De Grote Misleiding: Censuur en onze zoektocht naar de 'waarheid

25 januari 2024

Datum:25 januari 2024

Inhoud Secties

  • Wat is waar in deze topsy-turvy wereld?
  • Misleiding in naam van de "wetenschap
  • Hoe overwinnen we wetenschappelijke vervorming en censuur?

Door Rob Verkerk PhD, uitvoerend en wetenschappelijk directeur, ANH-Intl en ANH-USA

De bovenlijn

  • Het vertrouwen in regeringen, de reguliere gezondheidsautoriteiten en de reguliere wetenschap is op een historisch dieptepunt, wat leidt tot steeds wanhopigere pogingen om dat vertrouwen weer op te bouwen, onder andere tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum deze maand in Davos.
  • Steeds meer informatie wordt bestempeld als mis-, des- of kwaadaardige informatie (MDM) omdat de autoriteiten streng optreden tegen mensen die het wagen om door bedrijven bepaalde "waarheden" in twijfel te trekken. Aangestelde overheids-, academische en media-"autoriteiten" zijn niet alleen de belangrijkste scheidsrechters van MDM, ze zijn ook veelvuldig verspreiders van MDM.
  • De afgelopen vier jaar is er enorm hard opgetreden tegen wetenschappelijke dissidenten, oorspronkelijk de drijvende kracht achter wetenschappelijke ontdekkingen en innovatie, in een poging om het verhaal te controleren en onze wil en overtuigingen om te buigen naar officiële verhalen.
  • De zich snel uitbreidende AI-technologie wordt niet alleen gebruikt om zogenaamde desinformatie op te sporen en te marginaliseren, maar wordt nu ook algemeen beschouwd (onder andere door het WEF) als een belangrijke bron die grote maatschappelijke risico's met zich meebrengt.
  • Het is essentieel om mensen bewust te maken van de manier waarop informatie wordt gecontroleerd, zodat we het aanhalen van de teugels van de informatie kunnen tegengaan en nieuwe en meer vertrouwde autoriteiten van gezondheidsgerelateerde informatie kunnen vinden voordat ze te kort komen.

 

Het is nog maar een paar dagen geleden dat de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in 2024 werd afgesloten. Onder de vele zaken die door de zelfbenoemde bedrijfsleiders en geopolitieke leiders en miljardairs van de planeet zijn besproken, zijn manieren om te navigeren in een wereld die volgens het eigen Global Risks Perception Survey 2023-2024 van het WEF de komende 2 tot 10 jaar aanzienlijk stormachtiger en turbulenter zal worden, en niet alleen vanuit weerperspectief.

Let op het risico dat volgens het WEF het grootste risico is in de komende twee jaar: verkeerde informatie en desinformatie.

In de eigen woorden van het WEF: "Naarmate de polarisatie toeneemt en technologische risico's ongecontroleerd blijven, zal de 'waarheid' onder druk komen te staan....In reactie op verkeerde en desinformatie zouden regeringen steeds meer de macht kunnen krijgen om informatie te controleren op basis van wat zij als 'waar' beschouwen. Vrijheden met betrekking tot het internet, de pers en de toegang tot bredere informatiebronnen die nu al afnemen, dreigen af te glijden naar een bredere onderdrukking van informatiestromen in een groter aantal landen."

Wat is waar in deze topsy-turvy wereld?

De perceptie van wat "waarheid" en "verkeerde informatie, desinformatie of desinformatie" (MDM) is, vormt de kern van het probleem. Beide concepten blijven ongrijpbaar omdat de arbiter van wat waar en juist is (d.w.z. niet onjuist, opzettelijk of per ongeluk) nog steeds het reguliere wetenschappelijke en medische establishment is. Een establishment dat zelf routinematig valse informatie publiceert (zie hier en hier). Er zijn vele redenen gevonden die ertoe bijdragen dat het publiek aan het infuus valse informatie krijgt, sommige zijn opzettelijk, andere onbedoeld. Dit zijn onder andere vooringenomenheid van de auteur, statistische vooringenomenheid en verwarring, statistische manipulatie van gegevens, gebruik van ongepaste statistische methoden, belangenverstrengeling, spookschrijven van onderzoekmanuscripten door belangenverstrengeling, conclusies van de auteur die niet consistent zijn met de bevindingen, inadequate peer review, om nog maar te zwijgen van de verdraaiing van onderzoeksresultaten door PR-machines en de reguliere media om in het voordeel te zijn van financiers en aandeelhouders van bedrijven. Erger nog, tijdschriften zoals de BMJ, die de afgelopen jaren hebben geprobeerd om het juiste te doen door de transparantie in de medische wetenschap te vergroten, hebben zichzelf buitenspel gezet toen ze de censuur op sociale media van artikelen die kritisch waren over gemanipuleerd medisch onderzoek, aanvochten.

>>> UNCHR-perspectief op desinformatie en desinformatie

>>> Dr. Eric Berg gecensureerd (shadowbanned) door YouTube voor educatieve video's over intermittent fasting en keto diëten 

>>> Reactie van Dr. Joseph Mercola op rechtszaak tegen YouTube na censuur van video's (momenteel in beroep)

Misleiding in naam van de "wetenschap

De afgelopen 4 jaar zijn we herhaaldelijk blootgesteld aan de uitdrukking "volg de wetenschap" door gezondheidsautoriteiten en de mainstream media (zoeken op "volg de wetenschap" op Google levert niet minder dan 42.800.000 hits op). Dit begrip wekt de indruk dat de wetenschap consequent zowel waarheidsgetrouwe informatie levert (wat niet zo is; zie hierboven) en dat zelfs de wetenschap van de beste kwaliteit zeker en eenduidig is. Alsof het een soort magisch gereedschap is dat wetenschap ofwel zwart ofwel wit maakt en nooit een grijstint, en het ultieme gereedschap is met de macht om onzekerheid te elimineren. Dienovereenkomstig zijn de wetenschappers die in de grote wetenschappelijke instellingen werken de enige bekwame scheidsrechters van de wetenschappelijke "waarheid", zijn ze onfeilbaar en zijn ze het ook volledig met elkaar eens over de conclusies van het onderzoek. Een vreemd concept misschien, maar niets minder dan een utopie.

>>> Lees 'Waarom een verbod op misinformatie verkeerd geïnformeerd en gevaarlijk is'.

Deze hocus pocus is vooral wijdverbreid op het gebied van opkomende wetenschap. Denk aan het lek in het laboratorium waar SARS-CoV-2 vandaan komt, de effectiviteit van massavaccinatie met maskers of covid-19, de veiligheid van mobiele telefoons en draadloze technologieën, de voordelen en risico's van statines, SSRI's en vele soorten medicijnen, de effectiviteit van verschillende modaliteiten van zogenaamde alternatieve geneeskunde, de 'wetenschap' van klimaatverandering, de milieueffecten van regeneratieve veeteelt, lichte of matige consumptie van koffie of alcohol....en de lijst gaat maar door.

Honderden jaren lang is met onduidelijkheid en wetenschappelijke onzekerheid omgegaan door een proces te bevorderen waarbij wetenschappelijke gelijken experimenten proberen te herhalen om eerdere bevindingen te verifiëren of te ontkrachten, waarbij herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid worden getest. Als meerdere onderzoekers dezelfde soort experimenten uitvoeren, zij het op verschillende tijdstippen en op verschillende plaatsen, en gelijksoortige resultaten krijgen, dan dicteert waarschijnlijkheid dat de betrouwbaarheid van deze bevindingen steeds meer in de buurt komt van wat wij graag als wetenschappelijke "waarheid" zien. De stimulans om studies te repliceren neemt ook toe wanneer het wetenschappelijk discours wordt gepromoot en er voldoende fondsen beschikbaar zijn om studies te herhalen en hypotheses te testen.

Hierin ligt een andere fundamentele verschuiving in het functioneren van de wetenschappelijke en medische instellingen. Censuur, gaslighting en cancelcultuur, die allemaal enorm zijn toegenomen sinds de covidepandemie in maart 2020 begon, hebben het nodig geacht om wetenschappelijke dissidenten het zwijgen op te leggen of te marginaliseren. Daarnaast is er al langere tijd een trend gaande van "blue sky" overheidsfinanciering naar particuliere financiering van onderzoek. Dit is vooral het geval voor medisch of gezondheidsgerelateerd onderzoek, waarbij particuliere financieringsinstanties direct of indirect verbonden zijn met begunstigde bedrijven, met name Big Pharma, Big Biotech of biotechnologische spin-offs. Deze zelfde belangen hebben uitgebreide controle over de media en zijn de drijvende krachten achter de recente opkomst van het censuur-industrieel complex.

Mensen die levensveranderende verwondingen hebben opgelopen door het covid-19 vaccin van AstraZeneca beweren bijvoorbeeld dat ze gecensureerd zijn op sociale media.

In het kort komt het erop neer dat het de censors zijn die beslissen welke onderdelen van "de wetenschap" het publiek te zien krijgt, en welke niet. Veel hiervan gebeurt doordat het publiek zich niet bewust is van de manier waarop sociale en reguliere media hun censuurpraktijken toepassen, die steeds meer geprogrammeerd en AI-geïnformeerd zijn. In dit verband zullen we binnenkort een korte film uitbrengen die de risico's van schaduwcensuur op sociale media blootlegt. In een poging om de transparantie van nieuwsuitzendingen te vergroten en gebruikers in staat te stellen zelf informatie te filteren, is er onlangs een tool genaamd Perspectify gelanceerd die "uitgebreide informatie" biedt over de eigendom van mediakanalen en "relevante statistieken". Zo'n tool zou uiteindelijk iemands kijk op wetenschappelijke informatie nog meer kunnen vertekenen, aangezien mainstream mediakanalen waarschijnlijk meer voorkeur krijgen dan kanalen die informatie bevatten die de mainstream wetenschap uitdaagt.

>>> Lees hoe belangrijke onderzoekspublicaties van de vooraanstaande Franse microbioloog die kritiek had op het standpunt van de gezondheidsautoriteiten over covid-19, Dr. Didier Raoult, door wetenschappelijke tijdschriften ingetrokken dreigen te worden op grond van ethische overtredingen die volgens Raoult te wijten zijn aan "volledige onwetendheid" van de Franse wetten op onderzoeksethiek.

Wat zo verdraaid is, is dat het nu duidelijk wordt, zelfs in heersende kringen, dat dergelijke AI-interferentie zal leiden tot verhogenmisinformatie en desinformatie niet verminderen. In feite zal AI worden gebruikt om zowel te detecteren wat de programmeurs als desinformatie beschouwen, maar het kan ook desinformatie en nepnieuws creëren.

Zozeer zelfs, dat uit de onlangs gepubliceerde WEF Global Risks Perception Survey bleek dat respondenten "door AI gegenereerde desinformatie en desinformatie" beschouwden als het op één na grootste risico waarmee de samenleving momenteel wordt geconfronteerd, na "extreem weer" en boven de risico's van "maatschappelijke en/of politieke polarisatie", "crisis van de kosten van levensonderhoud" en "cyberaanvallen".

Deze selectieve en ondoorzichtige censuur schendt niet alleen ons grondrecht op vrijheid van meningsuiting, het schendt ook de vrijheid van denken van mensen.

Hoe overwinnen we wetenschappelijke vervorming en censuur?

Dit is misschien een vraag van 64 miljoen dollar. Maar wat we met zekerheid kunnen zeggen, is dat het uitgangspunt bewustwording moet zijn over de omvang, aard, mechanismen en mogelijke gevolgen van censuur, ook voor onze gezondheid en grondrechten.

Dit artikel en andere artikelen die we erover hebben geschreven (hier, hier en hier) zijn bedoeld om meer bekendheid te geven aan het duistere onderwerp van censuur van gezondheidsgerelateerde informatie op sociale media, dus we vragen u om dit en onze eerdere artikelen op grote schaal te delen met uw eigen netwerken.

Eén ding dat de overgrote meerderheid van ons gemeen heeft, ongeacht waar we staan als het gaat om onze interpretatie van wetenschappelijke verschijnselen of onderzoeksresultaten, is het verlangen om te weten wat wij beschouwen als de meest nauwkeurige interpretatie van de werkelijkheid, iets wat ik aarzelend "de waarheid" noem (mijn aarzeling heeft te maken met het feit dat absolute waarheid, zelfs als die zogenaamd objectief bepaald is, waarschijnlijk een ongrijpbaar concept is, aangezien we onduidelijk blijven over wat de werkelijkheid is, waarbij de werkelijkheid iets is dat alleen bepaald kan worden vanuit het perspectief van een individuele waarnemer).

Als we eenmaal weten dat wat in de schijnwerpers van de mainstream media of de mainstream wetenschap staat, vaak een geselecteerde mening of opinie vertegenwoordigt in plaats van de totaliteit van de wetenschappelijke informatie, worden we gemotiveerd om meer betrouwbare informatiebronnen te vinden die minder waarschijnlijk verdraaid zijn. Dit verlies aan vertrouwen in de wetenschappelijke mainstream was de belangrijkste drijfveer voor de Nobelprijs-top van vorig jaar in Washington DC. Zoals we hebben betoogd, is het echter waarschijnlijker dat de gevolgde aanpak, inclusief het intensieve gebruik van heimelijke AI, het vertrouwen eerder verzwakt dan versterkt, in ieder geval onder degenen die nog kritisch kunnen denken.

Na verloop van tijd zullen we allemaal opnieuw moeten bepalen wie meer of minder vertrouwde autoriteiten worden. Eén ding is zeker, het vertrouwen in de reguliere gezondheidsautoriteiten, regeringen en de medische en wetenschappelijke gevestigde orde is op een historisch dieptepunt en daarom vechten ze zo hard om te proberen het vertrouwen te herstellen. Een andere waarschijnlijkheid is dat pogingen om het vertrouwen te herstellen door heimelijkheid, censuur en het gebruik van AI gedoemd zijn te mislukken bij degenen onder ons die zich bewust zijn van het bedrog dat ons omringt.

 

 

>>> Als u nog niet bent ingeschreven voor de wekelijkse nieuwsbrief van ANH International, schrijf u dan nu gratis in via de knop SUBSCRIBE bovenaan onze website - of nog beter - word Pathfinder-lid en sluit u aan bij de ANH-Intl-stam om te profiteren van de voordelen die uniek zijn voor onze leden.

>> Voel je vrij om te herpubliceren - volg onze richtlijnen voor herpublicatie van Alliance for Natural Health International.

>>> Terug naar de homepage van ANH International