Spotkanie parlamentarne w Wielkiej Brytanii w sprawie rannych covid vax zostaje przerwane

paź 27, 2022

Data:27 października 2022 r.

W czwartek 20 października 2022 r. w Westminsterze w Londynie odbyło się inauguracyjne posiedzenie brytyjskiej grupy parlamentarnej All Party Parliamentary Group (APPG) ds. uszkodzeń szczepionek Covid-19, sponsorowanej i kierowanej przez Rt Hon Sir Christophera Chope'a, konserwatywnego posła z Christchurch.

Nadrzędnym celem AAPG jest:

  • Zapewnienie kontroli profilu bezpieczeństwa szczepień Covid-19
  • Stworzenie forum dla osób poszkodowanych lub pogrążonych w żałobie w związku ze szczepieniami Covid-19 oraz przegląd dostępnych dla nich rozwiązań finansowych
  • Zapewnienie, że służby zdrowia reagują, oraz
  • Zapewnienie opieki osobom, u których utrzymują się dolegliwości spowodowane urazami przypisywanymi szczepieniom Covid-19.

Spotkanie to trwało wiele miesięcy, a jego siłą napędową było proaktywne zaangażowanie osób poszkodowanych przez szczepionki i rodzin w żałobie w UK CV Family, do którego następnie dołączyło VIB UK wraz ze swoimi bazami wsparcia.

Rok temu było mało prawdopodobne, aby Parlament brytyjski był gospodarzem takiej APPG lub ułatwił takie spotkanie. Zrozumiałe jest, że ze względu na temat, a zwłaszcza w świetle powtarzanej wszędzie do znudzenia etykietki "safe & effective", w potencjalny rezultat włożono wiele nadziei.

Dla osób zranionych szczepionką, które tak często spotykały się z odmową, marginalizacją i ostracyzmem, wydawało się wreszcie, że rząd brytyjski jest gotów ich wysłuchać.

Ale czy tak było?

Założyciel ANH, dr Rob Verkerk, przeprowadził rozmowę z brytyjskim psychologiem, dr Christianem Bucklandem, oraz kontuzjowanym szczepionką C19 współzałożycielem UK CV Family, Charletem Crichtonem. Poniżej znajdą Państwo 15-minutowy zapis wideo ich rozmowy.

Share link: https://odysee.com/@ANHInternational:5/221026_APPG_Covid_Vaccine_Injury_Interview_v2:e

Nowe brytyjskie forum APPG dotyczące szkód wyrządzonych przez szczepionkę Covid-19 - stracona szansa?

Na początku spotkania nadzieje na sprawiedliwe wysłuchanie osób poszkodowanych przez szczepionki były duże. Zainteresowanie było tak duże, że na miejscach dla publiczności były tylko miejsca stojące, a w spotkaniu uczestniczyło około 120 osób. Jednak ze względu na odwołanie pierwotnego terminu spotkania z powodu śmierci królowej Elżbiety II i bardzo krótkie zawiadomienie o nowym terminie (tylko 7 dni, w tym weekend!), tylko 5 z ponad 60 posłów, którzy mieli być obecni, mogło być obecnych. Wszyscy byli z Partii Konserwatywnej, a posłowie z innych partii rzucali się w oczy swoją nieobecnością. Wśród posłów byli Sir Christopher Chope, który przewodniczył spotkaniu, Sir Desmond Swayne, Sir Jeremy Wright, Danny Kruger i poseł z Leicester, Andy Bridgen.

Jeśli oglądali Państwo powyższy film, to wiedzą Państwo, że osoby poszkodowane przez szczepionki oraz te, które straciły rodzinę w wyniku uszkodzenia ciała przez szczepionkę Covid (około 30-40 ze 120 obecnych), nie były tam po to, aby mówić o rzeczywistości swoich urazów. Ich celem było dostarczenie dokumentów i informacji wyjaśniających to, co uważają za niezbędne wsparcie - szczególnie w zakresie finansowym i medycznym. Ale uważają również za istotne, aby w środowisku lekarskim i szerszym była znacznie większa świadomość roli, jaką szczepionki C19 odgrywają w powstawaniu urazów. Siedzieli w pierwszych rzędach APPG, czekając na możliwość przekazania swojego przesłania i obszernej dokumentacji, na której przygotowanie poświęcili wiele miesięcy. Bezskutecznie.

Ich szansa została zaprzepaszczona częściowo dlatego, że gość, dr Aseem Malhotra, potrzebował 40 minut na wygłoszenie przydzielonej mu 20-minutowej prezentacji, która miała być wsparciem dla potrzeb osób poszkodowanych. W rzeczywistości prezentacja była powtórzeniem prezentacji, którą wygłosił już na niedawnej, nagranej konferencji prasowej, na której ledwie wspomniał o szkodach wyrządzonych przez szczepionki. Następnie inni, nie uwzględnieni w harmonogramie mówcy, zaczęli wygłaszać opinie, które w niektórych przypadkach nie były związane z celem APPG, co jeszcze bardziej skróciło czas dostępny dla osób poszkodowanych przez szczepionki. Frustracja prysła, a temperament prysł, gdy oczekiwania na uczciwe wysłuchanie, po miesiącach ciężkiej pracy, zostały zniweczone. Można to nazwać niedoświadczonym pilnowaniem czasu i nadmiernym entuzjazmem w wygłaszaniu przemówień, przy czym, co nie jest zaskakujące, zwyciężyły najgłośniejsze (i najczęściej słyszane) głosy.

To zrozumiałe, że grupa poszkodowanych czuła gniew i rozgoryczenie i słusznie domagała się wysłuchania. Ze względu na stan zdrowia, wielu z nich miało trudności z podróżą i osobistym udziałem w spotkaniu. Kiedy już udało im się zabrać głos, określili się jako "mali ludzie", podkreślając jeszcze bardziej, jak bardzo czują się zmarginalizowani i zaniedbani. Chociaż osobiste historie nie były przewidziane w programie, teraz podzielono się niektórymi z nich, aby otworzyć umysły obecnych na sali na tragedię i ból serca doświadczane przez grupę, która czuje się zdystansowana i pozbawiona wsparcia ze strony społeczeństwa, a także opuszczona przez system.

Wielu z nich jest na skraju utraty domu z powodu ogromnych wyzwań finansowych i trudności w otrzymaniu odpowiedniego lub terminowego odszkodowania z brytyjskiego programu Vaccine Damage Payment. W niektórych przypadkach dotyczy to nawet sytuacji, gdy w aktach zgonu jako przyczynę zgonu podano uraz poszczepienny. Aby jeszcze bardziej posolić głębokie rany, okazało się, że dane dotyczące urazów poszczepiennych są usuwane z bazy danych Żółtej Karty brytyjskiego Urzędu ds.

Kolejne kroki, a nie wielkie kroki

Do tej pory w Wielkiej Brytanii do systemu Żółtej Karty wpłynęło około 500.000 zgłoszeń zdarzeń niepożądanych związanych ze "szczepionkami" C19. Poprzednie szczepionki zostały wycofane z powodu znacznie mniejszej liczby urazów i zgonów. Mimo to władze nadal zaprzeczają potencjalnej szkodliwości, a nawet śmiertelności nowej technologii stosowanej w szczepionkach przeciwko C19 (zwłaszcza platform mRNA i wektorów adenowirusowych) i dwoją się i troją, aby nadal wciskać szczepionki przypominające wrażliwym i zdrowym grupom społecznym.

 

Nauka działa dzięki wyzwaniom, a nauka stojąca za szczepionkami nie została dopuszczona do podważenia.- Andrew Bridgen, poseł na Sejm RP, North West Leicestershire

 

W swoim podsumowaniu Sir Christopher, którego pomoc i poświęcenie dla osób poszkodowanych przez szczepionki są nieocenione, przyznał, że rząd ponosi winę za niewłaściwe zarządzanie programem Vaccine Damage Payment. Podobno zapewniono go, że wszystko zostanie załatwione w ciągu 12 miesięcy i dodał, że rząd twierdzi, że miał opóźnienia w otrzymywaniu dokumentacji medycznej od lekarzy pierwszego kontaktu i szpitali. Zostało to gorąco obalone przez rannych na sali, którzy potwierdzili, że nie było żadnych opóźnień i zapytali, jakich jeszcze dowodów mogą potrzebować, gdy w akcie zgonu jako przyczynę śmierci podano szczepionkę.

Sir Christopher zaznaczył, że chciałby, aby program został rozszerzony na wszystkie szczepionki, aby w przyszłości rząd był bardziej czujny. Przyznał również, że media głównego nurtu wykonały bardzo słabą pracę w zakresie przekazywania społeczeństwu zrównoważonych i istotnych informacji.

Sir Christopher zakończył spotkanie mówiąc, że APPG przygotuje oficjalne oświadczenie, które zostanie udostępnione wszystkim uczestnikom spotkania. Ponadto, że w Parlamencie znajduje się projekt ustawy poselskiej, a w poniedziałek 24 października odbyła się debata na temat petycji, pod którą zebrano ponad 100 000 podpisów. Taki jest proces demokratyczny, ale jest on zdecydowanie zbyt powolny dla osób poszkodowanych, potrzebujących wsparcia finansowego i utrzymania dachu nad głową.

Spotkanie to powinno być pozytywną, postępową i bezpieczną przestrzenią, w której rodziny poszkodowanych i pogrążonych w żałobie po szczepionce mogą być wreszcie wysłuchane. Zamiast tego zostały one wyparte, pomówione, pomniejszone i ponownie zepchnięte na margines. Chociaż należy ogromnie podziękować Sir Christopherowi za wprowadzenie tego niezwykle ważnego i pilnego tematu do demokratycznej agendy, należy wyciągnąć wnioski z tego pierwszego spotkania APPG.

MUSIMY słuchać tych, którzy żyją w rzeczywistości urazów poszczepiennych, którzy również jako pierwsi zrozumieją niezaspokojone potrzeby, jak również metody leczenia, które działają lub nie działają. Niezwykle ważne jest również, aby lekarze pierwszego kontaktu, ratownicy medyczni i paramedycy, którzy są najbardziej narażeni na pierwsze zetknięcie się z poważnymi przypadkami urazów poszczepiennych, otrzymali więcej wsparcia i szkoleń, biorąc pod uwagę obecny brak jakichkolwiek wytycznych NICE dotyczących urazów poszczepiennych. Jak na ironię, NICE oferuje wytyczne dotyczące przeciwdziałania wahaniom po szczepionce covid-19.

 

>>> Dziękujemy dr Rachel Nicoll za jej udział i informacje zwrotne z posiedzenia APPG, które uwzględniliśmy w tym artykule.