Aktualny stan szczepionek i nowe dziecko w bloku: Valneva

kwi 21, 2022

Data:21 kwietnia 2022 r.

Treść Sekcje

 • Stan gry
 • Gdzie jest zasługa?
 • Rozliczanie kosztów
 • Debata na temat VAIDS z kolcami
 • Valneva - nowe dziecko w bloku
 • Zabierz do domu

Stan gry

Na podstawie globalnych danych, na przykład zebranych przez Our World in Data, istnieje coraz więcej dowodów na to, że coraz bardziej zbliżamy się do równowagi pomiędzy SARS-CoV-2 a ludzkim systemem immunologicznym. Innymi słowy, oznacza to, że relacja gospodarz-patogen jest mniej niechlujna i ma mniejszy wpływ na populacje ludzkie, a my wchodzimy w fazę endemiczną tej relacji. 

Nie oznacza to, że nie pojawi się jakiś nowy wariant - czy to w wyniku "naturalnej", przypadkowej mutacji, czy też w wyniku działalności nikczemnego laboratorium - który wszystko zepsuje. Ale usprawiedliwianie autorytarnych działań, które ograniczają wolność jednostki i wymuszają na globalnej populacji niepotrzebne i często eksperymentalne procedury medyczne o wątpliwej skuteczności, z powodu tego, co może być, jest nie tylko skrajną głupotą, ale można to określić jako oznakę szaleństwa.

Zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, jakie stwarza SARS-CoV-2, są obecnie niewielkie w porównaniu z innymi zagrożeniami chorobami zakaźnymi lub przewlekłymi i są przyćmione przez zagrożenia dla funkcjonowania społeczeństwa spowodowane autorytarnymi dyktatami uzasadnionymi obawami o przenoszenie wirusa. W krajach, w których odnotowano najwyższe wskaźniki zakażeń, miana przeciwciał neutralizujących są stale wysokie. Wiemy, że te podwyższone poziomy przeciwciał nie utrzymują się dłużej niż kilka miesięcy i wiemy również, że długotrwała ochrona jest w znacznie większym stopniu uzyskiwana dzięki naturalnie nabytym infekcjom niż zastrzykom z Covid-19, nawet w przypadku bardziej zjadliwego szczepu delta. Naukowe podstawy tego stanu rzeczy nie są trudne: szczepionki stymulują krótkotrwałą odpowiedź immunologiczną tylko na jedno z 26 białek powierzchniowych wirusa; odporność nabyta w sposób naturalny wywołuje szerszą, długotrwałą wrodzoną i adaptacyjną odpowiedź immunologiczną na wiele białek powierzchniowych wirusa.

Gdzie jest zasługa?

Gdy spojrzymy wstecz na to, jak się tu znaleźliśmy, będą tacy, którzy nadal będą twierdzić, że większość zasług za przejście od pandemii do endemii należy przypisać zastrzykom. Jest to argument trudny do uzasadnienia, biorąc pod uwagę ogólne wyniki badań naukowych z ostatnich 2 lat. Fakt, że tak wiele osób, które zostały podwójnie i potrójnie zaszczepione, zostało również zarażonych i ponownie zainfekowanych, nie jest dobrą reklamą dla tak bardzo reklamowanej nowej kategorii "szczepionek genetycznych", które zostały wprowadzone w ramach największego eksperymentu, jaki kiedykolwiek przeprowadzono na ludzkości. Z ledwie skinieniem głowy na temat potencjalnych zagrożeń, które powoli, ale systematycznie ujawniają się tym, którzy nie zagubili się we mgle.

Podczas gdy coraz więcej uwagi poświęca się ryzyku długiego chorowania na covid w wyniku zakażenia nabytego w sposób naturalny, pozostaje anomalią, że tak niewielu naukowców głównego nurtu zaakceptowało fakt, że białko kolczaste jest dalekie od nieszkodliwości i może być głównym czynnikiem toksycznym, jak zaproponował Instytut Salka, powodującym cięższe objawy covid-19. Ale w związku z tym również jabłko szkodzi, ponieważ "szczepionki genetyczne" programują nasze ciała do wytwarzania białka kolczastego przez różne i nieprzewidywalne okresy czasu.

Jeśli tak jest w istocie, to powinniśmy się obawiać powtórnej ekspozycji na te "szczepionki genetyczne", ponieważ kolejne szczepienia są najpewniejszym znanym sposobem zagwarantowania chronicznej ekspozycji na białko kolca.

Na szczęście są wyjątki wśród naukowców głównego nurtu, jednym z nich jest Theoharis Theoharides, profesor immunologii z Tufts, który uznaje prawdopodobną rolę białka spike w long covid i proponuje zastosowanie dwóch naturalnych molekuł, kwercetyny i luteoliny, w celu zmniejszenia neurotoksyczności. Kiedy główny nurt wyjdzie na jaw w kwestii wspólnych elementów patologii i przyczynowości szkód wywoływanych przez long covid i covid-19 jab?

>>> Czy ten artykuł wywołał u Państwa pytania? Czy wiedzieli Państwo, że nasi Członkowie ANH Pathfinder otrzymują w ramach rocznego członkostwa bezpłatne comiesięczne Q&A? Dlaczego nie Dołącz do nas!

Rozliczanie kosztów

A co z kosztami priorytetowego traktowania strategii szczepień przed wszystkimi innymi możliwymi podejściami? W każdej analizie ryzyka i korzyści należałoby uwzględnić koszty wszystkich zdarzeń niepożądanych (w tym większości niezgłoszonych), jak również koszty utraconych swobód, które miały miejsce, gdy ludność na całym świecie była trzymana w niewoli przez rządy, instytucje i prywatne korporacje. To ostatnie byłoby bardzo trudne do wyczerpującego rozliczenia i nie ma do tego zachęty ze strony żadnego z liderów napędzających narrację. Wiemy jednak, że wielu przed nami uważało te wolności za wystarczająco cenne, aby ryzykować lub stracić życie, gdy były one wcześniej zagrożone.  

Debata na temat VAIDS z kolcami

Miesiąc temu napisałem artykuł "naukowy", w którym analizowałem naukowe dowody na istnienie genetycznych sygnatur (motywów) wirusa HIV w genomie wirusa SARS-CoV-2. Następnie powiązałem to z widoczną erozją odporności, którą określa się jako "zespół nabytego niedoboru odporności po szczepionce" lub VAIDS. Od tego czasu jestem proszony o przedstawienie moich wniosków w prostym języku angielskim, który wygląda mniej więcej tak:

 • Zgadzamy się z niedawno zmarłym laureatem Nagrody Nobla Luc Montagnier i wieloma innymi, że w SARS-CoV-2 są wstawki HIV (w liczbie 18), ale nie w SARS. Prawdopodobieństwo, że jest to przypadek, jest znikome. Jest to kolejny element układanki, który wskazuje na to, że SARS-CoV-2 jest konstrukcją laboratoryjną.
 • Istnieją liczne dowody na to, że kontakt z wirusem lub białkiem spike, które organizm wytwarza po wstrzyknięciu szczepionki covid-19, uszkadza naszą odpowiedź immunologiczną. Wydaje się mało prawdopodobne, aby motywy HIV same w sobie były za to odpowiedzialne - ale trudno to jednoznacznie stwierdzić. Wpływ na nasz układ odpornościowy odbywa się poprzez wiele mechanizmów, w tym zakłócenia w śluzówce jelit i mikrobiomie, erozję odporności wrodzonej i dysregulację odporności adaptacyjnej, szczególnie poprzez tłumienie limfocytów T-zabójczych.
 • Wiele z tych zaburzeń immunologicznych wydaje się być związanych z samym białkiem kolczastym. Dlatego można wywnioskować, że im częstsze i większe narażenie na kontakt z białkiem kolczastym, tym gorsze mogą być długofalowe konsekwencje. Wiemy, że zdrowy system immunologiczny jest najszybszym sposobem usuwania białka kolczastego z organizmu, chociaż można to ułatwić poprzez różne metody leczenia, takie jak iwermektyna, n-acetylocysteina i kwercetyna. Wydaje się bardziej niż dziwne, że rządy i władze sanitarne posuwają się do ekstremalnych środków, aby uniemożliwić lub odwieść nas od stosowania tych substancji w celu ochrony własnej.

Valneva - nowe dziecko w bloku

Na zakończenie chciałbym powiedzieć kilka słów o najnowszym zielonym świetle brytyjskiego organu regulacyjnego ds. leków dla profilaktyki covid-19 dla osób w wieku od 18 do 50 lat. Jest to szczepionka Valneva - nie jest to "szczepionka genetyczna", lecz raczej szczepionka zawierająca cały inaktywowany wirus, podobna w budowie do klasycznych szczepionek przeciw grypie.

Ponieważ nie daje organizmowi instrukcji do produkcji białka szpiku, jak np. zastrzyki z mRNA (np. Pfizer, Moderna) lub wektora adenowirusowego (np. AstraZeneca, Janssen, Sputnik, Instytut Wirusologii), niektórzy uważają, że jest to lepsza opcja.

Oto podsumowanie naszego aktualnego stanowiska w sprawie jabłka Valneva:

 • Jest to produkt założonej w 2013 roku francuskiej firmy biotechnologicznej Valneva SE. Jeden z zakładów produkcyjnych szczepionki Valneva będzie znajdował się w specjalnie wybudowanym zakładzie w Szkocji, wspieranym przez wkład podatników. Komisja Europejska zapewniła sobie wstępną zgodę na zakup ponad 60 milionów dawek, mimo że premier Boris Johnson i sekretarz zdrowia Sajid Javid zerwali kontrakt o wartości 1 miliarda funtów we wrześniu 2021 roku. Nie jest jasne, ile dawek zostanie udostępnionych mieszkańcom Wielkiej Brytanii, biorąc pod uwagę gorące i zimne stosunki, jakie Wielka Brytania przejawiała wobec francuskiej firmy biotechnologicznej w ciągu ostatnich 2 lat.  
 • Każda decyzja o poddaniu się inwazyjnemu, nowatorskiemu leczeniu musi wiązać się z odpowiednio świadomą zgodą i powinna być uzasadniona potrzebą medyczną. Obecny status SARS-CoV-2 nie wskazuje na to, że istnieje znaczące zagrożenie ze strony wirusa dla większości ludzi (patrz wyżej), a niedawna historia raportowania wyników badań 3 fazy "szczepionki" Covid-19 daje bardzo mało pewności co do skuteczności lub bezpieczeństwa.
 • Fakt, że wirus bazuje na całym wirusie, który jest inaktywowany, aby nie mógł się replikować u osób zaszczepionych, oznacza, że jest całkiem możliwe, a nawet prawdopodobne, że uzyskana odporność może być silniejsza niż w przypadku istniejących "szczepionek genetycznych" typu Covid-19, ponieważ będzie się ona rozwijać w wyniku kontaktu ze wszystkimi białkami powierzchniowymi, a nie tylko z białkiem kolca.
 • Wirus jest hodowany w komórkach Vero, które są od dawna stosowaną linią komórek w hodowlach komórkowych pochodzących z komórek nerek afrykańskiej zielonej małpy, sięgającą 1962 roku.
 • Wirus jest inaktywowany przy użyciu uznanego środka rakotwórczego, beta-propiolaktonu
 • W szczepionce stosuje się wodorotlenek glinu jako adiuwant, który został powiązany z reakcjami alergicznymi, nadwrażliwością, zaburzeniami immunologicznymi, zespołem chronicznego zmęczenia, zespołami bólowymi, różnymi objawami neurologicznymi i zespołem wojny w Zatoce Perskiej - patrz tutaj, tutaj i tutaj.

Dla osób zaniepokojonych profilem ryzyka nowej szczepionki Valneva fakt, że jest to szczepionka z dodatkiem aluminium, może być najważniejszym kryterium udzielenia świadomej zgody lub odmowy.

Zabierz do domu

W tym zawirowanym świecie, w którym nauka, polityka i korupcja są ze sobą głęboko splecione, a czasami wręcz nierozerwalnie związane, istnieje naszym zdaniem tylko jedna droga naprzód: podejmować wszystkie decyzje dotyczące zdrowia z szeroko otwartymi oczami. Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże uprościć niektóre ze złożonych kwestii, z którymi boryka się obecnie wiele osób i rodzin - i przypomni nam o sile i wartości wspierania naszych ciał i systemów odpornościowych zgodnie z zamysłem natury, tak aby więcej osób mogło dokonywać bardziej świadomych wyborów.  

 

>>> Alliance for Natural Health International re-Publishing Guidelines

>>> Odwiedź stronę covidzone.org dla naszych w pełni kuratorskich treści z ostatnich dwóch lat

>>> Powrót do strona domowa

Dumnie związany z: Koalicją Enough Movement Partnerem: Światowa Rada Zdrowia

Podcast Wideo Wiadomości Wydarzenie Kampania Wszystkie