Rob Verkerk mówi o niepoprawności politycznej w TNT Australia

20 warg, 2022

Data:20 lipca 2022 r.

Założyciel ANH, dr Rob Verkerk, dołączył do zespołu Politically Incorrect, składającego się z doświadczonych byłych dziennikarzy, Mike'a Tennessee i Richarda Carssona, w australijskim TNT Radio w sobotę 16 lipca.

W trakcie wywiadu poruszono wiele różnych tematów, od rozpadu bioetyki medycznej, poprzez korupcję nauki, aż po smutny stan dziennikarstwa głównego nurtu. 

Mamy nadzieję, że rozmowa spodobała się Państwu tak samo jak nam. Materiał dźwiękowy jest dostępny jako podcast, a poniżej znajduje się transkrypt. Prosimy o szerokie udostępnianie.

 

Przeczytaj transkrypcję

Z Mike'm Tennessee i Richardem Carssonem rozmawiają "Politycznie Niepoprawni". 

Mike Tennessee

Witam wszystkich, którzy zadali sobie trud, aby posłuchać dzisiaj, czy to rano, w południe, wieczorem, w nocy, gdziekolwiek będą Państwo na świecie. 

To wielka przyjemność być tu z Państwem w mojej kadencji. Mój drogi przyjaciel Richard Carsson jest ponownie ze mną, a Richard ma dzisiaj bardzo specjalnego gościa, który jest uznanym na całym świecie ekspertem w dziedzinie zdrowia, rolnictwa i zrównoważonego rozwoju środowiska. W trakcie swojej pracy ow ciągu ostatnich 35 lat człowiek ten skupił się na różnorodnych zagadnieniach, począwszy od ochrony środowiska, a skończywszy na zmniejszeniu obciążenia chemią syntetyczną wśród. społeczności miejskich i wiejskich, aby pomóc w rozwoju naturalnego i zrównoważonego podejścia do opieki zdrowotnej i Nadmieniam, że jest to nikt inny jak dr Robert Verkerk. Jego kwalifikacje są liczne. 

Tak w skrócie, ma tytuł licencjata z wyróżnieniem Uniwersytetu Westminster w Londyn w ljadł lata 70. i wczesne 80. Master of Science, z wyróżnieniem, Imperial College of London na początku lat 90-tych, dyplom Imperial College of London na początku lat 90-tych i doktor filozofii Imperial College of London na początku lat 90-tych, jest również członkiem American College of Nutrition. 

Witamy w programie, doktorze Verkerk. 

Chcę tylko wspomnieć o kilku sprawach mrudy, aby nasi słuchacze mieli wyobrażenie o tym, czego Pan dokonał w bardzo krótkim czasie. 

Po uzyskaniu dyplomu z ekologii na Uniwersytecie Westminsterskim, spędził około 10 lat w sektorze prywatnym w Australii, gdzie przebywa Richard i ja, pracując w dziedzinie zrównoważonego zarządzania środowiskiem, a jednocześnie prowadząc różne kampanie ekologiczne w ramach wolontariatu w organizacji Total Environment, Sydney, to ciekawe, wie Pan. 

Witamy więc w programie. 

So Wiem, że spędził Pan wiele czasu w Australii i Wydaje mi się, że wiem, iż niektóre, jeśli nie wszystkie Pana dzieci urodziły się w Australii, czy to prawda? 

Rob Verkerk PhD

Cześć Mike, Cześć Richard, tak, czworo moich dzieci urodziło się w Australii, a jedno z nich właśnie wychodzi za mąż iW październiku, więc tak, mam wiele korzeni również w Australii. 

Mike Tennessee

Teraz Richard, masz kilka interesujących pytań. 

Richard Carsson

Cóż, mam nadzieję, że uda mi się zebrać jedną lub dwie. Rob w ciągu ostatnich kilku lat, prawdopodobnie coraz częściej dochodzi do nieporozumień między pacjentem a lekarzem. Zastanawiam się tylko, skąd to wszystko się wzięło. 

Wie Pan, że to psztuka chaosu koronawirusa and COVID worka, która jest wykonywana. Czy mamy do czynienia ze zmianą punktów odniesienia i skreślaniem lekarzy na całym świecie za to, że zajmują stanowisko lekarza, lekarza rodzinnego lub inne? Co się dzieje

Rob Verkerk PhD

To fascynująca sytuacja. Właśnie wróciłam z Brazylii, gdzie zgromadziliśmy [fizycznie i wirtualnie] prawdopodobnie około 1000 lekarzy i pracowników służby zdrowia, głównie z Ameryki Łacińskiej, ale spotkałam tam jednego z australijskich lekarzy zajmujących się medycyną integracyjną, z którym współpracuję.z którym łączyłam się przez ostatni rok lub dwa i naprawdę wskazała, jak źle się dzieje, szczególnie w Australii, ale to nie jest tylko australijski problem. W zasadzie zmierzaliśmy w kierunku systemu iz punktu widzenia bioetyki, że relacja terapeutyczna, to, co dzieje się w poufnym środowisku pacjenta i jego lekarza, jest całkiem święta. 

Można mówić o całym szeregu rzeczy tnie chciałby Panormalnie mówić o nich i nie ujawniać ich publicznie. To tak, jakby to wszystko zostało usunięte, a teraz mamy instytucje, firmy zajmujące się mediami społecznościowymi, które wkraczają w to bardzo prywatne środowisko, a lekarze które są skreślone lub zagrożone skreśleniem, nie wyrządziły jeszcze żadnej szkody. 

Jeśli spojrzy Pan na zasady przewodnie, to są to cztery zasady przewodnie, które zostały opublikowane przez Beauchampa i Childressa w 2009 roku. Jest to podręcznik bioetyki medycznej, mówiący o tym, co powinno się wydarzyć iw praktyce medycznej, a jednym z nich jest autonomia. Prawo jednostki do dokonania własnego wyboru, ale drugim jest dobroczynność. TJest to koncepcja, aby zawsze działać w najlepszym interesie pacjenta, a non-maleficence to książęca zasada nieszkodzenia, która jest zamknięta wrównież do przysięgi Hipokratesa. A potem czwarty, bwierzyć lub nie, jest sprawiedliwość. Ta idea, że panuje sprawiedliwość i równość wśród jednostek, ośmielę się powiedzieć, niezależnie od statusu szczepień. 

Teraz wszystko to zostało rzucone na wiatr, więc przeciętny lekarz siedzi i patrzy przez ramię.w tych instytucjach, firmach zajmujących się mediami społecznościowymi i wszystkim innym, mamy do czynienia z rodzajem kultury dob in. Tak wielu lekarzy, którzy teraz tracą licencję lub walczą o jej utrzymanie, to odpowiadając na skargę, którą, jakby to ująć, pacjent napisał do komisji lekarskiej, ponieważ został o to poproszony. Posługując się koncepcją Matthiasa Desmeta dotyczącą tworzenia się masy, testeśmy ludźmi, którzy zostali zaślepieni przez tę fałszywą ideologię. To jest, no wie Pan, trasa pokryta teflonem oniesłychane lekceważenie niektórych z najważniejszych zasad, które uznawaliśmy za wartości w cywilizowanych społeczeństwach, a teraz właśnie ta grupa, na której polegamy w kwestii naszego zdrowia, jest na linii strzału. Musimy więc przywrócić so niektóre z tych zasad, i oczywiście w ciągu ostatnich trzech lat byliśmy świadkami ich erozji w tempie, o którym nikt z nas nie myślał, że będzie możliwy. 

Richard Carsson

Mieliśmy taką sytuację w Australii, gdzie komisja lekarska, czy jak mi się wydaje AFRA, czy jakiś inny akronim, nazywa się AFRA. Nie wydaje mi się, aby w zarządzie była jakakolwiek osoba z branży medycznej. To prawie biurokratyczna struktura bez wiedzy. Po prostu rozdawanie prawie jak yZrobiliśmy to źle, ponieważ staramy się pomóc pacjentowi, pozwalając mu na podjęcie własnej decyzji, więc to nam nie pasuje. To już koniec. W tej chwili jest to ohydny scenariusz. 

Rob Verkerk PhD

Dokładnie, a to jest całkowicie sprzeczne z zasadą dobroczynności, która jest w nie wbudowana. Te zasady przewodnie, więc tak, czy to przez sądy, czy to przez presję publiczną, czy to przez po prostu zdrowy rozsądek awzmocnienie. Zaczynamy obserwować cały szereg stanów, które teraz się nasilają. To bardzo, bardzo trudne, aby establilizować związek przyczynowy, kiedy patrzymy na przykład na wzrost zachorowań na raka i na wzrost zachorowań na choroby autoimmunologiczne. Wiemy, że oba te stany są związane z podawaniem mRNA, ale oczywiście są one również związane z brakiem wczesnego tleczenie, więc jeśli ludzie zaczną ltracą zaufanie do ludzi, do których kiedyś mieli zaufanie, do lekarza rodzinnego, do tako lekarz pierwszego kontaktu, który jest często miejscem, gdzie większość ludzi udaje się, aby przyjrzeć się tym problemom we wczesnym stadium, mamy ogromny problem na głowie. 

Richard Carsson

Myślę, że można by to nazwać ogromnym deficytem zaufania bponieważ teraz nie chodzi tylko o placówki medyczne, ale Jako osoba prywatna nie mam zaufania do mediów głównego nurtu. I nie mam żadnego zaufania do większości polityków, ponieważ wszyscy oni byli, wie Pan, chyba naszym ostatnim premierem, Dziękuję Bogu, że nie ma już Morrisona, ale on mówił, że nie ma przymusu, bale jeśli nie dostanie Pan jabłka, to straci Pan ynaszą pracę straciszi wszystko inne, a nie można pójść do restauracji. Co za absolutny nonsens, ale to właśnie ludzie musieli znosić. To było przestępstwo. 

Rob Verkerk PhD

Tak, absolutnie, to mówi o dysonansie poznawczym. Mówi Pan jedną ręką jedno, a drugą ręką drugie i oczekuje Pan, że ludzie w to uwierzą. Ale proszę zauważyć, że wszędzie obserwujemy zmiany reżimu politycznego. Z tym samym problemem mamy do czynienia w Wielkiej Brytanii, idzie Borys. 

Mike Tennessee

Tak, z różnych powodów. 

Rob Verkerk PhD

No tak, wiadomo, że można wymyślić każdy powód i nigdy nie wiadomo, czy zastąpi się kogoś lepszego czy gorszego. Ale myślę, że w sytuacji Wielkiej Brytanii na pewno tak będzie, Wielka Brytania nie do końca trzymała się linii.z pewnością na Światowym Forum Ekonomicznym and Moim zdaniem, jeśli Rishi Sunak wejdzie do środka, który teraz pojawia się quite likely, we will see that line toed and again a little bit like Morrison and this idea of coercion Rishi Sunak mówi, że zajmie się inflacją i podatkami. Ale tjest w samym sercu portfela, za który był odpowiedzialny, a teraz zamierza go rozwiązać i wszyscy w to wierzą. 

Richard Carsson

So mówi Pan, że jest on bardziej zgodny z bzdurą Światowego Forum Ekonomicznego. 

Rob Verkerk PhD

On będzie absolutnie, tak. 

Richard Carsson

Tak, ja get wrażenie, że te ropuchy zostały wprowadzone w określonych miejscach na całym świecie aa potem pojawia się Rosjanin, który ma za zadanie doprowadzić ich do przodu, aby wykonywali polecenia Klausa Schwaba i innych. Jest więc konieczne, aby ludzie zaczęli zdobywać wiedzę o tym, co się dzieje ai co się z nimi robi? Wiem, że jesteśPewnie z Pana wykształceniem i wiedzą jest Pan tym podekscytowany, ale im więcej słyszymy i widzimy, tym gorsze się to staje. 

Rob Verkerk PhD

Ale Richard, jest pewna srebrna strona chmur i właśnie Pan wspomniał, co to jest. To jest ta idea nieufności. Wspomniał Pan, że nie ufa politykom ani mediom głównego nurtu. Faktem jest, że poziom nieufności wobec systemu politycznego, tnstytut medyczny, nie lekarze, ale establishment, który kontroluje to, co robią. To wszystko dzieje się na południu bardzo, bardzo szybko aa z tym wiąże się szansa. I chodzi mi o to, że tak właśnie zaczynają się rewolucje i w zasadzie pLudzie potrzebująo zajęcie stanowiska. Dopóki nie zajmą stanowiska, dopóki nie zejdą z teflon powlekany droga do szaleństwa, którą są prowadzeni nic nie zmieni, ale jest coraz więcej ludzi, którzy mówią, że nie tylko rzeczy nie wyglądają dobrze lub nie czują się dobrze dla nich tchcą zacząć coś z tym robić. Chcą rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi i rodzinami i mówić: słuchajcie, załóżmy firmęskanie kilku właściwych pytań, ponieważ czasami nie zawsze można uzyskać odpowiedzi, ale można przynajmniej zacząć zadawać pytania, które sugerują, że coś jest bardzo nie tak. 

Richard Carsson

Czy ma Pan tam jakieś zapytanie, Michael? 

Mike Tennessee

Tak. Nie wiem, czy jest to równie istotne, ale wspominałem o tym już wcześniej z innymi osobami w tym samym programie. No, ale wydaje się, że jest pewien trend. Przynajmniej tutaj, w Australii, i nie jestem pewien, jak to się stało, że pw Wielkiej Brytanii, czy też w innych miejscach, ale mieliśmy kiedyś swojego lokalnego lekarza pierwszego kontaktu, który był kimś omożna było zaufać bezgranicznie i wiedziało się, że raczej nie będą opowiadać innym ludziom o tym, co właśnie robią. Po pierwsze, obecnie oczywiście lekarze ogólni są w mniejszej liczbie, ponieważ wydaje się, że łączą się z młodszymi lekarzami, którzy chcą praktykować medycynę ogólną, dołączają do praktyk, które w większości są własnością spółek, prowadzonych przez spółki, które z kolei są własnością dość często zagranicznych spółek. Jest to więc zupełnie inny scenariusz, a już na pewno w czasie pandemii - nie bez powodu. Większość wizyt u lekarza lub przez telefon, i wydaje się, że jest to tendencja, która utrzymuje się niezależnie od fuszy poważnego skażenia by odwiedzający cponieważ nie można odwiedzić jednego lekarza w małym domu ow narożniku anym razem trzeba iść do tych klinik. Czy jest to coś, co ma jakąś analogię z tym, o czym Pan mówił? 

Rob Verkerk PhD

100%, istnieją dwa główne trendy, które mają wpływ na medycynę. Jednym z nich jest globalizacja. Wpływa na każdą dziedzinę naszego życia, proszę spojrzeć, co się stało z zaopatrzeniem w żywność, a globalizacja naprawdę uderzyła w opiekę zdrowotną. No i oczywiście, gdy Państwo ho tak zwanym globalnym zagrożeniu w postaci egzystencjalnego wirusa, na który każdy musi zareagować, tkapelusze przyspieszają zasadę globalizacji, a drugim jest idea telemedycyny, medycyny cyfrowej i medycyny sterowanej przez sztuczną inteligencję. 

Jest na to duży nacisk i oczywiście widać, że pomysł sekwencjonowania genomu każdego człowieka, aby można było zrozumieć, jaka jest księga życia każdego człowieka, aby można było zdalnie określić, jakie są jego podatności, ich ryzyko, jest ogromny nacisk w tym całym procesie. Minusem dla nich jest to, że działa to mniej skutecznie, niż im się wydaje, ponieważ często ignorują zasadę epigenetyki, a epigenetyka to duże słowo, które oznacza po prostu tsposób, w jaki otaczające nas środowisko, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, wpływa na sposób ekspresji naszych genów, a w rzeczywistości wprowadza trwałe zmiany w ekspresji genów, jest to jeden ze sposobów, w jaki jesteśmy skonstruowani, aby przystosować się do nowych i zmieniających się środowisk. I tak można mieć badania bliźniacze, które wykonały wiele prac przygotowawczych in epigenetyce można mieć dwie osoby z identycznym genomem, które mieszkają w różnych miejscach, a które w końcu mają bardzo różne wyniki zdrowotne. Można stać się przewlekle chorym, otyłym i ridąc z rakiem, a drugi może być bardzo zdrowy po prostu prowadząc inną dietę i styl życia, ale mimo to daje radę. Są lekarze, do których zwracają się nawet w Wielkiej Brytanii, kiedy wszyscy myślą, że jest to całkowicie, publicznie dostępne hSystem opieki zdrowotnej, który jest darmowy w miejscu użytkowania, do którego zgłaszają się firmy i mówią: proszę się nie martwić o przyjmowanie 60 pacjentów dziennie. To, co może Pan zrobić, to skłonić ich do rozmowy telefonicznej za pośrednictwem programów takich jak Ask My Doctor. Pojawi się cała gama botów, które będą pytać mwiększość pytań, a oni pomyślą, że to Pan, więc często obserwując rozwój tych systemów AI, wie Pan, że to właśnie Pan.trudno jest wiedzieć, czy rozmawia się z prawdziwą osobą, czy też nie.r nie, więc natychmiast rozwiewa się poufność, ponieważ Pana dane, które wprowadza Pan do tego bota, trafiają do ogromnej bazy danych, która następnie przetwarza je, umieszcza Pana w indywidualnym przedziale, określa, jakich leków i interwencji Pan potrzebuje.i bingo - znika ta wieloletnia, poufna relacja terapeutyczna, która naprawdę powinna pozostać w sercu dobrej jakości opieki zdrowotnej. 

Richard Carsson

Wprowadzenie lub popchnięcie tego systemu AI, Jak to wszystko się dzieje? Mam tendencję do bycia bardzo computerowy analfabeta i prawie nic nie otwieram, więc jak mają mnie złapać? Przewrócić mnie w parku i uderzyć czy coś? 

Rob Verkerk PhD

Tak, w większości przypadków to działa, ponieważ zaczynają Państwo dzwonić do każdej firmy, która może obejmować Państwa plekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Zostaje Pan podłączony do linii telefonicznej, zostaje Pan wpisany do kolejki, yzaczynamy odpowiadać na pewne pytania dotyczące tego, jakie są Państwa potrzeby.nd Dobrze Państwo wiedzą, czy nadal mają lokalny gabinet, w którym chodzi tylko o dokonanie rezerwacji, a więc jest to po prostu system zarządzania klinicznego. Ale coraz częściej obserwujemy, że są Państwo kategoryzowani według tzw. potrzeb, a te potrzeby to często nie odpowiadają Państwa rzeczywistym potrzebom. Zasadniczo system SI określa, jakie są Pana potrzeby, i to jest jeden z powodów, dla których ludzie, którzy mówią: "Słuchaj, moja potrzeba iaby mieć wsparcie naturalnej odporności i nie mieć szczepionek z mRNA. Widać, że ci ludzie nie są w rzeczywistości odpowiednio traktowani przez swoich lekarzy pierwszego kontaktu, ponieważ jeśli otrzymują wsparcie, lekarzowi grozi utrata pracy. 

Mike Tennessee

To zwiększa odległość między pacjentem and lekarza, czyż nie. Im dłużej to trwa, tym mniej prawdopodobne jest, że będziemy w stanie powiedzieć lekarzowi o osobie, którą odwiedzamy od czasu do czasu.nd Oczywiście, z wiekiem ma się tendencję do zwiększania liczby wizyt. Z tym wszystkim będzie coraz gorzej. Jak można wiemy, komu ufać. 

Rob Verkerk PhD

Desocjalizacja to duża część programu na ostatnie dwa, trzy lata, kiedy to desocjalizuje się ludzi, kiedy odrywa się ich od struktur społecznych.nie funkcjonuje już w sposób racjonalny. Przeprowadzono wiele eksperymentów na szczurach i myszach, które wykazały dokładnie ten sam rodzaj braku równowagi. Jest to więc proces. Chodzi mi o to, że jest to wbudowane w ideę wielkiego resetu, którą Klaus Schwab tw 2020 r. i widzimy, jak to się obecnie objawia wokół nas. A więc znowu możemy się temu przeciwstawić, mówiąc: "Wiecie co, tak naprawdę zamierzamy skupić się na tym, aby nasze struktury rodzinne, nasze struktury społeczności lokalnych były naprawdę ugruntowane. Będziemy pracować z tymi, których będziemy swtorzyć.odciąć elementy wiedykolwiek ulegamy desocjalizacji. Zawsze, gdy jesteśmy stawiani w kolejce, wie Pan, kiedy chcemy iść do lekarza.

Richard Carsson

Po prostu się rozłączamy. 

Rob Verkerk PhD

Używał Pano udać się do innego gabinetu lekarskiego. Tak, musimy dokonywać takich wyborów.  

Mike Tennessee

Za chwilę mamy przerwę, o której chcieliśmy Państwa uprzedzić, ale tak jak wydaje się, że system opieki zdrowotnej zbłądził, o czym mówiliśmy, chcemy porozmawiać o tym, jakie są Państwa poglądy na temat systemu edukacji, a nawet systemu politycznego Jak głęboko zakorzenione są problemy, które obecnie otaczają nas również w tych obszarach? Kiedy wrócimy, będziemy mieli kilka minut na odpowiedzi. 

Richard Carsson

Podtrzymujemy punkt widzenia Mike'a, zanim zrobiliśmy sobie przerwę. 

Jak możemy stać się bardziej świadomi tych podprogowych procesów, które są wykorzystywane, aby prawdopodobnie wymusić na całej ludnościa następnie, w jaki sposób możemy rozbić ow tym bagnie grupowego myślenia, które wydaje się być, wie Pan, w tej chwili bardzo widoczne, ale kawałek po kawałku, zawsze myślę o cholernym murze, igdy jest małe pęknięcie, wycieka trochę wody, ale gdy pęknie, powstaje ogromny potok chaosu, a ja jestem zdania, że gdy społeczeństwo oświata, zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo są prawie hwciągnięci w niebezpieczną sytuację przez technicznie nie tak wielu ludzi, 6/700 000, a jest nas siedem i pół miliarda lub więcej który może na nich usiąść i je zgnieść. Jak więc sprawić, aby ludzie obudzili się w tym momencie i zaczęli robić coś w sposób konstruktywny, aby zatrzymać ten nonsens? 

Rob Verkerk PhD

Fascynujące jest to, że behawiorystyka stała się dominującą nauką, o której nikt tak naprawdę nie słyszy, ponieważ jest ona wykorzystywana przez media społecznościowe, systemy polityczne i media głównego nurtu. Chodzi o świadomość, musimy zrozumieć, skąd biorą się te szturchańce. Musimy sprawić, aby ludzie ponownie zaangażowali się w krytyczne myślenie, kiedy patrzą na kwestie zdroworozsądkowe. Tak więc na przykład wCzy istnieje taka potrzeba medyczna, aby dzieci otrzymywały szczepionki, że ludzie ustawiają się w kolejce, aby poddać swoje dzieci działaniu niesprawdzonej technologii mRNA bez żadnych dowodów w postaci badań klinicznych? Myśląc, że to najlepszy sposób na ochronę swoich dzieci, nie zadając pytań o to, czy woto my dzisiaj oweryfikować stosunek korzyści do ryzyka. Czy istnieje możliwość, że siektóre informacje genetyczne zawarte w tych szczepionkach mogą zostać zakodowane w ludzkim genomie, i oczywiście były nawet w głównym nurcie nauki toczy się cała naukowa debata z grupą z MIT i Harvardu, która pokazuje, że cz pewnością istnieje realna możliwość wystąpienia odwrotnej transkrypcji. To powinny być ważne debaty publiczne. But, możemy również zacząć przyglądać się programowi nauczania, z którym stykają się nasze dzieci. Jeśli więc spojrzy Pan na, ponieważ mam sześcioro dzieci, mój najstarszy syn ma 30 lat, najmłodszy jest nastolatkiem, to w ciągu ostatnich 20 lat widziałem, jak zmienia się program nauczania. Jeśli więc spojrzymy na nauki ścisłe, to dzieci uczą się bardzo, bardzo mało o naukach przyrodniczych, hjak działa natura, są lucząc się o technice stosowanej w nauce, często przez trzy tygodnie zajmują się tylko szczepieniami, ale nie uczą się nic o technice mRNA. Nie uczą się, jak przygotować zdrową żywność. Uczą się o technologii żywności. 

Gdy spojrzy się na to, co się dzieje, wokół edukacji socjologicznej a W edukacji chodzi tak naprawdę o to, żeby wpoić dzieciom ideę kolektywizmu, żeby każdy, kto rozważa, że bardziej libertariański Podejście, które może być drogą do przodu, jest natychmiast uznawane za politycznie niepoprawne, a oczywiście widzieliśmy tę ogromną zmianę wokół kwestii płci. To w porządku, że sześcio- i siedmiolatek zadaje sobie pytanie, jaką tożsamość czuje, że podpisze w momencie, kiedy, Pod względem psychologicznym istnieje ogromna plastyczność. 

Tuż obok nas, wczy to system edukacji, czy system polityczny, są pewne wielkie sprawy, które powinny znaleźć się na pierwszych stronach gazet. To powinien być główny temat dnia diluzja i wszystko to jest zamiecione pod dywan. I znowu musimy wyciągnąć to spod dywanu i rzucić na to światło.Jeśli naprawdę zależy nam na następnym pokoleniu, musimy zacząć rozmawiać o tych sprawach. 

Mike Tennessee

Jedno z pytań, które postawiliśmy na tej stronierogram Robert, na więcej tczy kiedykolwiek widzieliśmy czy wyniki badań lub czy te szczepionki są rzeczywiście badane w takim stopniu, w jakim niektóre inne produkowane leki muszą być badane i wypróbowywane, certyfikowane i zatwierdzane, zanim zostaną dopuszczone na rynek. Nie wydaje się, aby w przypadku szczepionek było to możliwe.

Rob Verkerk PhD

Absolutnie nie. FPo pierwsze, nie są to szczepionki takie jak poprzednie. Nawet te oparte na technologii rekombinacji, jak szczepionka przeciwko HPV, której Australia była jednym z największych poligonów doświadczalnych, przeszły badania.faza ropera ttrzy próby. W tych procesach nie było przejrzystości i oczywiście jest to jeden z powodów, dla których wśród wielu mówiliśmy iJeżeli zamierza Pan przyspieszyć proces wstrzykiwania mRNA i wektora adenowirusowego, to musi być przejrzystość. I oczywiście Who, FDA, Europejska Agencja Leków, wszyscy wielcy regulatorzy powiedzieli: nie martwcie się, będziemy w pełni transparentni. Oczywiście były one mniej przejrzyste niż kiedykolwiek wcześniej i oczywiście teraz widzimy decyzje podejmowane przez FDA, które potwierdzają, że teraz będą robić aktualizacje i wbudowywać podwarianty BA4/BA5 Omicronu w zaktualizowane ujęcia mRNA. Nie muszą przechodzić żadnych dodatkowych badań. 

A więc znowu w ciągu ostatnich trzech lat ta zasada upewniania się, że leki są rigorliwie testowane przed wypuszczeniem na rynek, to również wszystko jest rzucane na wiatr. 

Richard Carsson

Myślę, że w tym komentarzu tam Robert, Mamy bardzo kompetentną panią dr Judy Wilyman, która bada skutki szczepionek lub zastrzyków, najlepiej od ponad 40 lat. I zauważyłem w jednym z Pańskichnych spotkaniach, które miał Pan ciekawy, bardzo prosty wykres, gdzie było to, co było normalne, co się stało z dzisiejszymi 75-85-latkami, bProszę zwrócić uwagę na nagromadzenie się różnych leków, które są podawane dzieciom, jak bardzo szkodzi to ich długowieczności i zdrowiu. To szokujący wykres, ale to w kontekście tego, co mówi doktor Wilyman. To gromadzi się w Pana organizmie i nie robi nic dobrego.

Rob Verkerk PhD

Wygląda na to, że osiągnęliśmy punkt, w którym żyjący dziś wyż demograficzny będzie najbardziej długowiecznym pokoleniem. Zaczynamy dostrzegać zachorowalność i choroby współistniejące u dzieci, które, jak wiemy, będą miały dramatyczne skutki on zdrowia i długości życia cTak samo jak nie mamy danych, które pokazywałyby, co się dzieje, gdy wystawia się dzieci, a w zasadzie kogokolwiek na świecie, na działanie 20/30 000 przemysłowych substancji chemicznych, na które jesteśmy narażeni codziennie. To, co mamy, to pojedyncze dane dla każdej substancji chemicznej z osobna, ale nie wtedy, gdy zestawi się je w mmieszanki, czyli sposób, w jaki jesteśmy na nie narażeni. Nie mamy też danych, które pokazują, co się dzieje, gdy wystawia się dzieci na działanie 60/70 szczepionek dziecięcych. I oczywiście technologia tych szczepionek, widzimy to na przykładzie DTP to jedno z najlepszych badań podłużnych, w którym analizuje się długofalowe skutki przejścia na technologię rekombinowaną w Afryce Zachodniej. A więc Peter Arbo bada to od ponad 40 lat i wszystko to opublikował. Wgdy przeszli na tę rekombinowaną technologię trzypadki śmiertelności wśród zaszczepionych wzrosły w porównaniu z nieszczepionymi. Jest to jedno z niewielu kompleksowych badań, jakie mamy na temat szczepionych i nieszczepionych. Właściwie dopiero co zbadaliśmy kohortę, która jest częścią Grupa kontrolna Vax, która jest spółdzielnią z siedzibą w Wielkiej Brytanii i ma międzynarodowych członków. W Australii podpisało się pod nią bardzo dużo osób. W zasadzie jest to przeprowadzenie ankiety, która ma na celu zbadanie wyników zdrowotnych, jak również pewnych, postaw, arównież dyskryminacja, która jest narzucana ludziom, którzy zdecydowali się skorzystać z prawa do odmowy, a przede wszystkim widzimy, że tludzi, którzy nie są zaszczepieni, którzy właśnie odrzucili te szczepionki aradzą sobie zaskakująco dobrze. Mają bardzo niskie wskaźniki hospitalizacji. 

Richard Carsson

Robert, mówi Pan do jednego, mówi Pan do drugiego. 

Rob Verkerk PhD

Proszę bardzo, proszę bardzo, fantastycznie. 

Richard Carsson

Miałam przez 1,5 dnia łagodną temperaturę podobną do bardzo pośredniej grypy. Wyciągnęłam RAT z szafki na śmieci i przetestowałam się. To było w porządku. Pojawiłam się trochę zaróżowiona, a potem w ciągu dwóch dni byłam zdrowa jak ryba, a mój lekarz powiedział do mnie: Ale nie byłaś szczepiona, a ja...pomoc bardzo szybko tDlatego jestem cholernie zdrowa i nie tknę Pana śmieci. 

Rob Verkerk PhD

Dwa tygodnie temu odebrałam go z Brazylii i jestem po nim, a potem tylko lekkie przeziębienie. Oczywiście jest to jeden z powodów, dla których tak wiele osób poddaje się iniekcji, ponieważ traci się wtedy grupę porównawczą, możliwość spojrzenia na grupę kontrolną i oczywiście liczby. 

Największą grupą kontrolną, jaką mamy obecnie na świecie, jest Afryka Subsaharyjska. 55 narodów, które mają najniższy wskaźnik szczepień. Nie mają też problemu z COVID.. 

Richard Carsson

Myślę, że zaczynają wpadać w panikę. 

Rob Verkerk PhD

Zgadzam się.

Richard Carsson

To absolutne kłamstwa, crap jest cholernie niebezpieczny aJeśli będziemy powtarzać ludziom, to może do nich dotrze ta wiadomość. Tak dla Pani informacji, wydaje mi się, że komisarz policji w Nowej Zelandii został poproszony o zbadanie wszystkich zgonów związanych z zastrzykami RNA, i myślę, że to będzieo być traktowane poważnie, to jest duży problem dla zawodu lekarza, który forsuje jea także sugerowałbym premier Nowej Zelandii i jej lekarzowi bandyci z powodu braku wJeśli więc zacznie się robić trochę tak, że nie podoba mi się to i będę się odsuwać, to nie mają dokąd pójść, bo nie mogą bronić swojego stanowiska. 

Rob Verkerk PhD

Dokładnie, chodzi mi o ten pomysł, że nadal używają terminu safe w odniesieniu do. Bako w latach 80-tych zmusiliśmy rząd australijski do zaprzestania używania terminu "bezpieczny" w odniesieniu do pestycydów.i zgodzili się. Stanowiliśmy dla nich wyzwanie. Mieliśmy zamiar pójść z tym do sądu, kiedy spojrzeli na dowody, uznali, że wEee, właściwie to nie wygramy tego w sądzie i dokładnie to samo powinno dotyczyć tych niesprawdzonych zastrzyków. 

Richard Carsson

Cóż, jazostał, jak przypuszczam, poddany filibustacji z braku słów i wszystko, co wiemy, i wrócimy do tego, ale może w ostatniej części naszej dzisiejszej rozmowy to tym, jak bardzo media głównego nurtu są szkodliwe. Ale chciałam tylko zadać Panu szybkie pytanie. Co Pan sądzi o noszeniu masek? Jestem zdania, że są one bezużyteczne, ale może Pan będzie miał powód, dla którego należy je stosować. 

Rob Verkerk PhD

Od początku przyglądamy się nauce. Nie widzimy żadnych przekonujących dowodów. W rzeczywistości istnieje taka sugestia. W rzeczywistości, nawet w kohorcie grupy kontrolnej VAX, 18 i pół tysiąca osób, najniższe wskaźniki zachorowań na COVID były wśród grup, które nigdy nie nosiły masek. I wie Pan, że część tego jest związana z psychologią. Ludzie, którzy boją się, że są, jeśli noszą maskę, to prawdopodobnie biorą mniejszą odpowiedzialność. Prawdopodobnie nie przyjmują oni witaminy C, witaminy D i innych rzeczy, a ludzie, którzy nie noszą masek r.ealizacja, że muszą wziąć większą odpowiedzialność za swoje zdrowie, ale just z mechanistycznego punktu widzenia, z pewnością jako bariera fizyczna nie działają. A na dodatek zachowują się jak ten środowisko, które gromadzi na nich wiele innych patogenów. Przeszkadzają im w oddychaniu, więc ich nasycenie tlenem spada, więc ich układ odpornościowy nie będzie working as effectively. To nic innego jak sygnalizowanie cnoty. 

Richard Carsson

Racja, teraz już Pan to wie jako lekarz. Jak to robią główni dyrektorzy medyczni? Tak nazywamy je tutaj w Australii i chyba w Nowej Zelandii, nie wiem jak.WZYWAJCIEhem w Europie, jak mogą stać i jawnie okłamywać ludzi? 

Rob Verkerk PhD 

Okłamują ludzi w wielu sprawach. Tak więc te kłamstwa zostały zintegrowane. Zasadniczo to, co wykorzystują, to niepewna nauka, a więc jest jedna lub dwie prace, do których można się odwołać, które pokazują marginalne eale gdy spojrzy się na to, jak przeprowadzono badaniai kto za nie zapłacił yObydwoje widzą, że tego rodzaju nauka jest zaśmiecana, więc wykorzystują niepewność naukową, a następnie wybierają dane, które ich wspierają. I może Pan argumentować, cóż, zna Pan każdego do pewnego stopnia, więc jest to jeden z powodów, że jesteśmy w takim bałaganie, ponieważ dane, które może Pan wybrać, są dowolne.badania szczegółowe najgorszą rzeczą, jaka przydarzyła się nauce, moim zdaniem iże czasopisma, które kiedyś były New England Journal of Medicine, The Lancet to obecnie jedne z najgorszych badań, jakie można zobaczyć w tych, które są opłacane za naukę i Oczywiście, są to czasopisma, w których pracują główni lekarze.i inni używają, aby to uzasadnić. Gdy spojrzy Pan na ogólny bilans edowodów nie ma absolutnie żadnej ogólnej tendencji, która mówiłaby, że noszenie masek przynosi jakiekolwiek korzyści. 

Richard Carsson

Widziałem wystarczająco dużo, aby stwierdzić, że jest to niebezpieczne, ale z pewnością nie ma możliwości, aby uchronić Państwa przed złapaniem jakiejkolwiek kretyńskiej choroby, która unosi się na tamie. Niestety, nie mogę go nazwać Omicron. Poważnie to jest bzdury i jest ich tak wiele, a jedną z tych, które naprawdę mnie dezorientują, jest to, jak kobiety, Myślę o nich, że są bardziej opiekuńcze, cstoją tam urzędniczki medyczne, które chcą zaszczepić dzieci w wieku pięciu miesięcy, co jest nie do pojęcia. Istnieje wystarczająco dużo dowodów na to, że nie przyniesie im to nic dobrego, a wręcz może zaszkodzić. Jak to się robi?

Rob Verkerk PhD 

Większość osób, które podejmują te decyzje administracyjne, nie jest fznają wszystkie dostępne nauki i nie studiowali 55 000 stron danych, które zostały ujawnione przez Pfizer. Nie zakwestionowali nawet faktu, dlaczego Pfizer chciał przechowywać te dane przez 75 lat. Tak więc dosłownie kupili linię, która mówi: "Cóż, regulator hjak zdecydowano, że są one dobre dla dzieci a ich zadaniem jest je realizować. W końcu chronią swoje tyłki i swoje miejsca pracy, a także czerpią korzyści z tego, że są postrzegani jako część grupy wewnętrznej. Toto jest właśnie to, w jaki sposób społeczeństwo zostało pocięte i podzielone. I wie Pan, że ludzie czują się bezpieczniej, będąc częścią tej grupy wewnętrznej. Oczywiście, ludzie tacy jak my, czują się o wiele bezpieczniej, będąc częścią grupy outsiderów. I oczywiście, jeśli spojrzeć na rewolucje, to zawsze ludzie z grupy zewnętrznej utrzymują się, jeśli są gotowi wytrwać wystarczająco długo tz czasem staje się grupą wewnętrzną. 

Richard Carsson

Podżegacz do powstania, że tak powiem

Rob Verkerk PhD

Prawidłowo

Mike Tennessee

Teraz Robert, tu znowu Mike. Przechodzimy na kolejną przerwę, ale poruszył Pan coś, co odbiło się w mojej głowie i Richard odniósł to do efektu naszych mediów w obecnej formie. Absolutna szkodliwość dla ludzkości iMoim zdaniem, do czegoś takiego możemy wrócić po przerwie. 

Richard Carsson

Doskonały, doskonały temat. 

Mike Tennessee

Mike Tennessee i Richard Carsson, a dziś nasz gość specjalny, dr Robert Verkerk. Teraz Robert brzed przerwą mieliśmy zamiar nieco zmienić tematy, ale nnie naprawdę, ponieważ yporuszyliśmy ten temat. Wpływ mediów aW porównaniu z tym, co mogliśmy kiedyś zrobić i przeczytać kilka wiadomości w gazecie, dziś wydaje się, że nie jesteśmy już w stanie tego zrobić. 

Rob Verkerk PhD

To znowu globalizacja. Mechanizm, który został zastosowany, polega na tym, że w miarę jak zmierzamy w kierunku ever bardziej autorytarny system, jaki mamy, aby uwarunkować umysł publiczny, masy. To jest środowisko, którym zajmują się psychologowie behawioralni. Zaakceptowaliśmy ideę, że policjanci, którzy nadzorują, co jest dobre, a co złe, kontrolują, co jest, a co nie jest informacją naukową lub medyczną lub dezinformacją, będą jnasi dziennikarze, często bardzo młodzi dziennikarze, którzy znowu zostali uwarunkowani do przyjęcia jakiegoś poglądu, z pewnością nie mają umiejętności, aby móc ocenić jakość lub brak jakości pracy w New England Journal of Medicine, a właściwie w każdym innym czasopiśmie. A jeśli nie jest zgodny z określonym poglądem to, wie Pan, używamy tego terminu tnych przez cały czas narracji głównego nurtu. To jest religia. To nie jest nauka. W rzeczywistości jest to forma dezinformacji i wszystko, co robią, to działanie, jeśli się Panu podoba.Oto system egzekwowania prawa abez względu na to, czy trzyma się Pan tych konkretnych wytycznych, tych ścieżek, czy nie, jeżeli wyjdzie Pan poza nie, czekają Pana konsekwencje. Otrzymuje Pan wycinek swojego feedu w mediach społecznościowych. Zostaje się ukaranym na różne sposoby. Jeśli więc jest Pan prone do podporządkowania się, skłonne do akceptacji przez grupę wewnętrzną, będą grać w tę grę, i tak właśnie dzieje się w przypadku zdecydowanej większości ludzi. Jeżeli ludzkie mGłównym źródłem informacji będą globalnie kontrolowane systemy medialne, połączone przez organizacje takie jak Trusted News Initiative, które kontrolują informacje wychodzące nie tylko na temat koronawirusów typu B.ut na wszystko bponieważ wszystko w końcu jest ze sobą powiązane. Tak więc, jeśli chodzi o pogląd na to, co dzieje się na Ukrainie z Rosją, istnieje bardzo specyficzna linia postępowania, którą stosują media, a która ostatecznie zmusza ludzi do myślenia, że wszystko, co ma Rosja, jestbsolutnie nie ma prawa in Ukraina tz pewnością nie były Wchodząc w celu wybicia fabryk broni biologicznej lub czegoś podobnego, nigdy nie było problemu z nazistami. Nigdy nie było problemu z rakietą wokół ruchodźców, dzieci i pedofilii, czy czegokolwiek innego. A więc tak, jesteśmy uwarunkowani do pewnego poglądu i ludzie ślepo go przyjmują. 

Richard Carsson

Tylko szybko. Wspomniał Pan o czymś: Trusted News Initiative. Kim oni są? Gdzie się znajdują?

Rob Verkerk PhD

I znowu, wie Pan, że BBC jest jednym z kluczowych graczy, kiedy BBC ma macki, wszyscy wygrywają. Ostatnio w Brazylii, To znaczy, że może się Pan zalogować na BBC w języku portugalskim, który jest specjalnie dla reading BBC type information that appears balanced, ale w rzeczywistości jest bardzo niezrównoważona, więc ma swoje macki w całej Afryce, w całej Azji, BBC World Services to ogromna organizacja. Tak więc Gates jest głęboko zaangażowany w jego zasilanie. Dlaczego inżynier oprogramowania, który ma fascynację, aby szczepionki trafiły w ręce prawie wszystkich ludzi na świecie aożna mieć takie pragnienie, aby kontrolować media na całym świecie. Jeśli spojrzy Pan na brytyjski "Guardian", to największym fundatorem jest Fundacja Billa i Melindy Gates.

Richard Carsson

I gi skąd Pan teraz pochodzi, więc pewne mprzedsiębiorcy medialni mówią o instytucjach typu Murdoch czy Fairfax, tWszyscy oni są częścią informacji lub dezinformacji i dławienia alternatywnego głosu lub alternatywnego punktu widzenia. 

Rob Verkerk PhD

Tak, w tym sensie, że wszyscy mówią o tej samej narracji, która się wydarzyła. Ale jeśli spojrzy się na wszystko, a więc na to, co się dzieje, to mamy tendencję do korzystania z usług TNT i innych wspaniałych organizacji, takich jak to pojęcie nowych mediów, ponieważ w zasadzie to, co zaczyna się dziać. Istnieje wspaniała niemiecka strona internetowa, która zbiera je wszystkie razem. A cały nowy przemysł medialny rozwija się, ponieważ ludzie powiedzieli, że wiesz, że wystarczająco dużo nie jest edość, że teraz nauczyłem się wielu rzeczy, które oni nam mówili, a które, jak Pan wie, zakładaliśmy, były faktami, nie są faktami i nie mieli informacji, aby przedstawić je jako fakty. Więc nas okłamali i stąd bierze się brak zaufania. Myślę, że żyjemy w świecie, w którym, jak zaczęliśmy dyskutować, poziom nieufności by społeczeństwa dramatycznie wzrasta, więc ludzie szukają możliwości odbioru mediów innymi kanałami. I to jest oczywiście jeden z powodów, dla których jaJest bardzo ważne, aby nie dyskutować tylko o koronawirusie, ponieważ w pewnym stopniu tego właśnie chcą. Tak więc podczas gdy my wszyscy dyskutujemy o koronawirusie, oni mogą wysyłać w kosmos ogromne ilości satelitów tmoże być ustawiony Systemy 5G, w których chodzi o tInternet rzeczy, aby zaczął kontrolować prawie każdy aspekt naszego życia i przeniósł nas w ten rodzaj wielkiego resetu środowiska transhumanizmu, gdzie istnieje absolutne zatarcie między człowieczeństwem a technologią, i to jest świat, który próbują stworzyć za pomocą, if jak koronawirus jako zasłona dymna, więc jesteśmy winni wszystkim wokół nas, aby nie mieć obsesji na punkcie koronawirusa, a wie Pan, że my jako organizacja pozarządowa uważamy, że jest toJako organizacja zajmująca się badaniami edukacyjnymi, Alliance for Natural Health International, nawet wśród naszych abonentów na całym świecie znajdujemy osoby, które nie są w stanie sprostać wymaganiom.o mają bardzo mały apetyt na cokolwiek innego, ponieważ wiedzą, że jest tak wiele dezinformacjiacja tak bardzo się zmienia. To jedna z tych rzeczy, które dramatycznie wpływają na Pana życie. Ludzie widzieli, jak umierają, więc są tym zaniepokojeni, ale ostatecznie musimy patrzeć na całość. 

Richard Carsson PHD

OK, wiem, że radio TNT z pewnością prowadzi krucjatę mającą na celu doprowadzenie do porządnej, obiektywnej dyskusji gdziekolwiek, ale jeśli poprosi Pan któregoś z narratorów, aby przyszedł i przeprowadził otwartą debatę, nie zrobi tego. Jak można im dać trochę po głowie? 

Rob Verkerk PhD

Wie Pan, że to najstarsza sztuczka w książce, którą zawsze nazywaliśmy próbą upewnienia się, że bomba nie wybuchnie. Więc jeśli ma Pan bardzo, wie Pan, trudny wyeksponować dla nich informacje powiedz o tym, jak Pfizer ukrył dane, które Pan kTeraz już nie przyjdzie Albert Borla i powie mea culpa, że źle zrobiliśmy. Będą, zwłaszcza jeśli jest to grupa nierepublikująca, która hjak odkryli te problemy, będą udawać, że nic się nie stało i będą rozmawiać tylko z tymi, z którymi chcą rozmawiać ai to jest oczywiście jeden ze sposobów, w jaki nowe media zaczynają się rozwijać, ponieważ jedynym miejscem, w którym można znaleźć informacje o tym nowym odkryciu, tjego nowa ekspozycja będzie na tnowe media. 

Richard Carsson

I skomentował Pan, że instytucja w Niemczech tpróbują to wszystko połączyć. To dość zróżnicowana grupa tnych ugrupowań medialnych, a być może mają odrębne, nieco odmienne agendy. W jaki sposób to wszystko się łączy, aby pojawił się silniejszy i bardziej wojowniczy głos sprzeciwu wobec narracji jako takiej? 

Rob Verkerk PhD

Myślę, że dzieje się to po prostu w wyniku naturalnej selekcji. Ostatecznie, ludzie, w zasadzie co tjego niemiecka strona internetowa po prostu zidentyfikowała wiele, ludzie mogą myśleć, że istnieją dziesiątki stacji radiowych alt media lub nowych mediów, internetowych, na całym świecie są ich setki, dlatego punktem wyjścia jest ich zestawienie. W zależności od tego, w jakim kraju Państwo się znajdują, mogą Państwo zobaczyć cały szereg opcji, które mogą Państwo oglądać. I w zasadzie jak każda nowa branża, będzie przechodzić proces dojrzewania, a społeczeństwo w końcu dokona wyboru. Myślę, że naprawdę ważną rzeczą, którą muszą zrobić nowe media, jest zachowanie integralności, ma zachować równowagę, wie Pan, że wciąż jest miejsce na wyważone dziennikarstwo, ale to zależy od tego, jaki jest Pana punkt widzenia, więc wie Pan, że to fantastyczne, gdy ma Pan okazję spotkać się z kimś, kto był w opo drugiej stronie może ktoś, kto stał się informatorem, to jeden z najciekawszych kątów, jakie ludzie widzieli w nowych mediach. Ale zasadniczo musimy się upewnić i od czasu do czasu uszczypnąć się, że poruszamy tematy w sposób wyważony. 

Richard Carsson

Właśnie, czy mamy czas, aby to zrobić przy takim ukradkowym działaniu, jakie ma miejsce za kulisami? 

Rob Verkerk PhD

Myślę, że do pewnego stopnia, ponieważ jesteśmy na wczesnym etapie rozwoju tych mediów, równowaga zachodzi dzięki nowym mediom, które nadają im zupełnie inną perspektywę niż ta, którą przekazują media głównego nurtu. Ludzie wybierają więc stacje radiowe głównego nurtu lub stacje telewizyjne włączone przez pewien czas. Przynajmniej mogą nastawić się na nowe media, aby uzyskać inny bilans tego, co może się dziać. Myślę, że z czasem, gdy nowe media staną się wyborem, ekskluzywnym wyborem, gdy ludzie zwrócą się poza głównymi nadawcami coraz więcej osób tak postępuje, coraz więcej osób mówi, że przestało słuchać wiadomości radiowych i telewizyjnych głównego nurtu. 

Richard Carsson

Obawiam się, że to zrobiłem

Mike Tennessee

Cóż, co powiedzieliśmy, że oprócz bzdury, które są rozpowszechniane przez główne media, tość ludzi prezentujących w dzisiejszych czasach w porównaniu z tym, co było kiedyś, również bardzo się obniżyła. Być może jest tak, jak Pan sądzi, dlatego, że ludzie nie chcą brać udziału w tych głównych czy mainstreamowych mediach. 

Richard Carsson

Mamy jeszcze około minuty. 

Rob Verkerk PhD

Uważam, że ttutaj działa system selekcji. Wśród dziennikarzy panuje system selekcji, ponieważ Gates i inne organizacje uzurpują sobie kontrolę, Murdoch lub któryś z tych wielkich oligopoli kontroluje, kto do nich przychodzi, a kiedy jest się młodym człowiekiem.przychodząc do dziennikarza, gra Pan w zasadzie w grę, jeśli chce Pan utrzymać swoją pracę, więc sam tworzy system selekcji. 

Mike Tennessee

Dokładnie. Cóż, to było wmiło mi gościć Pana na stronieJak dziś śmiem twierdzić, że przy odrobinie szczęścia moglibyśmy zachęcić Państwa do ponownego przyjazdu. 

Rob Verkerk PhD

Mike, Richard, rozmowa z Państwem była absolutną przyjemnością. Chętnie wrócę w każdej chwili. Proszę kontynuować wspaniałą pracę przy przywracaniu równowagi, jeśli lubi Pan media. TNT wykonuje wspaniałą pracę. 

 

>>> Zapraszamy do ponownej publikacji - wystarczy przestrzegać naszych wytycznych dotyczących ponownej publikacji Alliance for Natural Health International.

>>> Rejestracja typu "early bird" jest już otwarta na zupełnie nowe, zmieniające mózg i zachowanie, poprawiające życie wydarzenie ANH Health Creation Faculty - Magia Zachowania i Komunikacji. 

>>> Chcecie Państwo więcej takiego wsparcia? Chce Pan rozszerzyć swoją społeczność i nawiązać kontakty z ludźmi o podobnych poglądach? Tak? Świetnie, dlaczego nie przyłączy się Pan do nas jako ANH Pathfinder, co daje Panu dostęp do naszej prywatnej sieci Pathfinder, comiesięcznych Q&A na żywo, naszego Kręgu Intencji ANH i wiele więcej!

>>> Powrót do strony głównej

Dumnie związany z: Koalicją Enough Movement Partnerem: Światowa Rada Zdrowia