Jak rząd brytyjski zawiódł swoje społeczeństwo

maj 5, 2023

Data:5 maja 2023 r.

Treść Sekcje

 • List otwarty potępiający stosowanie nieetycznych technik psychologicznych / nauk behawioralnych na nieświadomej i nie wyrażającej zgody brytyjskiej publiczności.
 • Dowody na zalecenie stosowania nieetycznych technik psychologicznych w celu uzyskania zmiany zachowania
 • Dowody na to, że na brytyjskim społeczeństwie stosowano techniki psychologiczne mające na celu wywołanie strachu, wstydu, poczucia winy i przymusu
 • Istniejąca literatura
 • Wpływ presji psychologicznej na świadomą zgodę
 • Wniosek
 • Referencje

 

"Pragnę jednak zwrócić uwagę na jeden niezwykle poważny skutek, który moim zdaniem wystąpił jako bezpośredni rezultat stosowania nieetycznych technik psychologicznych / wglądów behawioralnych na nieświadomym społeczeństwie: przyjmując zastosowane techniki, rząd znacząco i rzeczowo podważył, jeśli nie usunął, zdolność ludności Wielkiej Brytanii do wyrażenia ważnej świadomej zgody na przyjęcie szczepionki Covid19".

- Christian Buckland PsychD, Przewodniczący UK Council for Psychotherapy (UKCP)

Dr Christian Buckland jest doktorem psychologii w dziedzinie psychoterapii i poradnictwa, pracującym jako psychoterapeuta w Berkshire. Jest przewodniczącym Brytyjskiej Rady Psychoterapii (UKCP), profesjonalnym doradcą krajowej organizacji charytatywnej zajmującej się zaburzeniami odżywiania oraz doradcą psychologicznym UKCVFamily, największej w Wielkiej Brytanii grupy wsparcia dla osób poszkodowanych przez szczepionkę. Proszę skontaktować się z dr Bucklandem za pośrednictwem jego strony internetowej lub twittera @DrBuckland.

Poniżej zamieszczam list dr Bucklanda do premiera Wielkiej Brytanii, Rishi Sunaka, w którym potępia on "...stosowanie nieetycznych technik psychologicznych i nauk behawioralnych na nieświadomym i nie zgadzającym się społeczeństwie Wielkiej Brytanii". List zawiera wiele dowodów na to, że na brytyjskim społeczeństwie zastosowano techniki psychologiczne mające na celu wywołanie strachu, wstydu, poczucia winy i przymusu, co zdaniem dr Bucklanda podważa praktykę świadomej zgody w przypadku takich praktyk medycznych jak szczepienia.

>>> Proszę pobrać plik PDF listu otwartego dr Christiana Bucklanda do Wielce Czcigodnego Rishi Sunaka.

 

Wielce Szanowny Rishi Sunak Premier Wielkiej Brytanii
10 Downing Street Londyn
SW1A 2AB

Data: 28 kwietnia 2023 r.

List otwarty potępiający stosowanie nieetycznych technik psychologicznych / nauk behawioralnych na nieświadomej i nie wyrażającej zgody brytyjskiej publiczności.

Szanowny Panie Premierze!

Jestem Przewodniczącym Zarządu UK Council for Psychotherapy (UKCP), jednej z najważniejszych brytyjskich psychologicznych instytucji zarządzających. Jednakże piszę ten list otwarty we własnym imieniu. Uważam, że mam zawodowy obowiązek zwrócić się do Pani, aby chronić społeczeństwo przed dalszą szkodą spowodowaną nieetycznym stosowaniem badań i praktyk psychologicznych.

Bez zastrzeżeń potępiam stosowanie przez rząd brytyjski nieetycznych technik psychologicznych, mających na celu wywołanie uczucia strachu, wstydu i winy, pod przykrywką nauki behawioralnej/wglądów, które miały na celu zmianę zachowania społeczeństwa bez jego wiedzy i świadomego udziału. Obecnie jest jasne, że w 2020 roku rząd Wielkiej Brytanii świadomie zdecydował się na sztuczne podniesienie poziomu strachu w społeczeństwie brytyjskim poprzez wyolbrzymienie czynników ryzyka Covid19 i jednoczesne umniejszenie czynników ochronnych. Byliśmy również świadkami promowania przez rząd dezaprobaty społecznej i komunikatów o poczuciu winy. Techniki te zostały włączone do wielokanałowej, skoordynowanej kampanii zdrowia publicznego, mającej na celu zmianę zachowań społeczeństwa bez jego wiedzy. Ponadto, we współpracy z mediami głównego nurtu, rząd proaktywnie tłumił, cenzurował i poddawał ostracyzmowi każdego pracownika służby zdrowia lub naukowca, który sugerował alternatywne odpowiedzi na Covid19 lub po prostu kwestionował przekaz i środki wdrażane przez rząd.

Dowody na zalecenie stosowania nieetycznych technik psychologicznych w celu uzyskania zmiany zachowania

Rządowy dokument zatytułowany 'Warianty zwiększające przestrzeganie środków dystansu społecznego' (Gov.uk, 2020) została napisana dla rządu przez Scientific Pandemic Insights Group on Behaviours (SPI-B), która jest podgrupą Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE).

Założeniem tego dokumentu było przedstawienie możliwości zmiany zachowań brytyjskiego społeczeństwa bez jego wiedzy. W jednym z fragmentów tego dokumentu czytamy:

"Znaczna część ludzi nadal nie czuje się wystarczająco osobiście zagrożona". Zawiera on pewne zalecenia, w tym:

 • "Należy podnieść poziom postrzegania osobistego zagrożenia wśród tych, którzy są zadufani w sobie, za pomocą silnie uderzających emocjonalnych komunikatów".
 • "Przymus"
 • "Dezaprobata społeczna". (Gov.uk, 2020)

Wśród zaleceń SPI-B znalazły się takie, które mają wywołać uczucie strachu, wstydu i winy. Psychologowie wiedzą, że celowe próby przestraszenia kogoś do zmiany za pomocą błędnych lub przesadzonych informacji mogą łatwo spowodować długotrwałe szkody psychiczne. Wiemy również, że wykorzystywanie dezaprobaty społecznej może wywołać rozłamy i podziały w społeczeństwie, a wywoływanie poczucia winy może zwiększyć ryzyko samobójstwa.

SPI-B zawierał również prostą matrycę oceny ryzyka, która uznaje, żeefekty uboczne wykorzystania mediów do zwiększenia poczucia zagrożenia osobistego i wykorzystania dezaprobaty społecznej 'może być negatywny'. Istnieje również stwierdzenie, że przeprowadzono rozmowę na temat skutków ubocznych, chociaż nie wydaje się to w pełni udokumentowane. Czynniki ryzyka i etyka stosowania strachu, wstydu, poczucia winy i przymusu byłyby prawie na pewno znane członkom SPI-B, ponieważ kilku członków było zarejestrowanymi w British Psychological Society (BPS) dyplomowanymi psychologami. W wywiadzie z jednym z członków SPI-B, zarejestrowanym w BPS psychologiem edukacyjnym dr Gavinem Morganem, odnosi się on do stosowania strachu przez swoich kolegów z SPI-B i mówi:

'Oczywiście używanie strachu jako środka kontroli nie jest etyczne. To, co robi Pan jako psycholog, to współkonstrukcja. Używanie strachu pachnie totalitaryzmem. To nie jest etyczna postawa żadnego nowoczesnego rządu". . . . Czy stosowanie strachu jest nieetyczne, zapytałem? Ja nie sugerowałem, żebyśmy używali strachu, ale Pana koledzy to zrobili. Co Pan o tym sądzi? Przerwał. 'O Boże'. Kolejna niechętna pauza. To nie jest etyczne" - powiedział (Dodsworth, 2021, str. 262,263).

Podobnie jak dr Morgan, każdy z psychologów zarejestrowanych w BPS w SPI-B uznałby lub powinien uznać, że zalecanie rządowi stosowania strachu jako środka kontroli społeczeństwa narusza ich kodeks etyki zawodowej i postępowania. Zarówno rząd brytyjski, jak i BPS muszą przeprowadzić pilne dochodzenie. Dwa konkretne punkty Kodeksu Etyki i Postępowania Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego (2021), które mogły zostać złamane, to (z moim podkreśleniem):

3.3 Odpowiedzialność. Ze względu na uznaną wiedzę fachową członkowie Towarzystwa często cieszą się autonomią zawodową; odpowiedzialność jest istotnym elementem autonomii. Członkowie muszą przyjąć odpowiednią odpowiedzialność za to, co leży w ich gestii, kontroli lub zarządzaniu. Świadomość odpowiedzialności gwarantuje, że zaufanie do innych nie jest nadużywane, siła wpływu jest właściwie zarządzana i że obowiązek wobec innych jest zawsze najważniejszy. Deklaracja wartości: Członkowie cenią swoje odpowiedzialność wobec osób i narodów, wobec społeczeństwa i wobec zawodu i nauka psychologii, w tym unikanie szkód i zapobieganie niewłaściwe wykorzystanie lub nadużywanie ich wkładu w społeczeństwo. Stosując te wartości, psychologowie powinni brać pod uwagę:

 • Odpowiedzialność zawodowa;
 • Odpowiedzialne wykorzystanie swojej wiedzy i umiejętności;
 • Poszanowanie dobra ludzi, nieludzi i świata żywego;
 • Potencjalnie konkurencja

3.4 Integralność. Uczciwe postępowanie obejmuje uczciwość, prawdomówność, dokładność i konsekwentny w swoich działaniach, słowach, decyzjach, metodach i wynikach. Wymaga to odsunięcia na bok własnych interesów oraz obiektywizmu i otwartości na wyzwania w swoim zachowaniu w kontekście zawodowym. Deklaracja wartości: Członkowie cenią sobie uczciwość, rzetelność, dokładność, jasność i uczciwość w kontaktach ze wszystkimi osobami i i starają się promować uczciwość we wszystkich aspektach swojej działalności naukowej i zawodowej. wysiłki".

Dowody na to, że techniki psychologiczne mające na celu wywołanie strachu, wstydu, poczucia winy i przymusu zostały wykorzystane na temat społeczeństwa brytyjskiego

Dokument SPI-B, o którym mowa (Gov.uk, 2020), pokazuje, że rządowi brytyjskiemu zalecono opcje wywoływania uczucia strachu, wstydu, winy i stosowania przymusu. Istnieją dowody na to, że opcje te rzeczywiście zostały następnie zastosowane na ludności Wielkiej Brytanii.

W sierpniu 2022 roku stwierdził Pan:

"W każdym briefie próbowaliśmy powiedzieć: skończmy z 'narracją strachu'. To było zawsze złe od samego początku. Nieustannie powtarzałem, że jest to złe... Straszenie ludzi w ten sposób było złe".. (Sunak, R cytowany w The Spectator, 2022).

Dodatkowo, wyciekłe wiadomości WhatsApp byłego ówczesnego ministra zdrowia, Matta Hancocka, opublikowane w The Daily Telegraph w marcu 2023 r., potwierdzają, że wykorzystywano strach i poczucie winy:

I,

"Hancock: Straszymy wszystkich nowym szczepem. Ale komplikacje z tym Brexitem zabierają górną linię

Poole: Tak, to jest to, co sprawi, że nastąpi właściwa zmiana bahwioru (sic).

Hancock: Kiedy wprowadzimy nowy wariant".

I,

"Sprawa: Wzmocnienie przekazu - czynnik strachu/winy jest istotny".

(The Daily Telegraph, 2023a)

Powyższe to tylko dwa przykłady, w których wysocy rangą ministrowie rządowi uznali, że strach i poczucie winy są wykorzystywane jako bodźce do zmiany zachowań mieszkańców Wielkiej Brytanii bez ich wiedzy.

Istniejąca literatura

Należy przyznać, że wyżej wymienione techniki psychologiczne zostały zastosowane na mieszkańcach Wielkiej Brytanii bez ich wiedzy i zgody, co stoi w bezpośredniej sprzeczności z długoletnim i starannie przemyślanym doradztwem w zakresie nauk behawioralnych, które jasno mówiło, że w teorii i praktyce zgoda społeczeństwa jest najważniejsza.

"Wykorzystanie MINDSPACE (lub innych narzędzi polityki typu 'nudge') może wymagać ostrożnego postępowania - zasadniczo społeczeństwo musi wyrazić zgodę i pomóc w kształtowaniu sposobu wykorzystania takich narzędzi". (Institute of Government, 2010, str. 10) Dalej w raporcie czytamy:

"Decydenci, którzy chcą korzystać z tych narzędzi podsumowanych w MINDSPACE, potrzebują do tego zgody społeczeństwa". (Institute of Government, 2010, str. 74) Dalsza literatura potwierdza, że zgoda społeczeństwa jest niezbędna:

"Jeśli istnieje jedno wielkie ryzyko dla zastosowania wglądu behawioralnego w polityce, to jest nim to, że nić przyzwolenia społecznego jest zbyt cienka. Jeśli rządy, a nawet społeczności lub firmy, chcą stosować wgląd behawioralny, muszą szukać i utrzymywać przyzwolenie społeczeństwa na takie działania". (Halpern, 2015, str. 365).

Ponieważ nie uzyskano zgody, zalecane i zastosowane opcje nie były zgodne z zasadami nauki behawioralnej.

Należy podkreślić, że na dzieciach stosowano te same rodzaje technik w odniesieniu do noszenia masek, dystansu społecznego i przyjmowania szczepionek, przy czym wiele technik było kontynuowanych w 2022 roku. Techniki te naruszały zalecenia UNICEF (2021) zawarte w ich zestawie narzędzi etycznych dla projektów nauk behawioralnych skierowanych do dzieci. Zestaw narzędzi mówi:

"Podstawową ideą podejścia stosowanej nauki o zachowaniu jest to, że interwencje nie powinny ograniczać wyboru i powinny w przejrzysty sposób informować o celach projektu. Projektując interwencję, praktycy powinni określić, jak bardzo będzie ona przejrzysta dla osób, których dotyczy. Powinni zapewnić, że dzieci i rodzice będą mogli łatwo zrezygnować z interwencji, a także zaprojektować mechanizmy informacji zwrotnej, aby dzieci i ich rodzice mogli wyrazić swoje obawy, zobaczyć wyniki swoich sprzeciwów i pociągnąć decydentów do odpowiedzialności". (UNICEF, 2021)

Literatura z zakresu nauk behawioralnych wskazuje również na potencjalny związek między nadużywaniem psychologii behawioralnej a zwiększonym ryzykiem popełnienia samobójstwa, co wynika z raportu All Party Parliamentary Group na temat Morse Review into the Loan Charge in 2020. Jedno z zaleceń raportu mówi o tym, że

"Niezależna ocena i zawieszenie stosowania przez HMRC psychologii behawioralnej / wglądu behawioralnego, w świetle utrzymującego się ryzyka samobójstwa u osób dotkniętych opłatą za pożyczkę". (Grupa parlamentarna All-Party Charge, 2020)

W literaturze podkreśla się, że należy dążyć do uzyskania i utrzymania akceptacji społecznej. Ponadto wszystkie projekty z zakresu nauk behawioralnych skierowane do dzieci muszą mieć skuteczne mechanizmy informacji zwrotnej i możliwości rezygnacji, a osoby podejmujące decyzje muszą mieć możliwość pociągnięcia ich do odpowiedzialności. odpowiedzialny. Istnieją również potencjalne obawy, że nauki behawioralne mogą zwiększyć liczbę samobójstw. Wydaje się, że te ważne aspekty etyczne i sygnały bezpieczeństwa zostały zignorowane. Lekcje historii ostrzegają nas, że w czasach kryzysu egzystencjalnego, rzeczywistego lub tylko postrzeganego, nasza etyka jest zagrożona porzuceniem, a wiedza psychologiczna może być niewłaściwie wykorzystywana przez rządy:

"W niektórych warunkach historycznych lub okolicznościach i kontekstach psychologowie i wiedza psychologiczna byli zagrożeni nadużyciami ze strony władzy politycznej, w dużej mierze w celach tajnych, takich jak stosowanie tortur lub prześladowanie przeciwników politycznych." (Maercker A, Guski-Leinwand S, 2018)

Poważne obawy budzi fakt, że działania rządu brytyjskiego w okresie kowbojskim potencjalnie mieszczą się w kategorii nadużycia wiedzy psychologicznej i braku etyki, dlatego wymagają poważnego zbadania.

Wpływ presji psychologicznej na świadomą zgodę

Dla zachowania zwięzłości nie będę powtarzać udokumentowanych już przez innych licznych obaw związanych z konsekwencjami działań rządu w zakresie blokad, wypisów ze szpitali, zamykania szkół i mandatów na maski (Amnesty International, 2020), (Byrne S i inni, 2023) (Daily Telegraph, 2023b), (Mail Online, 2022), (Office for National Statistics, 2021), (The Guardian, 2021). Chciałbym jednak zwrócić uwagę na jeden niezwykle poważny skutek, który moim zdaniem wystąpił jako bezpośredni rezultat zastosowania nieetycznych technik psychologicznych / wglądu behawioralnego na nieświadomym społeczeństwie: poprzez zastosowanie technik rząd znacznie i istotnie podważył, jeśli nie usunął, zdolność ludności Wielkiej Brytanii do wyrażenia ważnej świadomej zgody na przyjęcie szczepionki Covid19.

Według Public Health England:

"Zgoda musi być uzyskana przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia lub badania fizycznego lub przed sprawowaniem osobistej opieki nad pacjentem. Dotyczy to również podawania wszystkich szczepionek". Również,

"Jest zasadą prawną i etyczną, że przed rozpoczęciem opieki, leczenia lub badań należy uzyskać ważną zgodę". Również,

"Aby zgoda na szczepienie była (sic) ważna, musi być udzielona w sposób wolny, dobrowolny i bez przymusu przez odpowiednio poinformowaną osobę, która ma zdolność umysłową do wyrażenia zgody na podanie danych szczepionek". (Gov.uk, 2021)

Z powyższego jasno wynika, że aby zgoda medyczna była ważna, musi być udzielona bez przymusu. Encyklopedia Britannica definiuje przymus jako:

"Groźba lub zastosowanie środków karnych wobec państw, grup lub jednostek w celu podjęcia lub zaniechania przez nie określonych działań. Oprócz groźby lub ograniczonego użycia siły (lub obu), przymus może obejmować sankcje ekonomiczne, presję psychologiczną i ostracyzm społeczny.. (Encyklopedia Britannica, 2023).

Techniki psychologiczne stosowane przez rząd brytyjski mieszczą się w tej definicji przymusu. Wynika z tego, że zgodnie z oświadczeniami Public Health England i dla ogółu przynajmniej w opinii publicznej, zgoda na szczepienie została unieważniona przez postępowanie rządu brytyjskiego. Należy również podkreślić, że doszło do poważnych urazów i śmierci bezpośrednio związanych ze szczepionką Covid19. Wielu z tych, którzy odnieśli obrażenia lub zmarli, nie przyjęłoby szczepionki, gdyby nie ulegli presji psychologicznej, nie obawiali się ostracyzmu społecznego i/lub nie otrzymali dokładnych informacji.

Pozbawienie ludności możliwości wyrażenia świadomej zgody na leczenie budzi największe obawy oraz jest poważną i niebezpieczną konsekwencją stosowania technik behawioralnych/psychologicznych na nieświadomym społeczeństwie.

Wniosek

Konieczność ścisłego trzymania się etyki zawodowej, a w szczególności zasady etycznej świadomej zgody, nie jest tylko kwestią "akademicką". Jest to kwestia o praktycznym i fundamentalnym znaczeniu dla odpowiedzialnego rządu.

Według Halperna (2015, str. 348) "Spostrzeżenia behawioralne, jak każda inna forma wiedzy, mogą być wykorzystane na dobre lub złe". Uważam, że stosowanie przez rząd brytyjski od marca 2020 r. wglądów behawioralnych i technik psychologicznych mających na celu wywołanie uczucia strachu, wstydu i winy było nieetyczne. Konsekwencje są nadal ujawniane, ale wydaje się, że obejmują one poważny uszczerbek na zaufaniu do rządu i jego agencji, NHS oraz zawodów medycznych i naukowych.

Proponuję natychmiastowe zaprzestanie stosowania wszystkich technik nauk behawioralnych mających na celu wywołanie uczucia strachu, wstydu i winy, stosowanych przez rząd, do czasu przeprowadzenia pilnego, otwartego i niezależnego dochodzenia. Celem tego dochodzenia powinno być również przywrócenie ram etycznych niezbędnych do ochrony społeczeństwa i zapewnienia odpowiedzialności. Chętnie podejmę dyskusję na temat tej najważniejszej ze spraw.

Z wyrazami szacunku

Dr Christian Buckland Doktor psychologii w dziedzinie psychoterapii i poradnictwa

Referencje

 1. Amnesty International. (2020, 4 października). WIELKA BRYTANIA: Starsze osoby w domach opieki pozostawione na śmierć przez rząd niepowodzenia podczas pandemii COVID-19. Pozyskano z Amnesty International: https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2020/10/uk-older-people-in-care- homesabandoned-to-die-amid-government-failures-during-covid-19-pandemic/
 2. Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne (2021, grudzień) Kodeks Etyki i Postępowania. Pozyskane z BPS.org.uk: https://explore.bps.org.uk/content/report-guideline/bpsrep.2021.inf94
 3. Byrne S., Sledge, H., Franklin, R., Boland F., Murray D., Hourihane, J. (2023). Osiągnięcie umiejętności komunikacji społecznej u dzieci urodzonych podczas pandemii COVID-19: badanie kohorty urodzeniowej. Arch. Dis. Child.108: 20-24 (dostępne na stronie https://adc.bmj.com/content/archdischild/108/1/20.full.pdf).
 4. The Daily Telegraph. (2023, marzec 10a). The Lockdown Files. Pozyskano z The Daily Telegraph: https://www.telegraph.co.uk/news/lockdown-files/
 5. The Daily Telegraph. (2023, marzec 23b). I straciłem córka do samobójstwa w zamknięcie - ona była nie udało się przez . system . Pozyskano z The Daily Telegraph: https://www.telegraph.co.uk/news/2023/03/24/suicide- rates-mental-health-units-covid-lockdown/
 6. Dodsworth, L. (2021). A Państwo z Strach. Jak rząd brytyjski bronił strachu podczas pandemii Covid-19. Londyn: Pinter and Martin.
 7. Encyklopedia Britannica. (2022, 28 września). Przymus. Retrieved from Encyclopaedia Britannica: https://www.britannica.com/topic/coercion
 8. Gov.uk. (2020, 5 maja). Możliwości zwiększenia przestrzegania środków dystansu społecznego, 22 marca 2020 r. Retrieved from Gov.uk: https://www.gov.uk/government/publications/options-forincreasing- adherence-to-social-distancing-measures-22-march-2020
 9. Gov.uk. (2021, czerwiec). PHE Zielona Księga Szczepień Rozdział 2 Zgoda. Pozyskane z Assests.publishing.service.gov.uk: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/994850/PHE_Greenbook_of_immunisation_chapter_2_consent_18_June21.pdf
 10. The Guardian. (2021, 13 lutego). Fury na stronie 'robić nie reanimować zawiadomienia podany do Covid pacjenci z nauka niepełnosprawność. Retrieved from The Guardian: https://www.theguardian.com/world/2021/feb/13/newdo- not-resuscitate-orders-imposed-on-covid-19-patients-with-learning-difficulties
 11. Halpern, D. (2015). Wewnątrz jednostka nudge. Londyn. WH Allen and Co.
 12. Instytut Rządowy. (2010). MINDSPACE: Influencing behaviour for public policy. Pozyskano z: Institute for Government. https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/MINDSPACE.pdf
 13. Grupa parlamentarna wszystkich partii ds. opłat za kredyty. (2020, marzec). Loan-Charge-APPG-Report-into-the-Morse- ReviewFINAL.pdf. Pobrane z Loan Charge APPG.co.uk: http://www.loanchargeappg.co.uk/wpcontent/uploads/2020/03/Loan-Charge-APPG-Report-into-the- Morse-Review-FINAL.pdf
 14. Maercker A, Guski-Leinwand S. (2018). Udział psychologów w represyjnej tajnej policji "Stasi".
 15. Międzynarodowy Perspektywy w Psychologia: Badania, Praktyka, Konsultacje , 107-119.
 16. Mail Online (2022, 21 października). Blokady - boczne obciążenie nowotworami 40 tys. nowotworów w roku pandemia. Retrieved from Daily Mail: https://www.dailymail.co.uk/health/article-11335569/Lockdowns-collateral-cancer-burden-40-THOUSAND-tumours-missed-year-pandemic.html
 17. Office for National Statistics. (2021, 7 maja). Zgony w domu wzrosły w 2020 r. o jedną trzecią, podczas gdy zgony w szpitale spadły, z wyjątkiem COVID-19 . Retrieved from ONS.gov.uk: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/deathsathomeincreasedbyathirdin2020whiledeathsinhospitalsfellexceptforcovid19/2021-05-07
 18. The Spectator. (2022, 27 sierpnia). filmy z blokadą: Rishi Sunak o tym, czego nam nie powiedziano. Pozyskano z The Spectator: https://www.spectator.co.uk/article/the-lockdown-files-rishi-sunak-on-what-we-werenttold/
 19. UNICEF. (2021, 03 października). Etyczne rozważania przy stosowaniu nauk behawioralnych w projektach dotyczących dzieci. Retrieved from https://www.unicef-irc.org/publications/1251-ethicalconsiderations-when-applying-behavioural-science-in-projects-focused-on-children.html

 

>>> >>> Proszę pobrać plik PDF listu otwartego dr Christiana Bucklanda do Wielce Czcigodnego Rishi Sunaka.

>>> Proszę odwiedzić stronę covidzone.org, aby zapoznać się z kompletną, zredagowaną przez nas treścią dotyczącą kryzysu koronawirusowego.

>>> Jeśli nie jest Pan jeszcze zapisany na cotygodniowy biuletyn ANH International, proszę zapisać się bezpłatnie, korzystając z przycisku SUBSCRIBE na górze naszej strony internetowej - lub jeszcze lepiej - zostać członkiem Pathfinder i dołączyć do plemienia ANH-Intl, aby korzystać z przywilejów wyjątkowych dla naszych członków.    

>> Zapraszamy do ponownej publikacji - wystarczy przestrzegać naszych wytycznych Alliance for Natural Health International dotyczących ponownej publikacji

>>> Wróć do strony głównej ANH International