Natural News Roundup (tydzień 08/2022)

lut 23, 2022

Data:23 lutego 2022 r.

Treść Sekcje

  • Warzywa - zdrowe czy nie?
  • Rzeki zanieczyszczone przez leki farmaceutyczne
  • Pestycydy niszczą mikrobiomy środowiskowe
  • Witamina D zmniejsza ryzyko autoimmunologiczne
  • Antybiotyki, mikrobiom niemowląt i poznanie
  • Integracja medycyny jest moją misją

Warzywa - zdrowe czy nie?

Jedzenie warzyw nie chroni przed chorobami układu krążenia (CVD) według nowego badania opublikowanego w Granice w Odżywianie co jest sprzeczne z wynikami wcześniejszych badań. Chociaż ich analiza wykazała, że osoby o najwyższym poziomie spożycia warzyw miały o 15% niższe ryzyko zachorowania na CVD niż osoby o najniższym poziomie, badacze z Hong Kongu i Wielkiej Brytanii, wykorzystując dane z UK Biobank, doszli do wniosku, że poprzednie badania wykazujące, że spożycie warzyw poprawia zdrowie sercowo-naczyniowe, były błędne. Twierdzą, że nie zostały one odpowiednio skorygowane o czynniki zakłócające i mogły pominąć dodatkowe czynniki lub czynniki, które zostały skontrolowane, nie zostały dokładnie zmierzone. W ANH-Intl nadal zalecamy spożywanie szerokiej gamy kolorowych warzyw i owoców w ramach naszych wytycznych Food4Health ze względu na zawartość fitochemikaliów i składników odżywczych, o których wiadomo, że są korzystne dla zdrowia. Dziesięciolecia doświadczeń, a nie pojedyncze badania, dowodzą korzyści zdrowotnych płynących z jedzenia warzyw i to nam wystarczy!

Rzeki zanieczyszczone przez leki farmaceutyczne

Naukowcy z całego świata ostrzegają, że potencjalnie toksyczne poziomy leków farmaceutycznych znajdują się obecnie w jednej czwartej zbadanych rzek na całym świecie, co stanowi poważne zagrożenie zarówno dla ekologii, jak i dla zdrowia ludzi. Badanie opublikowane w PNAS w rzekach na wszystkich zamieszkałych kontynentach stwierdzono obecność wielu substancji chemicznych, takich jak beta-blokery, antybiotyki, leki przeciwdepresyjne, nasenne i przeciwhistaminowe, natomiast nikotyna, kofeina i paracetamol występowały wszędzie, łącznie z Antarktydą. Stwierdzono, że kraje o niższym i średnim dochodzie mają ogólnie najwyższy poziom zanieczyszczeń.

Pestycydy niszczą mikrobiomy środowiskowe

Pestycydy niszczą mikrobiom środowiskowy, co nazywane jest efektem "off-target". W badaniu opublikowanym w Badania nad mikrobiomem Raporty, Naukowcy z Kanady i Londynu szczegółowo opisują spustoszenia, jakie w mikrobiomie roślin, gleby i owadów zapylających powoduje stosowanie szeregu pestycydów rolniczych, herbicydów i fungicydów. Autorzy wzywają organy regulacyjne do uaktualnienia ocen bezpieczeństwa i wdrożenia badań w celu sprawdzenia pestycydów pod kątem szkodliwości dla społeczności mikrobiomu w środowisku.

Witamina D zmniejsza ryzyko autoimmunologiczne

Witamina D zmniejsza ryzyko rozwoju choroby autoimmunologicznej u dorosłych w wieku powyżej 55 lat o 22%. Prowadzone przez Harvarda badanie VITAL, opublikowane w The BMJ podawał ponad 25 000 osób 2000 IU (50 mcg) witaminy D dziennie przez pięć lat. W badaniu rozważano również rolę kwasów tłuszczowych omega 3 w rozwoju choroby autoimmunologicznej, ale badacze doszli do wniosku, że to właśnie witamina D stanowiła różnicę w zmniejszeniu ryzyka. Proszę dowiedzieć się więcej o witaminie D i jej wielorakiej roli w naszym zdrowiu i samopoczuciu.

Antybiotyki, mikrobiom niemowląt i poznanie

Podawanie dzieciom antybiotyków w pierwszym tygodniu po urodzeniu uszkadza ich mikrobiom jelitowy, przez co gorzej trawią mleko. Obecnie do 10% wszystkich noworodków otrzymuje antybiotyki, z których wiele okazuje się niepotrzebnych, ponieważ leki są często podawane na wypadek infekcji, a nie w celu przeciwdziałania znanym infekcjom. Dzieci, którym podawano antybiotyki, zostały odkryte przez zespół badaczy, publikujących w Nature Medicine, w których nastąpiły zmiany w prawie połowie zidentyfikowanych gatunków bakterii. Uszkodzenie mikrobiomu jelitowego w tak wczesnym wieku może potencjalnie wpłynąć na rozwój poznawczy dziecka. Nowe badanie opublikowane w JAMA Neurology zbadał związek między mikrobiomem jelitowym a zdrowiem mózgu za pomocą testów poznawczych u osób w średnim wieku. Okazało się, że osoby z zaburzonym mikrobiomem mają obniżone zdolności poznawcze. 

Integracja medycyny jest moją misją

Przyjaciółka ANH-Intl, dr Sandra Goodman, jest jedną z najdłużej działających postaci w dziennikarstwie zdrowotnym, dlatego też znalazła się w nowym artykule ThinkWellness360. Artykuł opisuje jej drogę od dziecięcych aspiracji zostania lekarzem, aby powstrzymać wojny, do stworzenia magazynu zdrowotnego PH Online. Podczas studiów medycznych zdała sobie sprawę z ogromnego wpływu Big Pharmy na zawód lekarza, więc zdecydowała się na studiowanie socjologii. Następnie uzyskała tytuł magistra nauk biologicznych, a potem doktoryzowała się z biotechnologii rolniczej. Pod koniec lat 80. zaangażowała się w medycynę integracyjną. Dopiero gdy otrzymała zlecenie współpracy z Bristol Cancer Help Centre (obecnie Penny Brohn UK), uświadomiła sobie, jak ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie ma medycyna naturalna. Z tej świadomości narodziło się Positive Health Online (obecnie PH Online), którego celem było wypełnienie luki pomiędzy medycyną konwencjonalną a alternatywną. Magazyn istnieje już od 27 lat i często publikuje nasze prace. Proszę kliknąć tutaj, aby przeczytać cały artykuł.

 

 

 

Podcast Wideo Wiadomości Wydarzenie Kampania Wszystkie