Zou een kleine dosis de landbouw kunnen helpen regenereren?

21 apr, 2022

Datum:21 april 2022

Inhoud Secties

 • Investeren in onze planeet
 • Een nieuw tijdperk in de landbouw?
 • Perfecte partners?
 • Plantenhomeopathie en haar voordelen
 • Verder lezen

Bijna zestig jaar na de publicatie van het bekende boek van Rachel Carson, Silent Spring, gaat de conventionele landbouw door met het ongebreidelde gebruik van chemicaliën als onderdeel van intensieve landbouwsystemen. Carson waarschuwde met klem voor de schadelijke effecten van dergelijke agrochemische inputs en vestigde de aandacht op de verkeerde informatie die door de agrochemische bedrijven werd verspreid. De waarschuwingen van Carson zijn vandaag nog even pertinent als in de jaren '60 en '70. Maar nu, tientallen jaren later, bedreigen het intensieve gebruik van landbouwchemicaliën, de voortdurende vernietiging van habitats en het toenemende verlies aan biodiversiteit de levensvatbaarheid van alle natuurlijke systemen op deze prachtige planeet waarvan wij de bewaarders zijn.

Ons wordt verteld dat het dringendste milieuprobleem van vandaag de klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande opwarming van de planeet is. Maar, zoals Carson voorstelde, het verlies aan biodiversiteit door de vernietiging van natuurlijke milieus en habitats om graan te verbouwen voor de mens en intensief vee te houden, zou de gezondheid van de mens en de planeet in gevaar kunnen brengen. Zoals wij in ons weerwoord op het EAT-Lancet rapport in 2019 en ons recente stuk over de heksenjacht tegen rood vlees suggereerden, is de oplossing veel genuanceerder dan alleen maar meer granen verbouwen, lab-gekweekt vlees creëren, en echt rood vlees dumpen.

Wij zijn al lang bezig met het promoten van gevarieerde, sterk plantaardige, grotendeels onbewerkte diëten. Voor sommige mensen, in sommige streken, is het verstandig om vlees en dierlijke producten te blijven eten die in regeneratieve landbouwsystemen geproduceerd zijn, zowel uit wetenschappelijk als uit milieu-oogpunt.

Groenten en sommige soorten fruit zijn van vitaal belang voor een veerkrachtige gezondheid op lange termijn, en daarom staan ze centraal in onze Food4Health-richtsnoeren en in ons nieuwe boek HERVATTEN. Maar het blindelings overnemen van plantaardige voedingspatronen, als die afkomstig zijn van intensieve, niet-duurzame productiesystemen (b.v. monocultuur van graan met een hoge input aan agrochemische middelen), kan ook rampzalig zijn voor het milieu en voor de vitaliteit van de bodems die nodig zijn voor gezonde producten.

Bovenop de milieuonvriendelijke landbouwmethoden zijn de mensen zo gewend geraakt aan een ruime keuze aan produkten, nadat zij jarenlang verleid zijn met een scala van exotische soorten buiten het seizoen. De kloof tussen de mensen en het land is zo groot, dat velen geen idee hebben welke gewassen in welk seizoen groeien in het land waar zij wonen. Dit geldt ook voor de herkomst van voedsel - waar komt uw voedsel vandaan en hoe is het verbouwd, op conventionele wijze of via duurzame en regeneratieve methoden zoals agro-ecologie, biologisch en/of biodynamisch?

Bij het streven om meer plantaardig voedsel te consumeren wordt maar al te vaak voorbijgegaan aan de potentiële schade aan het milieu die wordt toegebracht door landbouwchemicaliën die gebruikt worden om gewassen te bemesten en ongedierte te doden, niet alleen aan de planten maar ook aan de grond waarin ze geteeld worden, de grond en uiteindelijk de gezondheid van degenen die de produkten consumeren.

>>> Ineenstorting van insecten in landbouwecosystemen belicht in nieuwste biodiversiteitsstudie gepubliceerd in het tijdschrift Nature

Investeren in onze planeet

22 april is de Dag van de Aarde, waarop wij, de mensen, worden opgeroepen om "Investeer in ons vliegtuigt". Om te investeren in nieuwe manieren om het voedsel en de goederen te produceren die nodig zijn om ons moderne leven te onderhouden. Maar ook om voorrang te geven aan de gezondheid van de planten die wij eten en van het milieu waarin zij geteeld worden.

Zou agro-homeopathie, ook wel plantenhomeopathie genoemd, een kosteneffectieve en natuurlijke vervanging kunnen blijken te zijn voor de agrochemische middelen die in de landbouw worden gebruikt?

Plantenhomeopathie werd ongeveer 200 jaar geleden voor het eerst vermeld door Baron von Boenninghausen, de schoonzoon van Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, die merkte dat zijn planten veel gezonder waren als hij ze restjes homeopathische middelen gaf. Hahnemann zelf heeft dit gebruik van homeopathie echter nooit nagestreefd.

Een nieuw tijdperk in de landbouw?

Homeopathie, als therapeutische modaliteit, wordt reeds met succes gebruikt om de gezondheid van de veestapel te ondersteunen. Hoewel agro-homeopathie een betrekkelijk nieuwkomer is wat het gebruik ervan in de landbouw betreft, belooft zij een goedkope, chemicaliënvrije, niet-toxische methode om planten en landbouwhulpbronnen te genezen en te beschermen tegen plagen en ziekten. Er is steeds meer belangstelling voor het gebruik van agro-homeopathie als tegengif tegen de schade die wordt veroorzaakt door het ongedifferentieerde gebruik van chemische produkten in de conventionele landbouw.

Het onderzoek naar het gebruik van plantaardige homeopathie begon serieus aan het eind van de 19e eeuw, toen Rudolf Steiner begon te experimenteren met homeopathische middelen in combinatie met zijn werk aan biodynamische landbouwmethoden. Lily Kolisko, een leerlinge van Steiner, en H Junker hebben in het begin van de 20e eeuw het onderzoek naar de agro-homeopathie voortgezet. Zij kwam echter pas echt op de voorgrond aan het einde van de jaren 1980, na een toevallige ontdekking van de Nederlandse homeopaat Vaikunthanath das Kaviraj, dat het gebruik van Belladonna een roodvonk-achtige ziekte bij appelbomen kon tegengaan.

Kaviraj verhuisde naar Australië om zijn werk voort te zetten, maar toen zijn successen onder de aandacht van de landbouwautoriteiten en de agrochemische industrie kwamen, werd een vergoeding ingevoerd om de homeopathische middelen die hij toen verkocht, te registreren. Het resultaat? Hij werd in Australië effectief buiten spel gezet en keerde terug naar Nederland.

Perfecte partners?

De biologische landbouw heeft de laatste jaren een enorme groei in populariteit gekend, omdat de mensen zich meer bewust worden van de schade die de conventionele landbouw aanricht en manieren zoeken om hun gezondheid en de planeet te beschermen. De kern ervan wordt gevormd door vier basisbeginselen:

 • Gezondheid - richt zich op het in stand houden en verbeteren van de gezondheid van de planten, de bodem, de dieren, de mens en de planeet als geheel
 • Ecologie - werkt met levende ecologische systemen en cycli om ze in stand te houden
 • Eerlijkheid - iedereen die bij de biologische levenscyclus betrokken is eerlijk te behandelen, of het nu gaat om een landbouwer, een leverancier, een handelaar of een consument
 • Zorg - het verantwoord gebruik van hulpbronnen aan te moedigen om toekomstige generaties en het natuurlijk milieu te beschermen

Hoewel het gebruik van sommige chemicaliën is toegestaan, verzacht de biologische productie grotendeels de negatieve gevolgen van het ongedifferentieerde gebruik van chemische producten in de conventionele landbouwpraktijken.

Maar op een bepaald niveau kan biologische landbouw ook geïnterpreteerd worden als een soort vrij-van-landbouw, waar synthetische meststoffen en bestrijdingsmiddelen achterwege gelaten worden. Dat is precies hoe sommige van de grote landbouwproducenten voor supermarkten in de wereld het zien. In dit soort vrije-verspreidingsproductiesystemen wordt geen prioriteit gegeven aan het voeden of opbouwen van organische biomassa (met name micro-organismen en ongewervelden) in de bodem of aan het opbouwen van biodiversiteit boven de grond (b.v. door intercropping, cover cropping, mulching, het vergroten van de bloemenrijkdom voor bestuivers, enz.)

Deze verwatering van de principes van de biologische landbouw door Big Ag heeft geleid tot het begrip regeneratieve landbouw - of "regen ag" - waarbij de nadruk ligt op het regenereren van habitats en diversiteit. Het is nu een centraal principe van de Soil Association, de Britse instantie voor de certificering van biologische landbouw, en de eerste gecertificeerde biologische landbouwer ter wereld.

Biodynamische landbouw is eigenlijk een vorm van regeneratieve landbouw die door Rudolf Steiner is ontwikkeld. Biodynamica omhelst alles wat biologische en regeneratieve landbouw is, en werkt zowel op biologisch als op metafysisch/spiritueel niveau. Het is zelfvoorzienend, regeneratief en werkt in harmonie met de natuur om de gezondheid en de vitaliteit van de gewassen, de bodem en het vee, en op zijn beurt de gezondheid van de mens, te maximaliseren.

Agro-homeopathie zou wel eens een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan regeneratieve landbouwpraktijken, maar biedt ook een levensvatbaar alternatief voor het verminderen van de agrochemische en diergeneeskundige inputs die schadelijk zijn voor de agro-ecosystemen, de dieren, de planten en de microben daarin, en vaak ook voor de omringende habitats.

Plantenhomeopathie en haar voordelen

Op dezelfde manier als de functionele geneeskunde de gezondheid van de hele mens in aanmerking neemt, concentreert de agro-homeopathie zich op de gezondheid van de planten, de levende grond waarop zij groeien en het milieu dat hen omringt. Er worden remedies gemaakt om in te spelen op de specifieke behoeften van de planten en het milieu waarin ze gekweekt worden. Wat op het ene gebied werkt, kan op een ander gebied niet geschikt zijn.


"Moeder-Natuur is de beste lerares en als wij haar boek willen lezen, moeten wij haar bladzijden doorwandelen. Zij zal alles onthullen aan de oprechten die het willen begrijpen."

- Vaikunthanath Das Kaviraj (bron)

Gewoonlijk worden conventionele landbouwchemicaliën gebruikt om ongewenste planten, ziekten of insecten te doden. Agro-homeopathie doet het omgekeerde door de vitaliteit, kracht en veerkracht van een plant op te bouwen, zodat zij aanvallen van ongedierte kan afweren en ziekten op natuurlijke wijze kan weerstaan, zoals de natuur het bedoeld heeft.

Homeopathische middelen worden in veel kleinere hoeveelheden gebruikt dan conventionele chemicaliën en laten geen schadelijke residuen achter in het milieu, waardoor de planten, de grond, het water en de omgeving veilig blijven voor de wilde dieren die ervan afhankelijk zijn en de mensen die de planten eten. Enkele veelgebruikte middelen staan hieronder opgesomd:

 • Silicea terra - wordt vaak de koning van de tuinremedies genoemd, vanwege zijn veelheid aan toepassingen
 • Arnica - helpt tegen kneuzingen en schokken bij planten
 • Helix tosta - verbant slakken en naaktslakken voor maanden, op natuurlijke wijze
 • Coccinella septempunctata - vaarwel zwaaien tegen bladluizen en andere zachte insecten
 • Bombyx processiona - schrikt rupsen af
 • Het is ook pro-actief in plaats van reactief, zodat landbouwers en tuinders kunnen plannen en zich kunnen voorbereiden op de onvermijdelijke bedreigingen die gewassen en planten kunnen beschadigen.

  En, misschien wel het beste van alles, het gebruik van homeopathische middelen blijkt de productie van plantaardige secundaire metabolieten, fytochemicaliën genaamd, te verbeteren, die op hun beurt zeer gunstig zijn voor de menselijke gezondheid.

  Uiteindelijk zou agro-homeopathie voor iedereen een win-win oplossing kunnen zijn in termen van economische besparingen, minder beslag op de hulpbronnen, samen met het behoud van het milieu en de gezondheid van de planeet voor de toekomstige generaties.

  Verder lezen

  • Homeopathie voor Boerderij en Tuin: De homeopathische behandeling van planten 4e herziene editie
   • Auteur: Vaikunthanath Das Kaviraj
   • Uitgever: Narayana (20 april 2018)
   • ISBN-10: 3941706470
  • De Plantendokter, de in Tsjechië geboren Mexicaanse agrohomeopaat Radko Tichavsky, beantwoordt elke maand vragen over het gebruik van agro-homeopathie.

  >>> Alliance for Natural Health International herpubliceert richtlijnen

  >>> Om meer te weten te komen over gezonde, duurzame eetpatronen - die helpen om uw voedsel in krachtige medicijnen om te zetten - koopt u uw exemplaar van ons boek HERVATTEN

  >>> Terug naar homepage

  Trots aangesloten bij: Genoeg Beweging Coalitie partner van: Wereldraad voor Gezondheid

  Podcast Video Nieuws Gebeurtenis Campagne Alle