się do mety. Ta zostanie przekroczona, gdy projekt porozumienia zostanie przedstawiony do zatwierdzenia na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w maju 2024 roku. Jeśli tak się stanie (co większość ekspertów uważa za wysoce prawdopodobne), będzie to historyczny moment, w którym ostateczna kontrola nad naszym ciałem i suwerennością narodową została scedowana na międzynarodową organizację non-profit z siedzibą w Szwajcarii, zwaną Światową Organizacją Zdrowia.

Gdzie jesteśmy teraz?

W chwili, gdy piszemy te słowa, Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) organizuje spotkanie wysokiego szczebla w sprawie zapobiegania pandemiom, gotowości i reagowania na nie (PPPR), podczas którego przedstawiciele różnych krajów podpiszą i zatwierdzą deklarację (którą w całości można przeczytać tutaj). Będzie to "cicha" procedura, co oznacza, że każde państwo, które nie odpowie, zostanie automatycznie uznane za popierające Deklarację.

Jedenaście krajów, w tym Boliwia, Rosja, Iran, Syria, Wenezuela i Zimbabwe, formalnie sprzeciwiło się deklaracji, "przerywając milczenie" w liście do przewodniczącego ONZ. W liście wyrażono obawy tych narodów dotyczące "niedopuszczalnego sposobu, w jaki rozwinęła się ta sytuacja, stojącego w wyraźnej sprzeczności z duchem multilateralizmu i ogólnym celem 'nie pozostawiania nikogo w tyle'".

Główne cele Deklaracji, ukryte pod tym, co David Bell, były oficer medyczny i naukowiec WHO, opisuje jako trzynaście stron "słów wyzwalających, sloganów i tematów propagandowych", dotyczą, jak można się domyślić, wsparcia proponowanych poprawek do IHR i Traktatu. Istnieje również niewielka kwestia skromnej prośby o dodatkowe $10 miliardów dolarów rocznie, która jest argumentowana jako niezbędne uzupełnienie w celu wsparcia Funduszu Pandemicznego.

Larry Gostin, szef Georgetown's WHO Collaborating Center, który odgrywa kluczową rolę w tych negocjacjach, wyraża zaniepokojenie, że Fundusz Pandemiczny jest znacznie poniżej celu finansowania i nie ma konkretnych planów na zrównoważone i "wystarczające" finansowanie. Pomimo tego pozornego ubóstwa, które najwyraźniej dotknęło WHO, sprawy nadal toczą się zgodnie z planem.

W międzyczasie WHO jest zajęta Globalną Siecią Certyfikacji Zdrowia Cyfrowego (GDHCN), zainspirowaną unijnym systemem cyfrowego certyfikatu COVID (EU DCC), który został już przyjęty we wszystkich państwach członkowskich UE i 51 krajach spoza UE. GDHCN przybliża nas do wdrożenia globalnego systemu kontroli, zgodnie z zaleceniami i przewidywaniami zarówno IHR, jak i Traktatu Pandemicznego. Tak więc, jeśli myśleli Państwo, że WHO siedzi bezczynnie czekając na nasze zatwierdzenie, proszę pomyśleć jeszcze raz - i w pełni docenić fakt, że wszystko idzie szybko i sprawnie w kierunku wdrożenia. Większość dwóch trzecich głosów wymagana do zatwierdzenia wydaje się być zapewniona.

Uspokojenie Starszych

Różni przywódcy na całym świecie, w tym członkowie The Elders, określani jako niezależna grupa globalnych liderów, mieszają w garnku w odniesieniu do przydatności WHO do kierowania globalną reakcją na pandemię. Zamiast tego forsują koncepcję utworzenia Globalnej Rady ds. Zagrożeń jako stałego komitetu ONZ, w którym WHO pozostałaby liderem w dziedzinie zdrowia, a ONZ zapewniłaby "wsparcie polityczne na wysokim szczeblu [...], ponieważ przyczyny i skutki pandemii wykraczają daleko poza sektor zdrowia".

Co dalej?   

Poniżej znajdą Państwo krótki harmonogram ostatnich negocjacji oraz terminy kolejnych:

  • 4-6 września 2023 r.: Grupa Robocza Międzyrządowego Organu Negocjacyjnego (INB) przeprowadziła dyskusje i nieformalne spotkania dotyczące postępów w zakresie porozumienia w sprawie pandemii. INB ma opracować nowy "tekst negocjacyjny" traktatu pandemicznego do 30 października.
  • 6-10 listopada 2023 r. i 4-6 grudnia 2023 r.: 7. posiedzenie INB, które obejmie dyskusję nad nowym tekstem.

Proszę powiedzieć "nie" samozadowoleniu

Cisza rzeczywiście została przerwana, a niedawne przesłuchania odbyły się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, gdzie eksperci, w tym amerykański lekarz, dr Peter McCullough i belgijski psycholog, prof. Mattias Desmet, autor książki "Psychologia totalitaryzmu", omówili konstytucyjne mechanizmy stojące za dążeniem WHO do władzy oraz implikacje nowych proponowanych zasad dla zdrowia i demokracji. W Stanach Zjednoczonych ponad 50 członków Kongresu popiera proponowaną ustawę o wycofaniu WHO, która podważa autorytet WHO.

Chociaż traktat pandemiczny i poprawki do IHR wciąż znajdują się na trudnym gruncie, istnieje milcząca większość krajów, które mogą sprawiać wrażenie jednomyślnego poparcia dla około 300 poprawek do IHR.

Wniosek jest taki, że narody, w których żyjemy, nie powinny stać się biernymi obserwatorami i pozwolić na całkowite zniesienie naszych wolności i suwerenności z rąk reżimów totalitarnych. Obecnie istnieje 11 krajów, które zdecydowały się być aktywnymi obserwatorami i nie są przygotowane do milczącego zaakceptowania przejścia na globalne zarządzanie zdrowiem podczas przyszłej pandemii lub nawet podczas zagrożenia pandemią lub innym tak zwanym "międzynarodowym stanem zagrożenia zdrowia". Potrzebujemy innych przywódców narodów, aby dołączyli do tej niewielkiej grupy przeciwników, którzy są gotowi przeciwstawić się globalnemu zarządzaniu. Musimy nadal wypowiadać się przeciwko temu przejęciu władzy i uczestniczyć jako jednostki, a także zbiorowo, w ochronie naszego prawa do autonomii zdrowotnej, jednej z podstawowych zasad etyki medycznej i demokracji.

 

>>> Jeśli nie jest Pan jeszcze zapisany na cotygodniowy biuletyn ANH International, proszę zapisać się bezpłatnie, korzystając z przycisku SUBSCRIBE na górze naszej strony internetowej - lub jeszcze lepiej - zostać członkiem Pathfinder i dołączyć do plemienia ANH-Intl, aby korzystać z przywilejów wyjątkowych dla naszych członków.

>> Zapraszamy do ponownej publikacji - wystarczy przestrzegać naszych wytycznych Alliance for Natural Health International dotyczących ponownej publikacji

>>> Wróć do strony głównej ANH International