Natural News Roundup (tydzień 17/2022)

kwi 27, 2022

Data:27 kwietnia 2022 r.

Treść Sekcje

  • Utrata bioróżnorodności wpływająca na populacje owadów
  • Czy ludzie posiadają mądrość żywieniową?
  • Szybki spacer poprawia wiek biologiczny
  • Czy pola elektromagnetyczne mogą przyczynić się do rozwoju choroby Alzheimera?
  • Państwa robaki jelitowe wybierają Państwa pożywienie
  • FDA zezwala na stosowanie NAC w suplementach
  • Rak jest nie tylko genetyczny

Utrata bioróżnorodności wpływająca na populacje owadów

Załamanie się populacji owadów w ekosystemach rolniczych zostało podkreślone w najnowszym opracowaniu dotyczącym bioróżnorodności, opublikowanym w Natura. Badania podkreślają, że zarówno utrata siedlisk, jak i zmiany klimatyczne związane z uprzemysłowionymi praktykami rolniczymi łączą się w celu zdziesiątkowania populacji owadów na całym świecie. Naukowcy donoszą o 50% zmniejszeniu liczebności owadów i 27% zmniejszeniu liczby gatunków w dotkniętych siedliskach. Problemy te są szczególnie rozpowszechnione w regionach tropikalnych. Jednak tam, gdzie obok terenów rolniczych jest dużo naturalnych siedlisk, może to złagodzić problemy, przy zmniejszeniu liczebności i bogactwa gatunków o zaledwie 7% i 5%. Wiele uwagi poświęca się zmianom klimatycznym, jednak problemy są o wiele bardziej złożone. Zmniejszenie ogólnej różnorodności biologicznej jest coraz bardziej palącym problemem. Bez owadów nie byłoby upraw, którymi można by wyżywić świat!

Czy ludzie posiadają mądrość żywieniową?

Od czasów rewolucji przemysłowej sposób, w jaki smakujemy i wybieramy nasze pożywienie, uległ gwałtownej zmianie. Ultraprzetworzona żywność stanowi obecnie dużą część tego, co wielu ludzi spożywa, co zmniejsza naszą zdolność do naturalnego wyczuwania, czego możemy potrzebować w zakresie składników odżywczych z naszego pożywienia. Zwierzęta są znane z tego, że wybierają żywność w zależności od zapotrzebowania na poszczególne składniki odżywcze, zwłaszcza gdy są chore, ale czy ludzie mają jeszcze tę zdolność? Nowe badania opublikowane w Apetyt postanowili sprawdzić, czy skład mikroelementów żywności wpływa na wybory żywieniowe, a nie tylko na kalorie. Wykorzystując zdjęcia przedstawiające owoc lub warzywo w połączeniu z innym owocem lub warzywem, badacze odkryli, że zawartość witamin i minerałów w przedstawionym produkcie miała wpływ na wybór dokonywany przez uczestników badania, którzy często wybierali pary produktów, które poprawiały całkowity poziom mikroelementów. Następnie badacze powtórzyli badanie z szerszym zakresem produktów spożywczych i większą liczbą uczestników. Dla pewności przeprowadzili jeszcze trzecie badanie. Wszystkie badania wykazały, że wybór żywności przez ludzi maksymalizował zakres spożywanych mikroelementów. Badania te rzucają intrygujące światło na kwestię naszej zdolności do naturalnego korzystania z mądrości żywieniowej. Dobrze byłoby dowiedzieć się więcej o konkretnych mechanizmach, ale jedno jest pewne - współczesne środowisko żywności przetworzonej i ultraprzetworzonej raczej nie wywiera pozytywnego wpływu, a raczej szkodzi naszej wrodzonej mądrości żywieniowej.

Szybki spacer poprawia wiek biologiczny

Dziesięciominutowy szybki spacer zwiększa długość telomerów, genetycznego markera wieku biologicznego. W badaniu opublikowanym w Biologia komunikacyjna Na podstawie danych z UK Biobank, naukowcy z Uniwersytetu w Leicester szacują, że regularne chodzenie przez całe życie może poprawić nasz wiek biologiczny nawet o 16 lat, zanim osiągniemy wiek średni. Badanie to potwierdza stare porzekadło, "ćwiczenia są dobre dla ciebie. Na szczęście istnieje wiele sposobów na aktywność i poprawę zdrowia. Oto jeden z naszych filmików Health Hack, w którym podajemy tylko sześć sposobów, aby zainspirować i rozpocząć Państwa podróż w kierunku długowieczności.

Czy pola elektromagnetyczne mogą przyczynić się do rozwoju choroby Alzheimera?

Naukowcy powiązali wysoki poziom wapnia w komórkach z rozwojem choroby Alzheimera. Wiadomo, że pola elektromagnetyczne (EMF) aktywują kanały wapniowe bramkowane napięciem (VGCCs), co powoduje zmiany prowadzące do zwiększenia ilości wapnia wewnątrz komórek. Publikacja w Aktualne badania nad Alzheimerem Profesor Martin Pall podsumowuje dowody łączące ekspozycję na EMF, podwyższony poziom wapnia wewnątrzkomórkowego i wpływ na rozwój choroby Alzheimera. Takie badania mają ogromne znaczenie ze względu na gwałtowny wzrost EMF w ostatnich latach wraz z rozwojem technologii cyfrowej, wprowadzeniem 5G i Internetu Rzeczy. Narażenie dzieci w coraz młodszym wieku na ogromne poziomy EMF prowadzi do rozwoju tego, co określa się mianem "cyfrowej demencji".

Państwa robaki jelitowe wybierają Państwa pożywienie

Większość dietetyków powie Panu, że na Pana wybory żywieniowe ma wpływ i w dużej mierze kieruje nimi skład mikrobiomu jelitowego. Nowe badanie przeprowadzone na myszach, opublikowane w PNAS to potwierdziło. Trzy grupy myszy, którym brakowało mikrobów jelitowych, otrzymały koktajl z mikroorganizmów pochodzących z trzech gatunków dzikich myszy o różnej naturalnej diecie. Następnie te trzy grupy wybierały pożywienie zawierające różne składniki odżywcze. Badania te uświadamiają, że to, co jemy, nie tylko nas karmi, ale jest również istotne dla zdrowia i dobrego samopoczucia naszych mikrobów jelitowych. Znaczenie zdrowia naszych jelit jest podkreślone w naszej nowej książce RESET EATING.

FDA zezwala na stosowanie NAC w suplementach

Po wielu zamieszaniach związanych ze stosowaniem NAC w suplementach diety, amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) ogłosiła, że planuje sformalizować legalne stosowanie NAC w suplementach diety. Jest jednak jasne, że takie produkty muszą być "legalne" i nie mogą być przedmiotem niezgodnych z przepisami oświadczeń o chorobach. Projekt wytycznych został opublikowany w odpowiedzi na dwie petycje obywatelskie złożone przez Council for Responsible Nutrition i Natural Products Association w USA. Pozostają kwestie sporne dotyczące tego, czy pierwszeństwo ma data praw nabytych, czy też data dopuszczenia do obrotu leków. Na razie jednak suplementy NAC pozostaną w legalnej sprzedaży.

Rak jest nie tylko genetyczny

Rak jest powszechnie uważany za chorobę genetyczną. Teraz, nowe dowody opublikowane w Metabolity pokazuje, że przyjęcie wielomedycznego podejścia do raka może prowadzić do lepszego zrozumienia, jak go leczyć i jak mu zapobiegać. Ogólnie rzecz biorąc, w ostatnich stuleciach wyłoniły się trzy modele raka: choroba genetyczna, choroba wywołana przez eksponomy lub choroba metaboliczna. Rak jako choroba metaboliczna był w dużej mierze pomijany przez główny nurt przemysłu onkologicznego, chociaż od dawna jest uznawany w medycynie alternatywnej i integracyjnej, wraz z rolą czynników środowiskowych, takich jak dieta, styl życia, narażenie na działanie substancji chemicznych itp. Nowa praca sugeruje, że 90-95% wszystkich nowotworów jest inicjowanych przez czynniki w indywidualnym exposome. W podejściu wielomedycznym wszystkie trzy modele raka są zintegrowane i rozpatrywane razem, co sprawia, że raka łatwiej jest nie tylko leczyć, ale przede wszystkim zapobiegać.