Czy mała dawka mogłaby pomóc w regeneracji rolnictwa?

kwi 21, 2022

Data:21 kwietnia 2022 r.

Treść Sekcje

 • Inwestowanie w naszą planetę
 • Nowa era w rolnictwie?
 • Idealni partnerzy?
 • Homeopatia roślin i jej korzyści
 • Dalsze czytanie

Prawie sześćdziesiąt lat po opublikowaniu przełomowej książki Rachel Carson "Silent Spring", konwencjonalne rolnictwo nadal masowo stosuje środki chemiczne w ramach intensywnych systemów rolniczych. Carson ostro ostrzegała przed szkodliwymi skutkami takich środków agrochemicznych i zwracała uwagę na dezinformację rozpowszechnianą przez koncerny agrochemiczne. Ostrzeżenia Carsona są dziś tak samo aktualne jak w latach 60-tych i 70-tych. Jednak po upływie dziesięcioleci intensywne stosowanie agrochemikaliów, ciągłe niszczenie siedlisk i spiralne straty bioróżnorodności zagrażają obecnie żywotności wszystkich naturalnych systemów na tej wspaniałej planecie, której jesteśmy opiekunami.

Mówi się nam, że najbardziej palącym problemem ekologicznym, który nas dzisiaj dotyka, są zmiany klimatyczne i związane z nimi ocieplenie planety. Jednak, jak zaproponował Carson, utrata bioróżnorodności spowodowana niszczeniem naturalnych środowisk i siedlisk w celu uprawy zbóż dla ludzi i intensywnie hodowanych zwierząt gospodarskich może postawić zdrowie ludzi i planety w niebezpiecznym stanie. Jak zasugerowaliśmy w naszej odpowiedzi na raport EAT-Lancet z 2019 r. i w naszym ostatnim artykule na temat polowania na czerwone mięso, rozwiązanie jest o wiele bardziej złożone niż tylko uprawa większej ilości zbóż, tworzenie mięsa hodowanego w laboratoriach i rezygnacja z prawdziwego czerwonego mięsa.

Od dawna promujemy zróżnicowane, w dużej mierze roślinne, w dużej mierze nieprzetworzone diety. Dla niektórych ludzi, w niektórych regionach, dalsze spożywanie niektórych rodzajów mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego, wyprodukowanych w regeneracyjnych systemach rolnych, ma sens, zarówno z naukowego, jak i ekologicznego punktu widzenia.

Warzywa i niektóre owoce są niezbędne dla długotrwałego, odpornego zdrowia, dlatego też są one w centrum naszych wytycznych Food4Health i naszej nowej książki RESET EATING. Jednak ślepe przyjmowanie diet roślinnych, jeżeli rośliny te pochodzą z intensywnych, niezrównoważonych systemów produkcji (np. monokulturowa produkcja zbóż o wysokiej zawartości agrochemikaliów), może być również niszczące dla środowiska i dla żywotności gleb, które są niezbędne dla zdrowych produktów.

Oprócz nieprzyjaznych dla środowiska metod uprawy, ludzie tak bardzo przyzwyczaili się do szerokiego wyboru produktów, że przez wiele lat byli kuszeni całą gamą egzotycznych odmian poza sezonem. Taki jest brak kontaktu między ludźmi a ziemią, że wielu nie ma pojęcia, jakie rośliny rosną w danym sezonie w kraju, w którym mieszkają. Dotyczy to również pochodzenia żywności - skąd pochodzi Państwa żywność i jak została wyhodowana, czy w sposób konwencjonalny, czy przy użyciu zrównoważonych i regenerujących metod, takich jak agroekologia, metody ekologiczne i/lub biodynamiczne?

W dążeniu do spożywania większej ilości żywności roślinnej zbyt często ignoruje się potencjalne szkody dla środowiska, jakie wyrządza chemia rolnicza stosowana do nawożenia upraw i zabijania szkodników, nie tylko roślinom, ale także glebie, na której rosną, ziemi i w końcu zdrowiu osób spożywających produkty.

>>> Upadek owadów w ekosystemach rolniczych podkreślony w najnowszym badaniu bioróżnorodności opublikowane w czasopiśmie Nature

Inwestowanie w naszą planetę

22 kwietnia to Dzień Ziemi, w którym my, ludzie, jesteśmy wzywani do "Zainwestuj w nasz samolott". Inwestować w nowe sposoby produkcji żywności i towarów niezbędnych do utrzymania naszego współczesnego życia. Ale także, aby priorytetowo traktować zdrowie roślin, które spożywamy i środowisko, w którym są uprawiane.

Czy agro-homeopatia, zwana również homeopatią roślin, może okazać się opłacalnym i naturalnym zamiennikiem dla agrochemikaliów stosowanych w rolnictwie?

Pierwsze wzmianki o homeopatii roślinnej pochodzą sprzed około 200 lat od barona von Boenninghausena, zięcia Samuela Hahnemanna, twórcy homeopatii, który zauważył, że jego rośliny były znacznie zdrowsze, gdy podawał im resztki leków homeopatycznych. Jednak sam Hahnemann nigdy nie kontynuował tego zastosowania homeopatii.

Nowa era w rolnictwie?

Homeopatia, jako metoda leczenia, jest już z powodzeniem stosowana w celu wspierania zdrowia zwierząt hodowlanych. Chociaż agro-homeopatia jest stosunkowo nowa, jeśli chodzi o jej zastosowanie w rolnictwie, obiecuje ona niedrogą, wolną od chemikaliów, nietoksyczną metodę leczenia i ochrony roślin i zasobów rolnych przed szkodnikami i chorobami. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się zastosowanie agro-homeopatii jako antidotum na szkody spowodowane masowym stosowaniem środków chemicznych w rolnictwie konwencjonalnym.

Badania nad wykorzystaniem homeopatii roślinnej rozpoczęły się na poważnie pod koniec XIX wieku, kiedy Rudolf Steiner zaczął eksperymentować z lekami homeopatycznymi w połączeniu ze swoją pracą nad biodynamicznymi metodami uprawy. Lily Kolisko, uczennica Steinera, i H Junker kontynuowali badania nad agrohomeopatią na początku XX wieku. Jednak prawdziwą popularność zyskała pod koniec lat 80-tych po przypadkowym odkryciu przez holenderskiego homeopatę Vaikunthanatha das Kaviraja, że stosowanie Belladonny może przeciwdziałać chorobie podobnej do szkarlatyny u jabłoni.

Kaviraj przeniósł się do Australii, aby kontynuować swoją pracę, ale kiedy jego sukcesy zostały zauważone przez władze rolnicze i przemysł agrochemiczny, wprowadzono opłatę za rejestrację leków homeopatycznych, które wówczas sprzedawał. Wynik? Został skutecznie wyeliminowany z biznesu w Australii i wrócił do Holandii.

Idealni partnerzy?

Rolnictwo ekologiczne cieszy się w ostatnich latach ogromną popularnością, ponieważ ludzie stają się coraz bardziej świadomi szkód wyrządzanych przez rolnictwo konwencjonalne i szukają sposobów ochrony swojego zdrowia i planety. U jego podstaw leżą cztery podstawowe zasady:

 • Zdrowie - koncentruje się na podtrzymywaniu i wzmacnianiu zdrowia roślin, gleby, zwierząt, ludzi i całej planety
 • Ekologia - pracuje z żywymi systemami i cyklami ekologicznymi w celu ich podtrzymania
 • Uczciwość - sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczestników ekologicznego cyklu życia, niezależnie od tego, czy są to rolnicy, dostawcy, handlowcy czy konsumenci
 • Opieka - zachęcanie do odpowiedzialnego korzystania z zasobów w celu ochrony przyszłych pokoleń i środowiska naturalnego

Chociaż stosowanie niektórych środków chemicznych jest dozwolone, produkcja ekologiczna w dużym stopniu łagodzi negatywne skutki masowego stosowania środków chemicznych w konwencjonalnych praktykach rolniczych.

Ale na pewnym poziomie rolnictwo ekologiczne może być również interpretowane jako rodzaj rolnictwa free-from, w którym rezygnuje się z syntetycznych nawozów i pestycydów. Tak właśnie postrzegają je niektórzy wielcy producenci rolni dla supermarketów na całym świecie. W tego rodzaju systemach produkcji free-from nie przywiązuje się wagi do pielęgnowania i budowania biomasy organicznej (przede wszystkim mikroorganizmów i bezkręgowców) w glebie lub budowania bioróżnorodności na powierzchni ziemi (np. poprzez uprawę międzyplonów, uprawę roślin okrywowych, ściółkowanie, zwiększanie zasobów kwiatowych dla zapylaczy itp.)

To rozmycie zasad rolnictwa ekologicznego przez Big Ag doprowadziło do powstania koncepcji rolnictwa regeneracyjnego - lub "regen ag" - w którym nacisk kładzie się na regenerację siedlisk i różnorodności. Jest to obecnie główne założenie Soil Association, brytyjskiej jednostki certyfikującej produkty ekologiczne i pierwszej na świecie, która uzyskała certyfikat ekologiczny.

Rolnictwo biodynamiczne jest właściwie formą rolnictwa regeneracyjnego opracowaną przez Rudolfa Steinera. Biodynamika obejmuje wszystko to, czym jest rolnictwo ekologiczne i regeneracyjne, działając zarówno na poziomie biologicznym, jak i metafizycznym/duchowym. Jest samowystarczalne, regeneracyjne i pracuje w harmonii z naturą, aby zmaksymalizować zdrowie i witalność upraw, gleby i zwierząt hodowlanych, a tym samym zdrowie człowieka.

Agro-homeopatia może wnieść cenny wkład w praktyki rolnictwa regeneracyjnego, ale także stanowi realną alternatywę dla zmniejszenia nakładów agrochemicznych i weterynaryjnych, które niszczą agroekosystemy, zwierzęta, rośliny i mikroorganizmy w nich żyjące, a często także otaczające je siedliska.

Homeopatia roślin i jej korzyści

Tak jak medycyna funkcjonalna bierze pod uwagę zdrowie całego człowieka, tak agrohomeopatia koncentruje się na zdrowiu roślin, zamieszkiwanej przez nie żywej glebie i otaczającym je środowisku. Środki lecznicze są tworzone w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb roślin i środowiska, w którym są uprawiane. To, co działa w jednej dziedzinie, może nie być odpowiednie w innej.


"Matka-Natura jest najlepszym nauczycielem i jeśli chcemy przeczytać jej książkę, musimy przejść po jej stronach. Ona ujawni wszystko tym szczerym, którzy chcą zrozumieć."

- Vaikunthanath Das Kaviraj (źródło)

Zazwyczaj konwencjonalne środki chemiczne w rolnictwie są stosowane do zabijania niepożądanych roślin, chorób lub owadów. Agro-homeopatia działa odwrotnie, budując witalność, siłę i odporność rośliny, aby mogła ona odeprzeć ataki szkodników i przetrwać choroby w sposób naturalny, tak jak chciała tego natura.

Leki homeopatyczne są stosowane w znacznie mniejszych ilościach niż konwencjonalne środki chemiczne i nie pozostawiają szkodliwych pozostałości w środowisku, dzięki czemu rośliny, gleba, woda i otaczające środowisko są bezpieczne dla dzikich zwierząt, które się na nich opierają, oraz dla ludzi spożywających rośliny. Niektóre popularne środki lecznicze są wymienione poniżej:

 • Silicea terra - jest często nazywany królem ogrodowych środków leczniczych ze względu na mnogość zastosowań
 • Arnica - pomaga radzić sobie z obiciami i szokiem dla roślin
 • Helix tosta - pozbycie się ślimaków na długie miesiące, w sposób naturalny
 • Coccinella septempunctata - pożegnać się z mszycami i innymi owadami o miękkich ciałach
 • Bombyx processiona - odstrasza gąsienice
 • Jest to również metoda proaktywna, a nie reaktywna, pozwalająca rolnikom i ogrodnikom zaplanować i przygotować się na nieuniknione zagrożenia, które mogą zaszkodzić uprawom i roślinom.

  A co najlepsze, wykazano, że stosowanie leków homeopatycznych poprawia produkcję roślinnych metabolitów wtórnych, zwanych fitochemikaliami, które z kolei są bardzo korzystne dla zdrowia człowieka.

  Ostatecznie agro-homeopatia może być rozwiązaniem korzystnym dla wszystkich, jeśli chodzi o oszczędności ekonomiczne, zmniejszenie zużycia zasobów oraz ochronę środowiska i zdrowia planety dla przyszłych pokoleń.

  Dalsze czytanie

  • Homeopatia dla gospodarstwa i ogrodu: Homeopatyczne leczenie roślin 4. wydanie poprawione
   • Autor: Vaikunthanath Das Kaviraj
   • Wydawca: Narayana (20 kwietnia 2018)
   • ISBN-10: 3941706470
  • The Plant Doctor, urodzony w Czechach meksykański agrohomeopata Radko Tichavsky, co miesiąc odpowiada na pytania dotyczące stosowania agrohomeopatii.

  >>> Alliance for Natural Health International re-Publishing Guidelines

  >>> Aby dowiedzieć się więcej na temat zdrowych, zrównoważonych wzorców żywieniowych, które pomogą przekształcić Państwa żywność w potężne lekarstwo, proszę kupić egzemplarz naszej książki RESET EATING

  >>> Powrót do strona domowa

  Dumnie związany z: Koalicją Enough Movement Partnerem: Światowa Rada Zdrowia

  Podcast Wideo Wiadomości Wydarzenie Kampania Wszystkie