Eigenschap: Natuurlijke vs. door jab geïnduceerde immuniteit

5 feb 2022

Datum:2 februari 2022

Inhoud Secties

 • Vergelijking van intramusculaire covid-19-injecties en natuurlijke immuniteit
 • De natuur deed toch haar eigen ding
 • En de wetenschap zei wat?
 • Bedrog nr. 1
 • Bedrog nr. 2
 • Oproep tot actie

Door Rob Verkerk PhD, oprichter, wetenschappelijk & uitvoerend directeur

 

"De mensheid heeft nooit een dringender taak gehad dan het creëren van een brede immuniteit voor het coronavirus. Realistisch gezien moeten wij, als wij weer tot de orde van de dag willen terugkeren, een veilig, doeltreffend vaccin ontwikkelen. Wij moeten miljarden doses maken, wij moeten ze naar alle delen van de wereld brengen, en dat alles moet zo snel mogelijk gebeuren.

- Bill Gates, GatesNotes, 30 april 2020
 

Er zijn drie belangrijke elementen in het perspectief van Gates, vastgelegd in zijn blog van april 2020, die wij nu met terugwerkende kracht kunnen evalueren. Deze elementen hebben betrekking op zijn oproep tot 1) de noodzaak van een brede immuniteit, 2) een veilig en doeltreffend vaccin, en 3) een massale en snelle inzet van deze vaccins.

De evaluatie van de bovenste regel ziet er ongeveer zo uit:

 • De covid-19 prikken zijn er totaal niet in geslaagd "brede immuniteit" te verschaffen. Zij leveren een beperkte, kortstondige, niet-duurzame immuniteit op, die inferieur is aan de meer robuuste, duurzame en bredere immuniteit die na infectie met SARS-CoV-2 wordt verworven. Leest u verder.
 • De illusoire bewering van "veilige en doeltreffende" coviden-"vaccins" die nog steeds in stand wordt gehouden door gezondheidsautoriteiten, vaccinfabrikanten en de mainstream media, is nu zwaar gehavend. Er is nu overweldigend bewijs dat de vaccins er niet in slagen transmissie te voorkomen (het hoofddoel van de conventionele vaccins), met name de omicron-variant, de hoogste infectiepercentages worden consequent aangetroffen in de landen met de grootste vaccinatiegraad, een snel afnemende doeltreffendheid bij het verminderen van het risico van ziekenhuisopname en overlijden, en een opkomend beeld van aanzienlijk ondergerapporteerde en wijdverspreide vaccinketsels en verstoring van de immuunreactie (hier, hier en hier).
 • Hoewel er geen twijfel over bestaat dat "zij" een "massale en snelle inzet" hebben bereikt, althans in sommige delen van de wereld, zijn er andere delen, zoals het uitgestrekte continent Afrika, waar momenteel slechts 11% van de bevolking "volledig gevaccineerd is tegen COVID-19" (d.w.z. 2 doses). Meer nog, er was geen wetenschappelijke basis om zonder onderscheid zo'n groot aantal mensen aan de experimentele spuiten bloot te stellen, ongeacht hun besmettingsstatus, gezondheidstoestand, vatbaarheid of vroegere immuniteit door een vroegere besmetting.

De notie van bovenmenselijke immuniteit door deze nieuwe generatie genetische "vaccins" is dus bezoedeld sinds Gates en anderen de visie van het wereldpubliek op een risicovolle propositie hebben gezet.

Vergelijking van intramusculaire covid-19-injecties en natuurlijke immuniteit

Voordat we gaan kijken naar wat er immunologisch gebeurt via deze twee routes - laten we even het proces samenvatten van wat er gebeurt als iemand besmet raakt met SARS-CoV-2. Wie er dieper in wil duiken kan meer te weten komen in dit Trends in Immunologie artikel.

Hier volgt de vereenvoudigde verklaring: Ervan uitgaande dat het virus de fysische en chemische barrières van het respiratoire slijmvlies doorbreekt, hecht het virus zich aan de ACE2-receptoren in de epitheelcellen onmiddellijk onder de slijmvlieslaag. Het dringt dan de epitheelcel binnen en nadat het ontmanteld is, neemt het de replicatie-machinerie van de cel over (in de ribosomen), begint te repliceren, nieuwe virusdeeltjes worden dan geassembleerd (in het endoplasmatisch reticulum), opnieuw gecoat en als ze rijp zijn, worden ze uit de cel losgelaten. Zij kunnen dan andere cellen in het lichaam binnendringen, terwijl sommige via de luchtwegen weer kunnen vrijkomen (en zo anderen kunnen besmetten) of in het maag-darmkanaal, waar zij via de anus kunnen worden uitgescheiden. Hoeveel infectie er optreedt hangt van veel factoren af, onder andere hoe groot de virusbelasting is en hoe goed de aangeboren en de adaptieve tak van het immuunsysteem in staat zijn de infectie op te ruimen.

Een minder bekend feit is dat een complexe reeks microtubuli (actinefilamenten) (een "cytoskelet") betrokken is bij het transport en de assemblage van spikeiwitten in virionen tijdens de replicatiecyclus - dit is de reden waarom sommige clinici colchicine (afgeleid van weide-saffraan Colchicum autumnale) meer bekend voor de behandeling van jichtopflakkeringen bij een vroege behandeling met covid, wanneer er aanwijzingen zijn voor microklontering in de onderste long.

Laten we nu eens kijken naar 6 grote verschillen tussen natuurlijke immuniteit versus immuniteit die door een prikje wordt opgewekt.

 • Intramusculaire prikken induceren geen steriliserende immuniteit in de bovenste luchtwegen
  Wanneer de deltaspier van de bovenarm geïnjecteerd wordt met hetzij een mRNA (Pfizer of Moderna) hetzij een adenovirale vector (AstraZeneca, Janssen, Sputnik) prik, duurt het een paar dagen voordat het lichaam een gemodificeerde vorm van het spike-eiwit begint te produceren dat in de oorspronkelijke Wuhan-stam van SARS-CoV-2 gevonden wordt. Gedurende nog eens enkele dagen veroorzaakt dit dan een verhoging van anti-spike-antilichamen, aanvankelijk IgM, spoedig vervangen door IgG. Dit gebeurt in het lichaam, maar heeft geen invloed op het anti-spike IgA dat geproduceerd wordt in epitheelcellen van de luchtwegen die grenzen aan het ademhalingsslijmvlies, het normale ingangspunt voor SARS-CoV-2 in de lucht. Deze abnormale verhouding tussen IgG- en IgA-titers, die niet optreedt na een natuurlijk verworven infectie, is een van de redenen waarom gejabbelde mensen die daarna besmet raken, nog zoveel virus kunnen uitscheiden (overdragen) aan anderen.
 • Intramusculaire injecties wekken immuniteit op die snel afneemt, terwijl natuurlijk verworven immuniteit robuuster en duurzamer is
  Dat staat buiten kijf, zelfs voor de delta-variant. Het afnemen heeft de gezondheidsautoriteiten ertoe aangezet om boosters te pushen, maar voor omicron hebben zelfs boosters weinig of geen effect op het verminderen van de transmissie

  Het is nog maar iets meer dan een jaar geleden dat één van de meest invloedrijke medische wetenschappers ter wereld, Dr. Eric Topol van het Ragon Instituut, Harvard en MIT, samen met Dennis Burton van Scripps, in het "peer reviewed" tijdschrift Natuurgeneeskunde probeerde ons enthousiast te maken over "bovenmenselijke SARS-CoV-2 immuniteit" door de nieuwe covid-19 spuiten. Het artikel eindigt met de wetenschappers die hun optimisme uitspreken dat een vaccin (of vaccins) een immuunrespons zou opleveren "die superieur is aan die welke door natuurlijke infectie wordt bereikt". Laten we ons nu, een jaar later, herijken.

  Vandaag de dag ziet de visie van Burton en Topol er fantastisch uit. Vooral naast de 146 onderzoeken, verzameld door Drs Paul Alexander, Peter McCullough en anderen, die toegankelijk zijn via de website van het Brownstone Institute, die overweldigend bewijs leveren van de superieure robuustheid en duurzaamheid van op natuurlijke wijze verworven immuniteit tegenover immuniteit die door een injectie wordt opgewekt.

 • Intramusculaire injecties wekken immuniteit op tegen het spike-eiwit van de oorspronkelijke Wuhan-stam van SARS-CoV-2, niet tegen de momenteel circulerende vormen zoals omicron of delta
  Het is een technologische realiteit die de fabrikanten proberen te omzeilen in de wetenschap dat de bestaande jabs gebaseerd zijn op een niet meer circulerende variant en dat omicron de immuunreactie met succes weet te omzeilen. Het antwoord? Blijkbaar is het een update van het antigeen dat in het mRNA of DNA gecodeerd is of als spike-eiwit wordt afgeleverd in omicron-specifieke jabs. Pfizer zal volgende maand al zo'n bijgewerkte jab uitbrengen.

  Maar wacht eens even. Moet, gezien het veel geringere risico van ernstige sterfte dat omicron oplevert, de nu aanvaarde tendens om deze nieuwe genetische spuiten regelmatig, laten we zeggen om de zes maanden, in te nemen, en het bewijs dat er een steeds groter spectrum van korte- en langetermijnschade is, de vergelijking van de risico's en de voordelen niet vanaf de basis opnieuw worden gemaakt voordat ze in het lichaam van gezonde mensen worden gebracht?

 • De payload van intramusculaire jabs is niet beperkt tot de deltaspier, zoals men ons in de begindagen van de uitrol deed geloven
  De opvatting dat antigeen-presenterende cellen uit lymfeklieren aangetrokken worden tot de injectieplaats in de deltaspier, waar de B-cellen vervolgens steriliserende antilichamen gaan produceren, verbaasde velen van ons toen wij het hoorden. Dit omdat reeds bekend was dat een uitgebreide immuunrespons alleen tot stand kan komen door op zijn minst het lymfestelsel van het lichaam (met inbegrip van de lymfeklieren en de milt) aan te spreken, een punt dat in het BMJ verduidelijkt werd door een groep vooraanstaande professoren van het St George's Hospital in Londen.

  De Canadese virusimmunoloog Dr. Byram Bridle werd het doelwit van de voorvechters van de experimentele jab, toen hij als eerste een Japanse biodistributiestudie openbaar maakte die deel uitmaakte van het dossier van Pfizer, dat op zijn beurt aan de belangrijkste regelgevende instanties voor geneesmiddelen ter beoordeling werd voorgelegd vóór de afgifte van de Emergency Use Authorisations (EUA's) voor de experimentele covid-19 jab van de onderneming. Dit betekende dat regelgevende instanties, zoals de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en de Britse Medicines and Healthcare Regulatory products Agency (MHRA), vóór de afgifte van de EUA's volledig op de hoogte waren van het feit dat de inhoud van de mRNA-prikken in omloop was gekomen en in organen als de milt, de eierstokken, het hart en de hersenen was terechtgekomen. Een groot contrast met de berichten over de volksgezondheid die suggereerden dat de hele immuunreactie zich in de buurt van de injectieplaats in de deltaspier afspeelde.

 • Intramusculaire injecties berusten sterk op het opwekken van immuniteit via IgG-antilichamen van B-cellen en niet via aangeboren immuniteit of T-cellen
  Of een bepaalde prik nu berust op de aanmaak door het lichaam van het spike-eiwitantigeen (mRNA bv. Pfizer, Moderna, of adenovirale vectortypes bv. AstraZeneca, Janssen, CovidShield) of het rechtstreeks aan de spieren toedient (eiwitsubunit type bv. Novavax, of geïnactiveerd virustype bv. Sinovac), het immuunsysteem van het lichaam reageert op de invasie.

  Verwaarloosd in het verhaal dat aan het publiek wordt aangeboden, is de rol van het aangeboren immuunsysteem - het systeem dat onmiddellijk op de invasie reageert. Als wij alleen de natuur zijn gang laten gaan, zou onze bloedbaan maar heel zelden het eerste deel van het lichaam zijn dat blootgesteld wordt aan respiratoire ziekteverwekkers, of delen daarvan. Dat is wat de kleverige slijmvlieslaag van onze luchtwegen in de loop van millennia geleerd heeft te doen (zie punt 1 hierboven), waar zij een reeks fysische en chemische barrières probeert te gebruiken om het binnendringen van ziekteverwekkers te verhinderen. Als deze barrières doorbroken worden, is de volgende verdedigingslinie het gamma van natuurlijke killercellen, macrofagen, monocyten, aangeboren antilichamen en andere cellen die proberen de ziekteverwekker te inactiveren in de epitheellaag die onmiddellijk aan het slijmvlies grenst.

  Deze cellen zijn iets minder specifiek, maar kunnen toch iets over de indringer te weten komen via patroonherkenningsreceptoren (PRR's), die verschillende moleculaire patronen waarnemen die verband houden met de ziekteverwekker, maar ook met de schade die hij veroorzaakt. Mensen die een voorbijgaande of milde ziekte ontwikkelen, vertrouwen meestal op een doeltreffende aangeboren immuniteit. Bij mensen die matig of zelfs ernstig ziek worden, faalt de aangeboren immuniteit en moeten zij terugvallen op het laatste-kans-zalf, de adaptieve tak van hun immuunsysteem, die een beroep doet op gespecialiseerde T-cellen en B-cellen om zeer specifieke, maar vertraagde, immuunreacties aan te sturen.

  Het publiek is zeer bewust gemaakt van B-cel neutraliserende antilichamen, maar heeft weinig of niets te horen gekregen over de cruciale rol van de aangeboren immuniteit. Of dat het immuunsysteem verstoord zou kunnen worden doordat de genetische jabs het vermogen van het lichaam aantasten om de dagelijkse aanvulling van kankercellen op te ruimen, wat sterk afhankelijk is van CD4+ en CD8+ T-cellen. En dat niet alleen, kankerpatiënten reageren gewoonlijk niet op de injecties, en bij bloedkankers, in tegenstelling tot bij vaste tumoren, is er niet eens een goede neutraliserende antilichaamrespons (zie hier en hier).

  Een deel van de reden voor een robuustere immuunrespons van een natuurlijk verworven infectie tegenover een door een jab geïnduceerde immuniteit komt voort uit het feit dat het immuunsysteem op alle 29 eiwitten moet reageren wanneer het aan het eigenlijke virus wordt blootgesteld, tegenover alleen het spike-eiwit met de jabs. T-cellen die aan één of meer antigeneiwitten worden blootgesteld, ondergaan een overgang van naïeve naar effector (killer) T-cellen, en zij laten een populatie van geheugen-T-cellen achter die hun ding kunnen doen als zij opnieuw worden blootgesteld aan een ziekteverwekker die hetzelfde antigeen of dezelfde antigenen tot expressie brengt.

  Het feit dat de immuniteit gewoonlijk na enkele weken of maanden na de injecties afneemt en dat veel mensen opnieuw geïnfecteerd raken en meer dan eens ziek worden, bewijst dat het geheugen van de T-cellen zich niet noemenswaardig ontwikkelt na de covid-prikken, of dat het te specifiek is om op de nieuwe varianten in te spelen.

  En wat als de eerste blootstelling aan spikeiwit afkomstig is van de jab en niet van het op dat moment circulerende virus? De inprenting van het immuungeheugen door de eerste blootstelling betekent dat het minder doeltreffend zal zijn om een andere variant van een ziekteverwekker af te weren - een verschijnsel dat bekend staat als "oorspronkelijke antigene zonde".

  Nu terug naar de veelgeprezen, sterspeler van het immuunsysteem; de neutraliserende antilichamen. Zij mogen dan het meest positief reagerende deel van het immuunsysteem zijn bij blootstelling aan de prikken, toch slagen zij er niet in SARS-CoV-2 dat binnen enkele weken na de prik het lichaam binnendringt, volledig te steriliseren.

  Laten we ook niet vergeten dat de aanwezigheid van een bepaalde drempel van anti-spike-antilichamen niet veel zegt over hoe doeltreffend de immuniteit van een persoon zal zijn, want die hangt af van zaken als de variant van de ziekteverwekker waaraan iemand later wordt blootgesteld, de concentratie van de antilichamen op een bepaald moment, en of die antilichamen een hoge of een lage affiniteit hebben.

 • Kunnen covid-19-prikken de slapende draak van de auto-immuniteit wekken?
  Ik zal het kort houden, want wij hebben er vorig jaar een hele campagne aan gewijd en veel van het onderzoek op dit verontrustende gebied bijeengebracht. Zoals dat gaat met de snel opkomende wetenschap, is het snel verder gegaan - en is het een steeds groter probleem geworden. Gezien het belang van milieutriggers bij de bemiddeling van auto-immuunziekten, is het zeer waarschijnlijk dat het auto-immuunrisico zal toenemen naarmate de frequentie van de blootstelling toeneemt, dus iedereen met aanleg of een bestaande auto-immuunziekte die overweegt zich regelmatig, bijvoorbeeld 6 maandelijks, aan covid-19 prikken te onderwerpen, zou dit moeten overwegen.
 • Misschien verbaast het u, net als mij, dat van de 140 covid-19 vaccins die momenteel in klinische ontwikkeling zijn, er slechts 8% intranasaal zijn; daarentegen zijn er maar liefst 84% intramusculair. Intranasale vaccins hebben dezelfde ingangsroute als respiratoire virussen en zouden waarschijnlijker dezelfde opeenvolging van aangeboren en adaptieve immuunreacties opwekken als natuurlijke infectie. Het blijkt dat er aanzienlijke technische uitdagingen aan verbonden zijn, niet in het minst neusklaring in verband met het kleverige neusslijm dat als barrière voor het neusepitheel dient.

  De natuur deed toch haar eigen ding

  Laten we nu eens een aantal van deze beginselen overnemen en de situatie in de echte wereld bekijken, waarbij we ons in de eerste plaats op het VK concentreren omdat daar, met dank aan het Office for National Statistics (ONS), meer gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn dan in de meeste andere delen van de wereld.

  De regering van het Verenigd Koninkrijk is een van de vele die onlangs besloten hebben om alle, of bijna alle beperkingen op te heffen. De beperkingen volgden een nu bekend patroon dat begon met lockdowns, sociale distantie en maskers in een poging om te proberen "de curve af te vlakken". Het werkte niet. Twee golven sloegen hard in, zoals besmettingsgolven doen wanneer er weinig of geen voorafgaande natuurlijke immuniteit is. Toen sloeg de derde golf toe, net toen de prikken eind 2021 ijverig werden uitgerold onder een Britse bevolking die gretig de mouwen opstroopte, gezien de programmering die het idee opdrong dat dit de enige weg terug naar een normaal leven was. Ook dat mislukte en een nieuwe golf sloeg toe - maar aangezien het omicron was, dat veel minder virulent is dan de vorige stammen, liet het veel minder doden in zijn kielzog na.

  Pervers genoeg blijft Boris Johnson beweren - met weinig ondersteunende wetenschap - dat de beperkingen kunnen worden opgeheven, grotendeels dankzij het succes van de buitengewone aanjaagcampagne.

  Zoals figuur 1 u laat zien - kunnen de verhogingspercentages in het VK indrukwekkend genoemd worden naar de maatstaven van veel andere landen.

  Figuur 1. Covid-19 booster roll-out als percentage van de nationale bevolking voor geselecteerde landen. Bron: Onze Wereld in Gegevens.

  Maar de boosteruitrol in het VK, die begon te stagneren toen omicron eind december 2021 duidelijk werd, verbleekt bij die van Chili, dat de grootste escalatie van gevallen tot nu toe heeft gekend sinds zijn boosterprogramma is uitgerold (fig. 2).

  Figuur 2. Covid-19-gevallen en gemelde sterfgevallen in verband met covid-19 per miljoen inwoners in het VK en Chili. Bron: Onze Wereld in Gegevens

  Dat is een herinnering aan het feit dat de boosters niet werken zoals beweerd wordt. De mensen worden voorgelogen door regeringen, gezondheidsautoriteiten en de mainstream media. De golven in elk van deze landen worden grotendeels opgewekt door de natuurlijke dynamiek van de bevolking en de immuniteit.

  In de tijd dat de Britse regering en media er een verhaal uitpompten dat de meeste mensen die met covid besmet raakten ongevaccineerd waren, heeft het prestigieuze Lancet Het tijdschrift onthulde stilletjes dat in werkelijkheid 89% van de gevallen onder de gevaccineerden waren.

  En de wetenschap zei wat?

  Wat heeft de recente wetenschap ons nu eigenlijk verteld? Kort antwoord: niets. Langer antwoord: de wetenschap heeft niet het vermogen om te spreken of te communiceren; het zijn de wetenschappers die specifieke stukken wetenschappelijke informatie schrijven, spreken en communiceren, vaak die welke degenen behagen die hun onderzoek gefinancierd hebben. In het geval van opkomende wetenschap is het misschien niet mogelijk om een conclusie te trekken die een consensus vertegenwoordigt onder alle redelijke, ter zake kundige en ervaren wetenschappers. Het hangt er natuurlijk ook van af wanneer u de vraag stelt.

  Wat de bloedtests betreft die antistoffen tegen spiesen meten (grotendeels van het type IgG), levert het ONS enkele van de meest transparante gegevens waar ook ter wereld.

  Uit de meest recente ONS momentopname van de bevolkingen van de 4 landen van het Verenigd Koninkrijk blijkt de volgende status van anti-spike-antilichamen per 3 januari 2022:

  • 0% in Engeland
  • 4% in Wales
  • 4% in Noord-Ierland
  • 2% in Schotland

  Dit doet de vraag rijzen welk deel van deze zeer hoge percentages IgG-antilichamen in de Britse bevolking te danken is aan de prikken, en hoeveel het gevolg is van een natuurlijke infectie, die nu bijna allemaal het gevolg is van de omicron-variant, die de delta in het Verenigd Koninkrijk (en tal van andere landen) bijna volledig verdrongen heeft.

  Bedrog nr. 1

  Wanneer wij kijken naar het modelwerk dat gebaseerd is op feitelijke serologie (antilichamen) van bloed in de grafiek hieronder (figuur 3), dan zien wij dat vooral het aandeel van de jongeren onder de 40 (de eerste twee grafieken in de reeks vertegenwoordigen de leeftijdsgroepen 16-24 en 25-34) die drievoudig geprikt zijn, en die op hun beurt op korte termijn bescherming kunnen genieten tegen ziekenhuisopname en overlijden, aanzienlijk lager is dan de bijna-100% die verhoogde antilichamen hebben.

  Hieruit blijkt hoe belangrijk de natuurlijke immuniteit is voor deze jongere bevolkingsgroepen - iets waarover de gezondheidsautoriteiten met stomheid geslagen hebben in een tijd waarin er voor deze groep een ongekende dwang is geweest om covid-19 mRNA-prikken te krijgen. Dat is misleiding nr.1.

  Figuur 3. Gemodelleerd percentage volwassenen met antilichamen tegen SARS-CoV-2 en die gemeld hebben dat zij drie of meer COVID-19 vaccinaties hebben gekregen, per leeftijdsgroep, VK-landen, 7 december 2020 tot 9 januari 2022. Verticale lijnen in grafieken voor leeftijdsgroepen van 50 tot 80 jaar en ouder geven 80% volwassenen weer met antistoffen tegen de standaarddrempel en 80% van volwassenen die boosters hebben gekregen. Bron: ONS

  Bedrog nr. 2

  U hebt het al geraden. Er is nog een andere grote misleiding. Kijk nog eens naar figuur 3 en let op de verticale rode lijnen die wij hebben ingevoegd voor alle leeftijdsgroepen van 50 jaar en ouder. De rode lijn links van elk van de onderste 6 grafieken snijdt de horizontale as op de datum waarop antilichamen werden gevonden in 80% van de bevolking. De rode lijn aan de rechterkant snijdt de horizontale as op de datum waarop boosters werden toegediend aan 80% van diezelfde leeftijdsgroep.

  Let op de vele maanden die deze twee gebeurtenissen scheiden. De conclusie is dat verhoogde antilichamen waren al wijdverbreid in de oudere leeftijdsgroepen lang voordat de aanjaagcampagne zelfs maar begonnen was - en nog langer voordat de dekking 80% van elk van de leeftijdsgroepen bereikt.

  Het is ook vermeldenswaard dat de antilichaam-gemedieerde gedeeltelijke (niet-steriliserende) immuniteit in zwaar gevaccineerde bevolkingsgroepen steeds meer vertroebeld wordt door het feit dat het in wezen om "hybride" immuniteit gaat die, althans voor een korte periode, natuurlijk verworven en door de jab geïnduceerde immuniteit omvat. Voor elke bevolkingsgroep die niet kwetsbaar is voor ernstige covid-19 ziekte en covid-19 dood - en dat is bijna iedereen sinds omicron dominant is geworden - weegt het risico van ernstige bijwerkingen bijna zeker op tegen de eventuele voordelen.

  Misleiding nr. 2 kan dus als volgt samengevat worden: Boris Johnson misleidde het publiek toen hij zei dat boosters de reden waren dat het VK bereid was de beperkingen op te heffen. Men vraagt zich, retorisch, af wie hem die woorden in de mond gelegd heeft? Ik, cynisch gesproken, kan het me gewoon niet voorstellen.

  Oproep tot actie

  Wanneer er zoveel dubbelzinnigheid en bedrog in omloop is, zijn wij het aan onze medemensen verplicht om op zijn minst artikelen als dit te delen, die het bedrog aan de kaak stellen via onze zeer beperkte communicatiekanalen. Wij danken u, in afwachting dat u dit artikel even luidruchtig zult delen als Boris Johnson zijn voornaamste reden deelde om de Britse beperkingen op te heffen.

  Terwijl hij eigenlijk alleen maar de natuur dankbaar hoefde te zijn. En zijn rug toekeren aan Gates' gebrekkige visie dat massale investeringen in nieuwe vaccin-technologie een voor de mensheid geschikte oplossing zouden opleveren.

   

  >>> Heeft dit artikel vragen bij u opgeroepen? Wist u dat onze ANH Pathfinder Leden een gratis maandelijkse Q&A krijgen als onderdeel van hun jaarlijks lidmaatschap? Waarom zou u zich niet bij ons aansluiten!

  >>> Voor uitgebreide covid-19 gecureerde inhoud gaat u naar covidzone.org

  >>> Terug naar de homepage

   

  Trots aangesloten bij: Genoeg Beweging Coalitie partner van: Wereldraad voor Gezondheid

  Podcast Video Nieuws Evenement Campagne Alle