INFORMACJA PRASOWA: UNIA EUROPEJSKA PRZYGOTOWUJE SIĘ DO WPROWADZENIA ZAKAZU STOSOWANIA WIĘKSZYCH DAWEK WITAMINY B6

lut 18, 2023

UNIA EUROPEJSKA PRZYGOTOWUJE SIĘ DO WPROWADZENIA ZAKAZU STOSOWANIA WIĘKSZYCH DAWEK WITAMINY B6 

 Proponowany zakaz ograniczy wolność wyboru i uniemożliwi stosowanie tej witaminy w celu zmniejszenia ryzyka Alzheimera i objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego.

Władze europejskie zbliżyły się o kolejny krok do próby znacznego ograniczenia dziennych ilości witaminy B6, do której konsumenci w UE będą mieli dostęp w suplementach diety. W piątek wieczorem (10 lutego) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zamknął trwające zaledwie miesiąc konsultacje społeczne.

Konsultacje miały na celu uzyskanie komentarzy na temat propozycji obniżenia Górnego Poziomu Tolerancji dla witaminy B6, czyli maksymalnej dziennej ilości uznanej za bezpieczną dla długotrwałego stosowania ze wszystkich źródeł (tj. żywności i suplementów), do nędznych 12,5 mg dziennie.

Ten proponowany nowy poziom jest o połowę niższy od poziomu ustalonego przez poprzednika EFSA, Komitet Naukowy ds. Jest to również zaledwie jedna ósma ilości uznanej za bezpieczną (100 mg/dzień) przez amerykański odpowiednik, National Academy of Medicine.

W swojej odpowiedzi na konsultacje Alliance for Natural Health (ANH) Europe zwrócił uwagę na rażące nieprawidłowości w procesie naukowym stosowanym przez EFSA.

Dyrektor naukowy, dr Robert Verkerk, powiedział,

"Komisja powierzyła EFSA zadanie zweryfikowania poziomu w oparciu o nową naukę i metodologię. Zamiast tego EFSA zignorowała nowe metodologie i wykorzystała stare, zdyskredytowane lub nieistotne badania naukowe, w tym stare badanie na pięciu psach rasy beagle przeprowadzone ponad 45 lat temu.

Dr Verkerk dodał,

"EFSA chce zastosować ten nowy poziom do wszystkich form witaminy B6, aby uchronić ludzi przed jakimkolwiek ryzykiem neuropatii obwodowej, mimo że jest ona związana tylko z jedną formą - pirydoksyną - i to tylko wtedy, gdy megadawki 1000 mg były przyjmowane przez dłuższy czas."

ANH Europe twierdzi, że byłoby prawnie nieproporcjonalne, gdyby państwa członkowskie UE lub Komisja Europejska próbowały obniżyć poziomy wszystkich form, zwłaszcza bioaktywnej, koenzymowej formy pirydoksalu 5'-fosforanu, na podstawie tego obniżonego TUL.

Dyrektor ANH Europe, dr Nick van Ruiten, wyraził poważne zaniepokojenie propozycją EFSA, komentując,

"Jest to część bardzo śliskiego zbocza dla wolnego wyboru i samoopieki w UE. Na podstawie rozstrzygających dowodów naukowych, że większe dawki B6, B12, folianów i kwasów tłuszczowych Omega-3 obniżają ryzyko pogorszenia zdolności poznawczych i choroby Alzheimera, a także tysięcy kobiet, które się na nie powołują.na B6, aby złagodzić objawy PMS, propozycja EFSA jest nonsensowna. Zwłaszcza w świetle ogromnej ilości danych dotyczących bezpieczeństwa tej witaminy, zwłaszcza stosowanej w formie koenzymu."

ANH Europe i inne organizacje, które skrytykowały propozycję EFSA, mają nadzieję, że do ostatecznej opinii EFSA zostaną wprowadzone jakieś poprawki. Jeśli nie, może to wkrótce skłonić krajowych regulatorów do dalszego obniżenia własnych limitów. Komisja Europejska poinformowała, że zamierza kontynuować harmonizację poziomów witamin i minerałów w całej UE, co było planowane od czasu przyjęcia dyrektywy o suplementach żywnościowych w 2002 roku.

Odpowiedź ANH Europe na konsultacje z EFSA można pobrać poniżej. END.

Ogłoszenie EFSA o konsultacjach publicznych w sprawie witaminy B6: https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l09000006qMHZ/pc0353

Odpowiedź ANH Europe na konsultacje EFSA można pobrać pod następującym linkiem: https://www.anhinternational.org/resources/documents/230210-anh-b6-consultation-response